Badanie jakości usług oferowanych przez BUW - ankieta

Szanowni Państwo!
Od 3 stycznia pod adresem https://buw.webankieta.pl/ dostępna jest ankieta Badanie jakości usług oferowanych przez BUW. Skierowana jest do użytkowników BUW, ale również do tych osób, które z pewnych względów nie odwiedzają biblioteki na Dobrej. Chcielibyśmy poznać te powody.

W dniach 13-19 stycznia będzie możliwość wypełnienia ankiety w wersji papierowej w BUW. Będzie rozdawana przez studentów – wolontariuszy oraz dostępna w Informatorium, Wypożyczalni i Czytelniach.

Będziemy bardzo wdzięczni za rozpropagowanie informacji o ankiecie wśród studentów. Dziękujemy za jej wypełnienie!
Z poważaniem
Kamila Krzyżanowska
Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie