FAQ rekrutacyjny

Jakie są zasady rekrutacji?
Szczegółowe zasady i wszystkie ważne daty są w IRK, ale: musisz mieć zdany poziom podstawowy lub rozszerzony z polskiego, matematyki i obcego języka nowożytnego oraz poziom rozszerzony z przedmiotu dodatkowego.

Czy przedmiotem dodatkowym musi być wiedza o społeczeństwie?
Nie! Lista przedmiotów dodatkowych jest znacznie dłuższa. Chodzi nam o to, żeby na socjologię trafiali ludzie, którzy mają zainteresowania, pasje, coś lubią – może to być kultura antyczna, geografia, ale równie dobrze chemia lub fizyka. A podstawa programowa do WOS jest raczej odległa od tego, czym zajmuje się socjologia 🙂.

Dlaczego robicie test? Matura nie wystarczy?
Na pewno nie robimy go po to, żeby komukolwiek ograniczyć dostęp do studiów.
Test wprowadziliśmy po raz pierwszy 6 lat temu między innymi dlatego, że uważamy że matura to nie wszystko. Nawet jeśli egzamin maturalny pójdzie Ci średnio, nadal możesz się do nas dostać jeśli dobrze napiszesz test. Test pozwala nam przyjąć osoby bardziej świadome tego, co będzie na naszych studiach potrzebne. Pozwala też przyciągnąć osoby, które będą studiować socjologię z przekonaniem, a jednocześnie z przeświadczeniem, że studentki i studenci podzielają ich zainteresowania. Co więcej – wiele osób, które już u nas studiują, podkreśla, że właśnie dzięki testowi dowiedziało się, jak fascynująca jest socjologia.

Jak się mogę przygotować do testu?
Nie musisz się do niego dodatkowo przygotowywać. Wystarczy, że interesuje Cię rzeczywistość społeczna, to co się dzieje wokół nas zarówno na poziomie wspólnot i społeczności, jak i też na poziomie mikro (poziomie relacji interpersonalnych). Łatwo się o tym przekonasz oglądając DemoTestu.

Czy po socjologii jest praca? Gdzie pracuje socjolog?
Czy po socjologii jest praca? Gdzie pracuje socjolog? Wszyscy znamy memy, których autorzy i autorki przekonują, że po socjologii trudno znaleźć pracę. Rozumiemy obawy Waszych rodziców i troskę życzliwych znajomych, którzy z tego powodu odradzają studiowanie socjologii. Tymczasem – niespodzianka! – wcale nie jest ciężko znaleźć pracę z dyplomem Karowej w kieszeni. Z badań ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów) wynika, że ryzyko bezrobocia wśród absolwentów/ek I stopnia jest raczej małe 🙂.

Gdzie się pracuje po socjologii? No cóż, tu użyjemy ulubionej odpowiedzi socjologicznej: “to zależy”. Faktycznie, trudno jest wskazać tylko jedno miejsce, gdzie kompetencje socjologiczne są potrzebne (inaczej niż po stomatologii, bo tu raczej wiadomo, gdzie można pracować). Dzieje się tak dlatego, że tak jak różnorodne są zainteresowania naszych studentek i studentów tak też różnorodne są ich ścieżki zawodowe. Wiele zależy od tego, na czym konkretnie skupiali się w czasie studiów oraz od tego, jak potem rozwijają się ich potrzeby i zainteresowania.

Wiele osób, jeszcze w czasie studiów, zaczyna pracę w firmach badawczych (Kantar, SW Research, Gfk Polonia, IQS, Gemius). Część z nich zostaje tam i awansuje, część przechodzi do działów badawczych klienta, część rozwija potem swoje życie zawodowe w międzynarodowych domach mediowych, agencjach reklamowych, firmach doradczych (Mercer, Danae) i audytorskich (Deloitte), a także w instytutach badawczych związanych z administracją publiczną (Polski Instytut Ekonomiczny) lub z trzecim sektorem (takich jak Instytut Spraw Publicznych czy Instytut Badań Edukacyjnych).

Nasi absolwenci i absolwentki pracują także w organizacjach zajmujących się komunikacją społeczną oraz tam, gdzie konieczna jest dobra znajomość technologii komunikacji i sposobów jej badania (T-Mobile, Orange). Inni znajdują zatrudnienie w organizacjach pozarządowych zajmujących się np. wspieraniem innowacji społecznych i partycypacji obywatelskiej (Stocznia), bądź w firmach szkoleniowych (Pracownia Gier Szkoleniowych). Mamy też absolwentów pracujących w innowacyjnych firmach będących inkubatorami nowych produktów (Spark and Mortar).

