Czwartki z socjologią historyczną

Czwartki z socjologią historyczną
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z Jarosławem Kiliasem (kilias@chello.pl) lub Nicolasem Maslowskim (n.maslow-ski@uw.edu.pl). Łącza do seminarium zostaną wysłane drogą mailową.

Link do grupy na facebooku.