“The Burden of the Past. History, Memory, and Identity in Contemporary Ukraine”

“The Burden of the Past. History, Memory, and Identity in Contemporary Ukraine”

Książka “The Burden of the Past. History, Memory, and Identity in Contemporary Ukraine” pod redakcją Anny Wylegały i Małgorzaty Głowackiej-Grajper została wydana nakładem Indiana University Press w 2020 roku. Poświęcona jest sposobom pamiętania wydarzeń XX wieku we współczesnej Ukrainie.

Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego pamięć w Ukrainie została uwolniona, tworząc alternatywne wizje przeszłości, nowych bohaterów narodowych i nowych ofiar. To uwolnienie wspomnień doprowadziło do nowych konfliktów i „wojen pamięci”. Prace zebrane w książce „The Burden of the Past” koncentrują się na praktykach upamiętniających, polityce historii oraz sposobie, w jaki pamięć wpływa na ukraińską politykę, tożsamość i kulturę. Czerpiąc z pracy historyków, socjologów, antropologów, psychologów i politologów, zbiór tekstów stanowi interdyscyplinarne podejście do badań nad współczesną kulturą pamięci w Ukrainie dający wgląd w to, jak wspomnienia przeszłości mogą być wypaczane i wykorzystane, a także, w jaki sposób takie wykorzystanie może mieć trwały wpływ na współczesną sytuację społeczno-polityczną kraju.

Teksty prezentowane w książce podzielone są na 5 działów: “The Memory of Holodomor”, “World War II in the Ukrainian Memory”, “Heroes or traitors: creating heroic canon”, “Traces of the lost multiethnicity and memory of the ethnic cleansing”, “History and politics in a post-Soviet state: Ukraine, Russia and independence”. Autorami poszczególnych rozdziałów są: Daria Mattingly, Wiktoria Kudela-Świątek, Tetiana Pastushenko, Mykola Borovyk, Matthew D. Pauly, Olesya Khromeychuk, Karolina Koziura, Anna Chebotariova, Anna Abakunova, Anna Wylegała, Tomasz Stryjek, Joanna Konieczna-Sałamatin.