Bardzo ważne jest to, że pakiet umiejętności socjologicznych jest nie tylko różnorodny, ale i elastyczny, pozwalający dostosować się zarówno do zmian zachodzących w nas samych i w naszych potrzebach (jeden z naszych absolwentów, który pracował w firmie badawczej wrócił do niej po kilku miesiącach kariery w jednej ze światowych firm konsultingowych, gdy stwierdził że choć robi rzeczy ciekawe i doskonale zarabia, to przestał mieć czas na jeżdżenie rowerem i zaczął palić jak smok), jak i zmian zachodzących na rynku pracy.

Musimy być przygotowani i przygotować do tego Was, że będziecie pracować w profesjach, których – być może – nie ma jeszcze na rynku pracy. A na pewno przygotować do tego, że minęły czasy, gdy spędzano całe życie zawodowe w jednym miejscu.

Socjologia jest doskonałym wyborem, bo nie zamyka możliwości, nie wtłacza w raz zdefiniowane koleiny zawodowe, bez opcji zmiany. Odwrotnie – nasz kierunek daje mocną podstawę składającą się z konkretnych umiejętności oraz kompetencji społecznych i poznawczych, które można potem rozwijać i uzupełniać w wybranych przez siebie – a być może wielokrotnie zmienianych – środowiskach zawodowych.

Studia licencjackie

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące programu studiów I stopnia.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj do FAQ rekrutacji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na jakieś swoje pytania, napisz do nas na FB.

Studia licencjackie przygotowują absolwenta do wykonywania pracy socjologa przede wszystkim jako wykonawcy badań społecznych, analityka danych i aktywnego uczestnika życia społecznego.

Atutem licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwentki i absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich.

Oferowane przez nas przedmioty przypisaliśmy do dwóch grup: przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów fakultatywnych.

Przedmioty obowiązkowe to specjalistyczne przedmioty kierunkowe oferowane przez nasz Wydział. W trakcie przeciągu trzech lat studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną i rozwiniesz umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną.

Przedmioty fakultatywne pozwolą Ci na pogłębienie wiedzy i rozwinięcie konkretnych umiejętności. Z bogatej oferty przedmiotów należących do tej grupy wybierzesz te według Ciebie najciekawsze. Na każdym roku studiów wymagane jest zaliczenie określonej w programie studiów liczby przedmiotów fakultatywnych, wyrażonej w punktach ECTS.

Pierwszy rok studiów to ogólne wprowadzenie do świata zainteresowań i pojęć socjologii (wstęp do socjologii, współczesne społeczeństwo polskie), podstawy warsztatu socjologa (wprowadzenie do statystyki), poznanie najważniejszych tekstów przedstawicieli klasycznych teorii socjologicznych, ale też zdobycie wiedzy z dziedzin pokrewnych socjologii (filozofia, historia społeczna, ekonomia). Ponadto rozwiniesz kompetencje analitycznego myślenia, niezbędne w pracy naukowej i badawczej na kursach z techniki pracy naukowej i logiki.

Drugi rok studiów to bliższe poznanie warsztatu badawczego – metody badań ilościowych i jakościowych oraz warsztaty statystyczne. Na tych zajęciach sami zrealizujecie projekty badawcze od momentu postawienia pytań badawczych, poprzez dobór próby, zbieranie danych, przygotowanie ich do analizy po samą analizę zakończoną raportem i prezentacją. Na warsztatach statystycznych będziesz mieć okazję przećwiczyć wiedzę zdobytą w czasie kursu statystyki i poznasz tajniki pakietu statystycznego (SPSS), na metodach ilościowych dowiesz jak się nie zadawać tendencyjnych pytań a na jakościowych poznasz bliżej szeroki wachlarz metod, takich jak obserwacja, wywiady pogłębione (IDI), czy grupy fokusowe (FGI). Badając interesujący Cię obszar życia społecznego, rozwiniesz analityczne oraz krytyczne myślenie, zdobędziesz też bardzo cenną umiejętność współpracy w zespole.

