Publiczna obrona mgra Bertrama

Komisja ds. przewodu doktorskiego i Dyrekcja Instytutu Socjologii UW uprzejmie zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Bertrama.
Więcej informacji w załączniku.