Konkursy o stypendia doktoranckie w projekcie OPUS NCN poświęconym prekaryzacji zatrudnienia

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej (CNB-Young)”.

Liczba stypendiów naukowych: 2 (na 25 miesięcy).

Doktorant/ka-stypendysta/ka będzie członkiem/członkinią zespołu badawczego CNB-Young, aktywnie uczestniczącym/ą w realizacji wszystkich zadań badawczych przewidzianych w projekcie. Zachęcamy do aplikowania, a także przekazywania informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym!Szczegóły można znaleźć tutaj oraz na stronie internetowej projektu (crossnationalbiographies.edu.pl).