Specjalizacja nauczycielska dla studentów I stopnia

Od roku akademickiego 2020/2021 studenci studiów I stopnia na kierunku Socjologia, będą mieli możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich przygotowujących do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program specjalizacji nauczycielskiej rozpoczyna się na II roku studiów licencjackich (od roku akademickiego 2021/2022) i trwa trzy lata. Z tego względu warunkiem jego ukończenia jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia na kierunku Socjologia. Specjalizacja ma charakter fakultatywny. Zapisy trwają przez cały I rok studiów licencjackich u koordynatorki specjalizacji nauczycielskiej dr Barbary Bossak-Herbst bossakb@is.uw.edu.pl.