Studia II Stopnia

Studia zaoczne
- plan zajęć
  terminy zjazdów

Terminy zjazdów w roku akademickim 2019/2020

Październik
05 – 06 października
12 – 13 października
26 – 27 października

Listopad
16 – 17 listopada
30 – listopada

Grudzień
01 – grudnia
14 – 15 grudnia

Styczeń
11 – 12 stycznia
25 – 26 stycznia

Luty
01 – 02 lutego
15 – 16 lutego (sesja)

II SEMESTR
29 – lutego
Marzec
01 – marca
14 – 15 marca
28 – 29 marca

Kwiecień
04 – 05 kwietnia
18 – 19 kwietnia

Maj
16 – 17 maja
23 – 24 maja

Czerwiec
06 – 07 czerwca
20 – 21 czerwca
27 – 28 czerwca (sesja)

Język i społeczeństwo

Studia Język i społeczeństwo mają własną stronę internetową.

Socjologia cyfrowa

Studia zaoczne

PLAN STUDIÓW II STOPNIA ZAOCZNYCH W INSTYTUCIE SOCJOLOGII DO 2019 ROKU

PKA – raport samooceny. Studia II stopnia