Drugi rok to również pogłębienie Twojej wiedzy teoretycznej – „Współczesne Teorie Socjologiczne” to kurs złożony z wykładu i ćwiczeń, który pokaże Ci, jak myśl społeczna rozwijała się w ostatnich dziesięcioleciach. Nauczysz się także dostrzegać związki między różnymi koncepcjami teoretycznymi i praktyką badań społecznych. Z kolei zajęcia z „Instytucji, procesów, systemów”, „Problemów społecznych” oraz „Mediów i komunikacji” pozwolą Ci bliżej poznać różne obszary problemowe socjologii i wybrać, który z nich chcesz wybrać jako swój moduł na III roku.

Na trzecim roku zdobyte przez Ciebie dotychczas umiejętności warsztatowe i wiedza teoretyczna rozwiną się w ramach jednego z oferowanych przez nas modułów – na wykładach z socjologii szczegółowych zdobędziesz wiedzę o wybranym obszarze życia społecznego i teoriach, które można zastosować do jego analizy, a na seminarium badawczym i licencjackim zastosujesz te umiejętności w praktyce prowadząc badania oraz pisząc pracę licencjacką. Na module znajdziesz też szeroki wybór, powiązanych ze sobą problemowo, zajęć fakultatywnych, które przyniosą dodatkową wiedzę i pozwolą Ci rozwinąć Twoje zainteresowania.

Moduły tematyczne

Media i komunikacja

 • Poznasz pojęcia, teorie i metody wykorzystywane w badaniach komunikacji społecznej, czyli to, co jest podstawą wiedzy wykorzystywanej w badaniach społecznych i rynkowych, analizie komunikacji biznesowej (public relations, public affairs, branding) w instytucjach publicznych i w komunikacji w nowych mediach.
 • Nauczysz się analizować komunikację w zróżnicowanych kontekstach społecznych: gdy jesteś konsumentem, obywatelem, czy też ekspertem.
 • Zrozumiesz, jak problematyzować i badać wpływ mediów, jak analizować problemy w komunikacji w związkach, grupach i zespołach, jak oceniać wpływ konsumpcji na tożsamość i zróżnicowanie społeczne, czym są kultura popularna oraz kultura masowa, jak analizować funkcjonowanie marek na rynku.
 • Poznasz jak dobrze konstruować badania komunikacji: począwszy od formułowania pytań i problemów badawczych, a skończywszy na rekomendacjach.
 • Nauczysz się krytycznie oceniać procesy i trendy kulturowe, obecne w kulturze masowej, w subkulturach, czy rozmaitych środowiskach kulturowych.

 

Problemy społeczne i sprawy publiczne

 • Ten moduł daje orientację w zjawiskach i procesach takich jak bezrobocie i inne problemy rynku pracy, ubóstwo, wykluczenie społeczne, nierówności społeczne, starzenie się społeczeństwa, uzależnienia itp., zbiorczo nazywanych problemami społecznymi.
 • Dowiesz się, jakie przesłanki teoretyczne regulują opis, pomiar i analizę tych zjawisk oraz jakie metodologiczne komplikacje się z nimi wiążą.
 • Poznasz różne aspekty i formy polityki społecznej – reakcji na te zjawiska.

 

Polityka i demokracja

 • Zyskasz wiedzę dotyczącą systemów politycznych w Polsce i Europie, a także filozofii polityki i systemów idei, na których są oparte.
 • Nauczysz się analizować funkcjonowanie polskiej i europejskiej demokracji na szczeblu UE, krajowym i lokalnym.
 • Poznasz specyfikę sondaży wyborczych i dowiesz się, jak interpretować ich wyniki.

 

Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata

 • Poznasz różne aspekty zmian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie.
 • Nauczysz się dostrzegać znaczenie występujących współcześnie różnic językowych, etnicznych, narodowych, religijnych, cywilizacyjnych oraz stylów życia i praktyk kulturowych.
 • Uzyskasz wiedzę o problemach wielokulturowości oraz umiejętność ich diagnozowania i badania.
 • Dzięki wymianom studenckim nauczysz się też radzić sobie w sytuacjach biznesowych kontaktów międzykulturowych.

Socjologia 2. stopnia - studia stacjonarne

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące programu studiów II stopnia.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj do FAQ rekrutacji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na jakieś swoje pytania, napisz do nas na FB.

Studia magisterskie umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań socjologicznych, dając zarówno gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Celem studiów magisterskich jest też precyzowanie zainteresowań w ramach wybranej przez Ciebie subdyscypliny socjologicznej.

