Zakład Socjologii Kultury

Pracownicy
prof. dr hab. Elżbieta Hałas (kierownik)
dr hab. Tomasz Maślanka
dr Tomasz Rawski

Zainteresowania naukowe
socjologia kulturowa, teoria socjologiczna i teoria kultury, filozofia kultury, filozofia społeczna i polityczna, symbolizm społeczny, współczesne procesy kulturowe, kultura popularna i socjologia konsumpcji, socjologia codzienności