W kręgu Stanisława Ossowskiego. Warszawska szkoła socjologii

W kręgu Stanisława Ossowskiego. Warszawska szkoła socjologii

Opis projektu

Fundamentalne znaczenie dla rozwoju pierwszej po II wojnie światowej formacji badaczy społecznych miał Stanisław Ossowski (1897-1963). Poprzez swoje prace teoretyczne i metodologiczne oraz badania społeczne wyznaczył standardy i język uprawiania dyscypliny na wiele lat. Jego socjologia łączyła podejście humanistyczne z wyrafinowanymi standardami logicznymi i empirycznymi. Ponadto, dzięki zaangażowaniu w praktykę życia naukowego, tworzył on środowisko, które sprzyjało rozwojowi intelektualnemu młodych adeptów socjologii Dlatego można mówić o szkole Ossowskiego, warszawskiej szkole socjologii.

Projekt „W kręgu Stanisława Ossowskiego. Warszawska szkoła socjologii” otrzymał grant w wysokości 800 tys. zł na pięć lat z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Celem projektu jest wykonanie prac archiwalnych, badawczych i analitycznych, edytorskich i popularyzatorskich.

Okres trwania projektu: sierpień 2014 – sierpień 2019.

Więcej o projekcie

Historycy nauk społecznych podkreślają, że polska socjologia, począwszy od październikowej odwilży 1956 roku, wykazywała autonomię wobec doktryny marksistowskiej, odznaczała się oryginalnością dyskusji teoretycznych i metodologicznych oraz tworzyła, poprzez badania empiryczne, adekwatny obraz ówczesnego społeczeństwa polskiego. Tak daleko idąca niezależność intelektualna stanowiła wyjątek w bloku państw komunistycznych, a dokonania niektórych socjologów z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. znajdowały uznanie w oczach wybitnych socjologów zachodnich. Fundamentalne znaczenie dla rozwoju pierwszej wykształconej po wojnie formacji badaczy społecznych miał działający w ośrodku warszawskim, lecz promieniujący na kraj Stanisław Ossowski (1897-1963).

W ramach projektu zrealizowane zostaną przedsięwzięcia, które pomogą zachować spuściznę warszawskiej szkoły socjologii (stworzenie zasobu archiwalnego, wydanie dziennika Stanisława Ossowskiego wraz z aparatem krytycznym, wydanie suplementu do „Dzieł zebranych”, wydanie zbioru tekstów przedstawiającego główne dyskusje metodologiczne). Planowane są analizy i interpretacje dorobku zarówno Stanisława Ossowskiego jak i kręgu jego współpracowników i uczniów. Podjęte zostaną również zadania popularyzatorskie: powstanie witryna internetowa prezentująca członków kręgu.

Kontakt

Instytut Socjologii UW
Zakład Metodologii
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa
z dopiskiem: „Krąg Ossowskiego”

e-mail: krag.ossowskiego@is.uw.edu.pl
sekretarz projektu: Jakub Motrenko