Urlop w sekretariacie studenckim

Urlop w sekretariacie studenckim
Do 18 sierpnia 2020 sekretariat dydaktyczny jest na urlopie.