Informator Uniwersytetu Warszawskiego o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu na uczelni

Informator Uniwersytetu Warszawskiego o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu na uczelni

Publikacja zawiera zasady i procedury, obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, oraz rekomendacje i porady dot. przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach molestowania seksualnego. Znaleźć tam można informacje dotyczące m.in.:
•    definicji i przykładów molestowania seksualnego,
•    sposobów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, które może podjąć każda osoba należąca do społeczności uniwersyteckiej,
•    możliwości uzyskania wsparcia, sposobów i procedur zgłaszania molestowania seksualnego do instytucji uniwersyteckich,
•    niewłaściwych i niedozwolonych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym na uczelni.
Więcej: https://www.uw.edu.pl/przeciwdzialanie-molestowaniu-seksualnemu-na-uczelni-informator-uniwersytetu-warszawskiego/
Informator w wersji pdf: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/informator-uw-o-przeciwdzialaniu-molestowaniu-seksualnemu-2021.pdf