ACTISS

ACTISS

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnego kursu online (MOOC) poświęconego podstawowym koncepcjom i narzędziom z zakresu modelowania zjawisk społecznych opracowanego specjalnie z myślą o studentach nauk społecznych.

 

Umiejętność  tworzenia i analizowania modeli dynamiki zjawisk społecznych –  od poziomu procesów poznawczych do mechaniki wielkich systemów – jest przydatna nie tylko w badaniach naukowych, ale też w wielu sektorach współczesnej gospodarki. Modelowanie oznacza w tym kontekście m.in. abstrahowanie celem odkrywania wzorów, formułowanie pytań i odpowiedzi przy użyciu precyzyjnego języka, dekompozycję problemów na łatwiejsze do zrozumienia części i przedstawianie ich w sposób umożliwiający analizę zmian. Uniwersalność formalnego podejścia ułatwia interdyscyplinarną współpracę przy projektach poświęconych złożonym zjawiskom, takim jak zmiana klimatu, zużycie i dystrybucja energii, zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi, rozprzestrzenianie się informacji czy migracje.

 

Niestety podejście formalne jest często postrzegane przez studentów nauk społecznych jako trudne. Jest to związane m.in. z lękiem przed matematyczną stroną modeli oraz z autostereotypami („To nie dla mnie”). Druga bariera w nauczaniu modelowania leży po stronie nauczycieli, a właściwie dostępnych materiałów dydaktycznych. Większość istniejących materiałów wprowadzających zagadnienia modelowania bazuje na stosunkowo zaawansowanych formalizmach i abstrakcyjnych przykładach.

 

Celem projektu ACTISS jest przełamanie obu tych barier. Powstaną materiały nie wymagające znajomości matematyki wykraczającej poza zakres programu szkoły średniej i bazujące na przykładach o ściśle społecznym charakterze.

 

Realizacja projektu będzie trwała 3 lata od grudnia 2018 do sierpnia 2021.

 

Zespół

 

Kontakt

Agata Komendant-Brodowska - lider projektu:
komendanta [at] is.uw.edu.pl

 

Konsorcjum

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ erasmplus