Zakład Problemów Społecznych i Planowania Społecznego

Pracownicy
dr hab. Anna Kiersztyn (kierownik)
dr Paweł Poławski
dr Marianna Zieleńska

Zainteresowania naukowe
Dewiacja i marginalizacja społeczna, kontrola społeczna, udział administracji publicznej w rozwiązywaniu problemów społecznych, rynek pracy, państwo opiekuńcze