Pracownia Przetwarzania Danych

Pracownia Przetwarzania Danych służy studentom i pracownikom Instytutu Socjologii UW do realizacji zajęć dydaktycznych i badań naukowych wymagających wspomagania technikami komputerowymi.

 

Sale komputerowe

Zajęcia są prowadzone w trzech salach komputerowych – sala 410, 411, 412. W każdej z sal komputery mają stałe łącze internetowe, umożliwiają dostęp do dysku sieciowego i są wyposażone w monitory dydaktyczne. Wyposażenie sal dydaktycznych gwarantuje efektywne prowadzenie kursów mających na celu zapoznanie studentów z pracą na oprogramowaniu analitycznym.

Szczegółowe wyposażenie sal:

sala 410

Wyposażenie:
12 stanowisk komputerowych
6 monitorów dydaktycznych
1 stanowisko komputerowe wykładowcy

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:
System operacyjny Windows 7
Libre Office
SPSS

sala 411

Wyposażenie:
12 stanowisk komputerowych
6 monitorów dydaktycznych
1 stanowisko komputerowe wykładowcy

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:
System operacyjny Windows 10
Libre Office
SPSS
Atlas.ti 8

sala 412

Wyposażenie:
12 stanowisk komputerowych
6 monitorów dydaktycznych
projektor
1 stanowisko komputerowe wykładowcy

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:
System operacyjny Windows 10
Libre Office
SPSS

Komputery w wolnym dostępie
W celu umożliwienia studentom samodzielnej pracy w Instytucie Socjologii na II piętrze zlokalizowano 4 komputery i 4 stanowiska dla laptopów z dedykowanym stałym łączem internetowym.

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:
System operacyjny Windows 7
Libre Office
SPSS
Atlas.ti 7

 

Dystrybucja oprogramowania i licencji
— zasady dystrybucji oprogramowania i licencji ogólnouczelnianych w Instytucie Socjologii:
W zgodzie z polityką uczelni i w celu ułatwienia Państwu dostępu do licencji ogólnouczelnianych zostały przygotowane nowe procedury dystrybucji pakietów instalacyjnych i kodów licencyjnych. Zespół PPD zajmuje się dystrybucją oprogramowania i licencji: