Informacje na temat obron i terminów obron

Terminarz obron znajdą Państwo tutaj: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VNk7_yc6gkHxX5TvmsK8UnPTJD9THpwxxcDk2dXfSH8/view.

 • info dla promotorów_ek oraz recenzentów_ek:

Promotorzy, dwa tygodnie przed planowaną obroną, mailowo zgłaszają prośbę o powołanie Komisji:

W mailu proszę podać następujące informacje o dyplomancie/dyplomantce:

 1. imię i nazwisko
 2. tytuł pracy dyplomowej oraz
 3. propozycję recenzenta i terminu egzaminu (lista – aktualizowanych na bieżąco – dostępnych terminów znajdzie się na naszej stronie internetowej w ogłoszeniach w przyszłym tygodniu).

Po ustaleniu składu komisji i obrony panie Anna, Joanna i Małgorzata będą zawiadamiały o tym studenta/kę, który/a wówczas musi wgrać pracę dyplomową do APD.

Trzy dni przed obroną promotor/ka oraz recenzent/ka muszą wgrać swoje recenzje. Na ten punkt zwracam szczególną uwagę iż doświadczenia nasze w tym zakresie wskazują na nieco późniejsze wpisywanie recenzji. Proszę pamiętać że bez recenzji w APD do obrony nie będzie mogło dojść.

Przypominam również, że:

 • musimy używać naszych adresów służbowych
 • obrony będą odbywały się na Google Meet – link do spotkania będą Państwo otrzymywali od przewodniczących komisji na 10 minut przed terminem obrony
 • prosimy o wcześniejsze przygotowanie pytań dla dyplomanta/ki, tak by obrony mogły odbywać się możliwie sprawnie
 • jawna część obron zdalnych będzie nagrywana przez przewodniczących komisji; nagrania te będą przechowywane na dysku Google przewodniczącego/przewodniczącej przez miesiąc od obrony, a następnie usuwane
 • obowiązek używania kamery i mikrofonu obejmuje zarówno studenta/kę jak i wszystkich członków Komisji egzaminacyjnej.

Lipcowe terminy obron licencjackich: 5-16 lipca

Lipcowe terminy obron magisterskich: 19-22 lipca

Wrześniowe terminy obron: 9-15 września

 • info dla dyplomantów_ek

Praca gotowa, przez opiekuna_kę zaakceptowana. Co dalej?

 1. Wy zgłaszacie się do dziekanatu studenckiego i upewniacie że wszystko co miało być zaliczone jest zaliczone, a co miało być podpięte jest podpięte. Tam gdzie trzeba. Załatwiacie obiegówki.
 2. Promotorzy, dwa tygodnie przed planowaną obroną, mailowo zgłaszają prośbę o powołanie Komisji do mnie, prof. Małgorzaty Sikorskiej (JiS), prof. Pawła Poławskiego (studia zaoczne), dr Anny Baczko-Dombi (cyfrowa).
 3. Promotor_ka musi podać Państwa nazwisko, tytuł pracy dyplomowej oraz propozycję recenzenta i terminu egzaminu (lista – aktualizowanych na bieżąco – dostępnych terminów będzie na naszej stronie internetowej w ogłoszeniach).
 4. Po ustaleniu składu komisji i terminu obrony panie z dziekanatu będą Was o tym zawiadamiały i wówczas musicie wgrać pracę dyplomową do APD (ma to być dwa tygodnie przed obroną!). Z kolei trzy dni przed obroną promotor_ka oraz recenzent_ka muszą wgrać swoje recenzje.
 5. W dniu obrony czekacie na maila od przewodniczącej_ego komisji z linkiem do Google Meet. Najczęściej mail przychodzi jakieś 5 minut po godzinie wyznaczonej na obronę (wcześniej spotyka się komisja i w części niejawnej ustala pytania; dopiero potem zapraszana jest osoba broniąca się)
 6. Musicie używać adresów @student.uw.edu.pl
 7. Obrony będą odbywały się na Google Meet
 8. Jawna część obron zdalnych będzie nagrywana przez przewodniczących komisji; nagrania te będą przechowywane na dysku Google przewodniczącego/przewodniczącej przez miesiąc od obrony, a następnie usuwane
 9. Wszyscy uczestnicy egzaminu – student_ka i Komisja egzaminacyjna – mają obowiązek używania kamery i mikrofonu.
 10. Jak zerwie się połączenie staramy się je ponownie nawiązać, a jeśli nie jest to możliwe tego samego dnia, wyznacza się nowy termin możliwie najmniej odległy od pierwszego i nadal jest to „pierwszy” termin
 11. Na stronie, w Repozytorium, w części „Studia” znajdziecie zasady dyplomowania – tam są te nurtujące detale dotyczące koniecznej objętości, przebiegu egzaminu dyplomowego zwanego obroną oraz kryteriów oceny pracy dyplomowej (te same punkty są w formularzu recenzji w APD).