Zarząd Samorządu Studentów IS

Kamil LebnickiPrzewodniczący ZSS

Kamil Lebnicki

tel. 694 166 360
kamil.lebnicki@samorzad.uw.edu.pl

Ewelina Muras

Ewelina Muras - wiceprzewodnicząca

Anna Skiba

Anna Skiba

Dorota Szydlik

Dorota Szydlik

Stanisław Ludwik Tarnowski

Stanisław Ludwik Tarnowski

Przedstawiciele w Radach

Rada Wydziału Filozofii i Socjologii
Kamil Lebnicki
Cezary Paluch
Dorota Szydlik
Anna Skiba
Karolina Strzelczyk
Sylwia Pepla
Julia Ukleja
Justyna Tońska
Mateusz Zamojski
Roger Pietrzak

Rada Naukowa Instytutu
Sławomir Jurek
Kamil Lebnicki
Ewelina Muras
Anna Skiba
Dorota Szydlik
Stanisław Tarnowski

Przedstawiciele w Parlamencie Studentów UW

Kamil Lebnicki