Plan zajęć

Legenda:
  • Wykłady obligatoryjne
  • Lektoraty
  • Seminarium dyplomowe
  • Warsztaty analizy danych (ilościowe, jakościowe)
  • Ćwiczenia obligatoryjne
  • Zajęcia fakulatatywne
  • Seminaria badawcze
  • SPSS | Warsztaty statystyczne