Zakład Socjologii Pracy i Organizacji

Pracownicy
prof. dr hab. Wiesława Kozek (kierownik)
dr hab. Julia Kubisa
dr Karolina Sztandar-Sztanderska
dr hab. Joanna Wawrzyniak

Współpracownicy
dr Agnieszka Maciuk-Grochowska
dr Barbara Godlewska-Bujok

Zainteresowania naukowe
socjologia i antropologia ekonomiczna, antropologia organizacji, socjologia historyczna, socjologia publiczna, przemiany rynku pracy, zbiorowe stosunki pracy, gender w świecie pracy, zawody artystyczne i naukowe, współczesne migracje