Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej

Pracownicy
dr hab. Jacek Haman (kierownik)
dr Katarzyna Abramczuk
dr Mikołaj Jasiński
dr Marta Kiełkowska

Współpracownicy
prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin
dr Anna Baczko-Dombi
dr Henryk Banaszak
dr Agata Komendant-Brodowska
dr Marek Jacek Styczeń

Zainteresowania naukowe
analiza danych statystycznych i demograficznych w socjologii, formalne modele metodologiczne, formalna teoria polityki, teoria podejmowania decyzji i teoria gier, socjologia edukacji, społeczeństwo obywatelskie