Koło Naukowe Socjologii Publicznej

Koło Naukowe Socjologii Publicznej powstało w październiku 2011 roku, by rozwijać i upowszechniać na polskim gruncie nurt socjologii publicznej, kładącej nacisk na wzajemne oddziaływanie socjologii i rzeczywistości społecznej, na odpowiedzialność socjologów wobec społeczeństwa, które badają, na wykraczanie w działalności socjologicznej i w swoim przekazie poza mury uniwersytetu. Jednym z tekstów programowych KNSP jest artykuł prof. Michaela Burawoya z 2004 roku.

Organizujemy debaty i seminaria oraz pokazy filmowe. Jeździmy na konferencje, wspieramy ruchy studenckie i inicjatywy społeczne. Spotykamy się, dyskutujemy i kształcimy we własnym gronie.


Naszym największym przedsięwzięciem jest tłumaczenie redakcja polskiej edycji kwartalnika Międzynarodowego Towarzystwo Socjologicznego (ISA) „Globalny Dialog". Jego celem jest stworzenie powszechnie dostępnej areny wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń dla socjologów z całego świata.

Najnowsze numery „Globalnego Dialogu” znajdziecie na naszym profilu na Facebooku.

Więcej informacji znajdziecie tutaj:

Globalny Dialog
Jeśli chcesz do nas dołączyć lub z nami współpracować – napisz na socjologiapubliczna@gmail.com