Zakład Psychologii Społecznej

Pracownicy
dr hab. Sławomir Mandes (kierownik)
prof. dr hab. Mirosława Marody
dr Mikołaj Lewicki
dr Anna Przybylska (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
dr Maja Sawicka
dr hab. Małgorzata Sikorska

Współpracownicy
dr Marta Olcoń-Kubicka
mgr Joanna Leszczyńska
mgr Tomasz Płachecki
mgr Alina Stanaszek

Zainteresowania naukowe
życie codzienne, społeczeństwo ponowoczesne, współczesne społeczeństwo polskie, teoria socjologiczna, socjologia historyczna, socjologia rodziny, socjologia religii, deliberacja i konsultacje społeczne