Ważne jest dla nas łączenie dydaktyki i badań naukowych, zarówno podstawowych, jak i aplikacyjnych, dlatego też angażujemy najlepszych studentów i studentki do badań i projektów realizowanych na Karowej. Pozwala to na dobre przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej i uczestnictwa w życiu publicznym kraju, wzbogaca proces badawczy o interpretacje wnoszone przez studentki i studentów, uczy współpracy w rozwiązywaniu problemów interesujących wszystkich uczestników procesu badawczego.

 

Dlatego też w programie Socjologii II znajdziesz:

 • prowadzone w małych grupach konwersatoria i seminaria, nastawione na wspólne debatowanie i prezentowanie różnorodnych stanowisk, dzięki którym będziesz mógł/mogła rozwijać umiejętność krytycznego myślenia, wychodzenia poza schematy, dostrzegania złożoności problemów
 • zajęcia projektowe i warsztatowe, na których rozwiniesz umiejętności badawcze i pogłębisz – coraz ważniejsze na rynku pracy – kompetencje społeczne, takiej jak efektywna współpraca w grupie  zarządzanie zespołem zadaniowy.

 

Dzięki temu nasi absolwenci i absolwentki są bardzo dobrze przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, zarządzaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych (w tym konsultacji społecznych) oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury.

obrazek

Program studiów stacjonarnych na II stopniu:

Blok teoretyczny:

Centralne Problemy Socjologii (CPS) – zajęcia prowadzone przez samodzielnych pracowników naukowych, dotyczące kluczowych problemów badawczych i teoretycznych, wokół których koncentruje się współczesna myśl socjologiczna, takich jak: zmiana społeczna, globalizacja, zróżnicowanie i nierówności społeczne, problemy edukacji, kontrola społeczna, zróżnicowanie kulturowe i jego przemiany, problemy władzy i legitymizacji, kwestia więzi społecznych itd.

Teorie i Analizy w Badaniach Socjologicznych (TABS) – zajęcia poświęcone krytycznej analizie wybranych prac socjologicznych i teoretycznej interpretacji wyników badań empirycznych.

Filozofia i metodologia nauk – poznanie podstawowych problemów filozoficznych i metodologicznych nauk społecznych oraz pokazanie roli teorii i myślenia teoretycznego w konstruowaniu programów badawczych i ustrukturowaniu procesu badawczego.

Współczesna Myśl Społeczna (WMS) – zajęcia poświęcone dyskusji nad współczesnymi teoriami i badaniami w ramach subdyscyplin socjologii i innych nauk społecznych, takich jak: filozofia i socjologia kultury, antropologia społeczna, filozofia społeczna, psychologia społeczna, ekonomia, historia społeczna.

Blok badawczy:

Projekt badawczy – zajęć, które mają na celu pogłębienie kompetencji badawczych, umiejętności planowania i realizowania badania w zespole oraz które zapewniają udział studentów w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Socjologii

Analiza Danych Jakościowych i Analiza Danych Ilościowych (ADJ i ADI) – zajęcia warsztatowe mające na celu rozwinięcie umiejętności stosowania zaawansowanych technik analizy i interpretacji danych, zarówno jakościowych i ilościowych. Z założenia są to zajęcia w trakcie których studenci pracują na gotowych zbiorach danych ćwicząc umiejętność opracowywania danych, ich kodowania oraz analizy z wykorzystaniem dostępnych programów tj. SPSS, Stata, Atlas.ti. i inne.

Blok zajęć fakultatywnych, pogrupowany w trzy – nieobowiązkowe – moduły:

 • Rynek pracy - zasoby ludzkie - sprawy publiczne
  • zdobędziesz pogłębioną wiedzę o społecznych i instytucjonalnych uwarunkowaniach rozwoju kapitału ludzkiego i o rynku pracy w Polsce, nauczysz się krytycznie analizować założenia teoretyczne i dostępne dane empiryczne służące zarządzaniu problemami społecznymi;
  • poznasz podstawy teorii zarządzania zasobami ludzkimi;
  • nauczysz się stosować poznane teorie do analizy konkretnych sytuacji w różnych środowiskach pracy, w tym poprowadzić diagnozę organizacyjną w małej i średniej firmie.
 •  

 • Socjologia polityki, państwa i życia publicznego
  • uzyskasz wiedzę instytucjach politycznych i zasadach ich funkcjonowania w Polsce i Unii Europejskiej, poznasz teorie partii politycznych i systemów partyjnych oraz teoretyczne ujęcia opinii publicznej, jej badania i marketingu politycznego;
  • zyskasz umiejętność bieżącej analizy sceny politycznej i interpretowania sondaży socjologicznych;
  • rozwiniesz umiejętności analityczne – sporządzania i pisania raportów i ekspertyz, a także teoretyczne i praktyczne kompetencje przeprowadzania analizy typu case study.
 •  

