Krzysztof Konecki laureatem Nagrody im. Stefana Nowaka

Krzysztof Konecki laureatem Nagrody im. Stefana Nowaka

Laureatem Nagrody im. Stefana Nowaka w jej 10. edycji został Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki) za osiągnięcia w zakresie metodologii jakościowej i nowatorskie jakościowe badania społeczne, uwieńczone serią prac z l. 1994-2019: Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw (1994), Studia z metodologii badań jakościowych (2000), Ludzie i ich zwierzęta (2005), liczne artykuły w  „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”  aż po Advances in Contemplative Social Research (2019).

W dyskusji Jury podkreśliło transgresyjny charakter badań Krzysztofa. Koneckiego, ciągłe przekraczanie granic terenu i metod badań społecznych, poszukiwanie nowych metod a także jego inspiratorską rolę w socjologii polskiej oraz wysoki poziom redagowanego przezeń „Przeglądu Socjologii Jakościowej”.