Terminy rejestracji

I tura: 01-30.06
II tura: 24.08.-06.09
do grup: 07-07.09
giełda: 14-16.09