Ukazała się książka prof. Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej

Ukazała się książka prof. Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej

Ukazała się książka prof. Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej
"Rethinking Settlement and Integration. Migrants’ Anchoring in an Age of Insecurity"

Opierając się na badaniach z udziałem polskich migrantów w Wielkiej Brytanii i ukraińskich migrantów w Polsce Autorka proponuje integracyjną i transdyscyplinarną koncepcję "zakotwiczania", która łączy zagadnienia tożsamości, adaptacji i osiedlania się oraz podkreśla znaczenie poczucia bezpieczeństwa i stabilności wśród migrantów. Książka nie tylko analizuje procesy adaptacji i zadomowiania się wśród współczesnych migrantów, ale również zwraca uwagę na praktyczne implikacje analizowanych procesów dla lepszego wspierania jednostek w różnych trudnych okresach.
https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526136831/