 • Wspólnoty, zróżnicowanie społeczne, migracje
  • zdobędziesz wiedzę o zagadnieniach takich jak wspólnoty, zróżnicowanie społeczne, struktura i nierówności społeczne, nowe tożsamości;
  • nauczysz się analizować współczesne procesy globalizacji, skutki „otwartego świata”, problemy związane z procesami integracji, w tym integracji w ramach UE;
  • opanujesz zaawansowane techniki zbierania i interpretowania danych dotyczących różnic i nierówności społecznych.

Ponadto, w trakcie studiów II stopnia musisz zrealizować dwa kierunkowe zajęcia fakultatywne prowadzone w języku obcym, które – poza treścią programową związaną z konkretnym przedmiotem – służą również ćwiczeniu umiejętności dyskutowania i przygotowywania prac pisemnych w języku obcym, potwierdzając tym samym zaawansowaną znajomość języka obcego (na poziomie B2+). Są to więc zajęcia o charakterze konwersatoryjnym, seminaryjnym bądź warsztatowym.

Socjologia 2. stopnia - studia zaoczne

Jeśli nie możesz brać udziału w zajęciach w tygodniu lub po prostu wolisz studiować w trybie sobotnio-niedzielnym – zapraszamy na magisterskie studia zaoczne.

Nasza oferta charakteryzuje się naciskiem na:

 • zapoznanie studentów ze spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak klasycznych, jak i współczesnych;
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:

 • nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii oraz pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny;
 • przygotowanie do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych;
 • ukształtowanie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową;
 • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym;
 • ukształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

W trakcie I roku studenci realizują zajęcia w ramach:

 1. bloku teoretycznego, poznając główne filozoficzne i metodologiczne problemy nauk społecznych, zgłębiając kluczowe problemy badawcze i teoretyczne współczesnej socjologii oraz ćwicząc krytyczną analizę wybranych prac socjologicznych i interpretację wyników badań;
 2. bloku metodologicznego , gdzie rozwijają kompetencje badawcze (także w zakresie ewaluacji) realizując własne projekty badawcze;
 3. proseminarium , na którym przygotowywane są założenia prac magisterskich (w tym rozdział planowanej pracy bądź projekt badawczy wraz z krytycznym przeglądem literatury przedmiotu);
 4. puli zajęć o charakterze fakultatywnym skoncentrowanych na budowaniu wiedzy i umiejętności w ramach subdyscyplin socjologii lub na szczegółowych zagadnieniach badawczych; do puli zajęć fakultatywnych wchodzą także zajęcia ogólnouniwersyteckie. 

Na II roku studenci realizują kolejne zajęcia z bloku teoretycznego i badawczego (poznając zaawansowane techniki analizy danych), a w ścisłej współpracy z promotorem przygotowują pracę magisterską. W ramach puli zajęć fakultatywnych należy także zrealizować kierunkowe zajęcia prowadzone w języku obcym, które - poza treścią programową związaną z konkretnym przedmiotem - służą również ćwiczeniu umiejętności dyskutowania i przygotowywania prac pisemnych w języku obcym, potwierdzając tym samym zaawansowaną znajomość języka obcego (na poziomie B2+).

Absolwenci znajdują pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury, firmach konsultacyjnych, rekrutacyjnych, PR-owych. Studia dają dobre przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w budynku Wydziału Socjologii na ul. Karowej 18.

PLAN STUDIÓW II STOPNIA ZAOCZNYCH W INSTYTUCIE SOCJOLOGII od 2019/2020

Studia są płatne. Proponujemy 3 plany płatności:

całość: 5200 zł

2 raty: 2750 zł semestralnie

10 rat: 550 zł miesięcznie

Studenci zaoczni są uprawnieni do stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce na zasadach obowiązujących na UW.

Socjologia cyfrowa - studia 2. stopnia

„Socjologia cyfrowa” to wysokospecjalistyczne studia II stopnia, których głównym celem jest kształcenie badaczy społecznych swobodnie poruszających się w świecie cyfrowym.

Program studiów ukierunkowany jest na rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i ich zastosowania w analizie zjawisk społecznych oraz umiejętności wizualizowania i komunikowania wyników analiz.

