Zarządzenie Dziekana WFiS z 18 marca ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID