Informacje dyr. Agnieszki Jasiewicz na temat obron i terminów obron

Terminarz obron znajdą Państwo tutaj: https://drive.google.com/file/d/1YAXAvV6p4I0epZvEesobTuNLo9vLiYYX/view.

Szanowni Państwo,
Ukazało się kolejne, bardzo ważne, Zarządzenie Rektora UW, które szczegółowo reguluje zasady organizowania i przebiegu obron prac dyplomowych w systemie zdalnym. Poniżej pozwalam sobie wypisać najważniejsze punkty tegoż zarządzenia, przełożone na działania operacyjne w naszym Instytucie.

Promotorzy, dwa tygodnie przed planowaną obroną, mailowo zgłaszają prośbę o powołanie Komisji do mnie, dr Małgorzaty Sikorskiej (JiS) lub dr. Pawła Poławskiego (studia zaoczne). Promotor musi podać Państwa nazwisko, numer albumu, tytuł pracy dyplomowej oraz propozycję recenzenta i terminu egzaminu (lista – aktualizowanych na bieżąco – dostępnych terminów znajdzie się na naszej stronie internetowej w ogłoszeniach w przyszłym tygodniu).

Po ustaleniu składu komisji i obrony panie Marta Jasińska, Asia Caban lub Małgosia Arcichowska będą Was o tym zawiadamiały i wówczas musicie wgrać pracę dyplomową do APD (ma to być dwa tygodnie przed obroną!). Z kolei trzy dni przed obroną promotor/ka oraz recenzent/ka muszą wgrać swoje recenzje.

Dyplomanci pamiętajcie, że: 1) musicie używać adresów @student.uw.edu.pl bo w przeciwnym razie nie będziecie dopuszczeni do obrony 2) obrony będą odbywały się na Google Meet – link do spotkania będą Państwo otrzymywali mailowo od przewodniczących komisji kilka minut przed terminem obrony 3) jawna część obron zdalnych będzie nagrywana przez przewodniczących komisji; nagrania te będą przechowywane na dysku Google przewodniczącego/przewodniczącej przez miesiąc od obrony, a następnie usuwane 4) wszyscy uczestnicy egzaminu – student/ka i Komisja egzaminacyjna – mają obowiązek używania kamery i mikrofonu.

Zarządzenie reguluje też zasady postępowania w sytuacji zerwania połączenia, ale nie wprowadza nowych rozwiązań w stosunku do tych, o których już wcześniej Państwa informowałam (czyli, jak zerwie połączenie, staramy się je ponownie nawiązać a jeśli nie jest to możliwe, tego samego dnia wyznacza się nowy termin możliwie najmniej odległy od pierwszego i nadal jest to „pierwszy” termin). W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Łączę serdeczne pozdrowienia,
Agnieszka Jasiewicz