Równie ważne jest nabycie pogłębionego rozumienia szczególnego charakteru zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach, jak również rozumienie znaczenia kształtowania danych i samego świata cyfrowego przez algorytmy i zagrożeń, również etycznych, związanych z cyfrowością.

Program studiów pozwoli na nabycie, cenionych przez pracodawców, kompetencji miękkich związanych z komunikacją, w tym międzydziedzinową (IT/nauki społeczne) oraz zarządzania projektami i przyjmowania zróżnicowanych ról w zespole zadaniowym. Równocześnie rozwijane będą umiejętności badawcze i analityczne z pogranicza świata ICT (np. podstawy programowania).

     

FAQ

 • Plan zajęć

  Czy jest dostępny  plan zajęć z tego/poprzedniego semestru? Czy komuś udaje się łączyć pracę na etat i te studia? Czy plan jest odgórnie narzucony, czy można ustalać samemu? Jak elastyczni są prowadzący?

  Studia są zorganizowane tak, by można było łączyć je z pracą i wielu studentów i studentek pracuje. Podstawowe zajęcia są zgrupowane w poniedziałki i wtorki i mają ustalone terminy. Fakultety można dobrać sobie dowolnie z puli zajęć oferowanych przez Wydział Socjologii. Kładziemy nacisk na pracę własną. Część zajęć zorganizowana jest w taki sposób by była na nią przestrzeń - np. by np. 30 godzin trwały zajęcia w sali a 15 godzin to praca własna lub konsultacje indywidualne. Innym rozwiązaniem jakie stosujemy są zajęcia łączone w dłuższe bloki, dzięki czemu mogą odbywać się co dwa tygodnie albo trwają tylko część semestru. 

  Program studiów jest tutaj, plan zajęć z poprzedniego roku również jest dostępny.

  Prowadzący są wymagający, ale nie zapominajmy, że też są ludźmi;)

 • Egzamin

  Przystępuję do egzaminu na socjologię cyfrową i chciałbym o nim wiedzieć więcej.

  Egzamin składa się z części testowej i eseju. Wszystko o egzaminie i wymaganiach wstępnych można przeczytać na STRONIE IRK.

 • Ogólne odczucia

  Czy to kierunek bardziej dla humanistów czy umysłów ścisłych?  Jak trudny jest R i Python?
  Strasznie nie lubimy tego podziału, ale przysłowiowy “humanista” spokojnie się u nas odnajdzie! Jeśli niepokoją Cię zajęcia z programowania to są one prowadzone w sposób bardzo przyjazny i nie wymagający wcześniejszej wiedzy czy doświadczenia w tym zakresie. Znacznie ważniejsza jest dla nas wyobraźnia socjologiczna i nastawienie na rozumienie procesów społecznych.

  Czy więcej jest praktyki czy teorii?
  Łączymy je ze sobą, ale nacisk położony jest na praktykę. Mamy oczywiście też niezbędne zajęcia wprowadzające - w metodologię, podstawy socjologii cyfrowej, prawo nowych technologii, etykę danych jednak nawet ich uczymy odwołując się do faktycznie prowadzonych badań i tam gdzie to tylko możliwe włączmy elementy praktyczne. Ale poza tym większość zajęć ma charakter warsztatowy!

  Czy muszę skończyć socjologię na I stopniu by poradzić sobie na Socjologii Cyfrowej? 
  Nie. Jest u nas sporo socjologów, ale studiują tu też osoby np. po politologii, ekonomii, Artes Liberales, MISH, kognitywistyce, dziennikarstwie, europeistyce - długo by wymieniać :) Wg naszych studentów taka różnorodność znakomicie się sprawdza.
  Aczkolwiek, trzeba pamiętać, że aby u nas studiować należy mieć opanowane podstawy metodologii badań społecznych i znać podstawowe pojęcia socjologiczne w zakresie wymaganym na egzaminie wstępnym.

 • Praca magisterska
 • Jak jest z pracą magisterską? Można pisać na dowolny temat, czy są narzucane (wiem, że na niektórych wydziałach narzucają temat i/lub promotora albo można wybierać tylko spośród prowadzących seminarium magisterskie)? Wiem już, o czym chcę pisać magisterkę i bardzo mi na tym zależy.

