Czwartki z socjologią historyczną

Czwartki z socjologią historyczną

Czwartki z socjologią historyczną to wspólne seminarium Instytutu Socjologii i Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Seminarium stanowić ma okazję do spotkania i dyskusji uczonych zajmujących się szeroko ujmowaną problematyką socjologii historycznej, niezależnie od ich formalnej afiliacji dyscyplinarnej i instytucjonalnej. Socjologię historyczną uprawia w Polsce coraz liczniejsze grono uczonych, częstokroć nie będących formalnie socjologami, nierzadko zaś działających na pograniczu dyscyplin takich jak historia, etnologia, studia kulturowe – i oczywiście socjologia. W czasach, gdy narzucany porządek instytucjonalny wymusza jednoznaczne identyfikacje dyscyplinarne, skądinąd unicestwiając przy tym nauki o ustalonej tożsamości i tradycji naukowej, seminarium to stanowić będzie przestrzeń dla rozmowy nieskrępowanej murami instytucji i przegródkami poszczególnych dziedzin humanistyki.<\p>

Czwartki z socjologią historyczną mają z zamierzenia eklektycznych charakter, nie służąc realizacji jakiegoś konkretnego programu teoretycznego. Zanim zaczną się różnić, socjologowie historyczni powinni się spotkać i poznać. Tym niemniej, w seminarium obecne będą dwa nurty – nurt refleksji pojęciowej, teoretycznej i metodologicznej oraz nurt konkretnych socjologicznych (czy szerzej: społecznych) studiów nad materią historyczną, w tym zwłaszcza odnoszącą się do wydarzeń, które ukształtowany współczesną Polskę. Chcielibyśmy, by seminarium miało otwarty i demokratyczny charakter, pozwalając na nieskrępowaną dyskusję uczonych różnych pokoleń i orientacji. Dlatego spotkania będą miały bardziej klubowy niż szkolarski charakter i w miarę możliwości będą się odbywać poza murami Akademii. Jak wskazuje jego nazwa, będzie się ono odbywać w czwartki o godzinie 17.00, raz-dwa razy w miesiącu.

Radę naukową Czwartków tworzą prof. Jóhann Páll Árnason (FHS UK), prof. dr hab. Joanna Kurczewska (IFiS PAN), doc. dr hab. Jiří Šubrt (FHS UK) oraz dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. UW (IS UW), a organizuje komitet w składzie: Jarosław Kilias, Adam Leszczyński, Nicolas Maslowski, Michał Rauszer i Anna Sosnowska.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/606811919731350/