  Tematy nie są narzucane z góry i  nie ma takiej listy. Co do zasady stawiamy tu na samodzielność i podążanie za swoimi zainteresowaniami. Tak samo jest z promotorami, zwykle studenci i studentki zgłaszają się do tych promotorów i promotorek, z którymi łączy ich wspólnota zainteresowań i uzyskują wsparcie w doprecyzowaniu lub wymyśleniu tematu pracy. Nie wykluczamy jednak takiej możliwości, że poza tym uruchomimy specjalne seminarium, na którym będzie możliwość napisania kilku prac wokół jednego tematu na bazie projektu jednego z prowadzących. 

Przedmioty – przykładowe (forma i zakres tematyczny)

 • Socjologia cyfrowa

  zapoznanie studentów z kluczowymi koncepcjami teoretycznymi opisującymi nową rzeczywistość cyfrową w świecie czwartej rewolucji przemysłowej, w tym socjologicznym ujęciem zmian gospodarczych będących kontekstem do analiz społeczeństwa cyfrowego, a także swoistością relacji społecznych w erze gospodarki 4:0,
 • Cyfrowe metody badań społecznych

  rozeznanie w obecnie stosowanych metodach cyfrowych do badania świata on-line i off-line oraz dostarczenie doświadczeń w zakresie ich stosowania (learning by doing)
 • Podstawy programowania (Python)

  wprowadzenie do podstaw programowania za pomocą języka Python. W trakcie kursu uczestnik pozna nie tylko podstawy tego języka, ale również ogólne zasady, według których działają inne języki „wysokiego poziomu”,
 • Algorytmy i społeczeństwo nadzoru

  przyjrzenie się temu jak tworzone są algorytmy, na jakich zasadach działają oraz jakie są społeczne i polityczne konsekwencje ich użycia,
 • Prawo i etyka w świecie cyfrowym

  zajęcia na których dyskutowane będą, m.in., problemy wynikające z prób stosowania regulacji dotyczących gospodarki tradycyjnej do gospodarki cyfrowej, czy kwestia ochrony danych osobowych i rola regulacji dotyczących prywatności w gospodarce opartej na danych,
 • Text Mining

  zapoznanie z narzędziami do przetwarzania danych tekstowych z wielu plików zapisanych w różnych formatach (m.in. Korpusomat, Inforex, LEM, TermoPL, MeWeX, HASK, WebSty),
 • „Pigułki”– socjologia cyfrowa w praktyce

  zapoznanie studentów z faktycznie realizowanymi projektami przez praktyków (ze świata biznesu, NGO, samorządów, nauki) – zajęcia w formie warsztatów i paneli dyskusyjnych z udziałem praktyków,
 • „Instrumentarium projektowe”

  praktyczne zajęcia dot. zarządzania projektami, tworzenia raportów, prezentowania wyników badań, komunikacji w projektach interdyscyplinarnych

Perspektywy zawodowe absolwenta

Absolwent kierunku będzie osobą, która głęboko rozumie procesy i problemy społeczne, dobrze orientuje się w najnowszych trendach metodologii badań społecznych i marketingowych, ale też potrafi posługiwać się językiem świata nowych technologii oraz rozumie architekturę świata cyfrowego i umie wykorzystywać w badaniach różnorodne narzędzia cyfrowe.

Przykładowe obszary działań absolwentów nowego kierunku studiów

 • badania społeczne i marketingowe z wykorzystaniem metod cyfrowych (instytuty badawcze, konsulting, działy badawcze)
 • e-marketing (targetowanie reklam; weryfikacja efektywności kampanii reklamowych, tworzenie/korzystanie z sieci influencerów)
 • projektowanie, przygotowywanie i wdrażanie aplikacji mobilnych
 • zarządzanie narzędziami do e-administracji: komunikacji z obywatelami, zarządzaniem procesami konsultacji społecznych, zbieraniem i przetwarzaniem danych uzyskanych od służb publicznych
 • polityka publiczna (zarządzanie danymi dotyczącymi obywateli, kwestia demokratycznego nadzoru nad technologiami)

Socjologia interwencji społecznych
- studia 2. stopnia

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące kierunku Socjologia interwencji społecznych.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj do FAQ rekrutacji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na jakieś swoje pytania, napisz do nas na FB.

SIS to nowy kierunek, który utworzyliśmy z myślą o osobach, które chcą być ekspertami w zakresie projektowania i analiz efektów programów interwencji społecznych i polityk publicznych. Jeśli chcesz wiedzieć jak przeprowadzać wysokiej jakości badania i formułować diagnozy o charakterze aplikacyjnym i wdrożeniowym – ten kierunek jest dla Ciebie!

Zajęcia prowadzone będą przez interdyscyplinarny zespół wykładowców nie tylko z Wydziału Socjologii ale również z Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Ekonomii, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Instytut Ameryk i Europy. Współpracować z nami będą również partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego – organizacje sektora publicznego (administracji publicznej lub samorządowej), organizacje pozarządowe, związki zawodowe, przedsiębiorstwa.

Program studiów bazuje na międzynarodowych wzorcach aktywności eksperckiej oraz nauczania w obszarze public sociology.

Nauczysz się więc, między innymi:

 • jak wykorzystywać wiedzę gromadzoną w naukach społecznych dla planowania i oceny rezultatów programów interwencji i celowych zmian społecznych
 • identyfikowania źródeł i istoty kontrowersji wokół polityk publicznych
 • rozumienia procesów decyzyjnych w sferze publicznej i czynników je kształtujących
 • wykorzystywać techniki podejmowania decyzji opartych na współczesnych wersjach teorii racjonalnego wyboru i wyboru społecznego (np. analizy kosztów i korzyści)
 • korzystania z danych rejestrowych i Big Data niezbędnych w analizach ukierunkowanych na interwencję socjologiczną
 • zarządzania informacją i wiedzą na użytek interwencji społecznych (tzw. brokering wiedzy) – z uwzględnieniem procesów cyfryzacji obejmujących gromadzenie i przetwarzanie danych.
 • jak wizualizować dane i komunikować wyniki badań
 • opracowywać analizy i ekspertyzy w odpowiedzi na zapotrzebowanie różnych typów interesariuszy polityk publicznych
 • pracować zespołowo i przyjmować zróżnicowane role w zespole, w tym zarządzać jego pracą (leadership)

Jak skonstruowany jest program studiów?:

Na I roku będziesz mieć rozbudowany blok metodologiczny, z kursami takimi jak: Dane makrospołeczne w badaniach porównawczych, Ewaluacja jakościowa i ilościowa, Partycypacja w zarządzaniu interwencją społeczną, Analiza kosztów i korzyści z elementami mikroekonomii, Systematic reviews - metodologia przeglądu systematycznego oraz blok zajęć bazowych skupionych na instytucjonalnej struktury sfery publicznej w Polsce (w tym administracji publicznej) w kontekście porównawczym, prawnych uwarunkowaniach polityki rozwoju społecznego, socjologii organizacji i zarządzania, kompetencjach menadżerskich i przywódczych oraz koncepcjach procesów stanowienia polityk publicznych (policymaking proces).

II rok studiów będzie sfokusowany wokół realizacji projektu grupowego realizowanego w ścisłej kooperacji z partnerem zewnętrznym (np. organizacją sektora publicznego - administracji publicznej lub samorządowej, organizacją pozarządową, związkiem zawodowym, przedsiębiorstwem etc.). Na II roku będziecie więc brać udział w różnych warsztatach i spotkaniach projektowych oraz w innych zajęciach odpowiadających osiowej tematyce projektu, którą mogą być, na przykład, zagadnieniom rynku pracy, zróżnicowaniu społecznemu i nierównościom społecznym, dialogowi społecznemu, politykom dotyczącym zdrowia, edukacji, ekologii, migracji. Poszczególne kursy będą uwzględniały także problematyki ‘horyzontalne’ – np. problemy związane z globalizacja i umiędzynarodowieniem kwestii życia zbiorowego i zorganizowanej reakcji na te kwestie, problemy równouprawnienia i dyskryminacji itp.

Po ukończeniu Socjologii interwencji społecznych możesz pracować w takich środowiskach zawodowych jak:

 • analityczne departamenty administracji publicznej w Polsce, w organizacjach ponadnarodowych i międzynarodowych (np. Komisja Europejska)
 • merytoryczne wydziały jednostek samorządu terytorialnego (np. wydziały zdrowia, pomocy społecznej, edukacji czy polityki senioralnej w urzędach miast, gmin czy województw)
 • think tanki polskie, europejskie, międzynarodowe analizujące polityki publiczne
 • działy analityczne firm i organizacji pozarządowych działających w sektorze publicznym lub współpracujących z sektorem publicznym (np. oferujących usługi społeczne użyteczności publicznej)
 • firmy badawcze oferujące analizy, badania i ekspertyzy dotyczące polityk publicznych, administracji samorządowej, trzeciego sektora

Język i społeczeństwo - studia 2. stopnia

Kierunek Język i Społeczeństwo zaprasza na swoją stronę tutaj.