Władze

Rada Naukowa Instytutu Socjologii UW

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Wiesława Kozek

Z-ca Przewodniczącej:
dr hab. Małgorzata Jacyno

 • prof. UW, dr hab Andrzej Waśkiewicz
 • prof. ucz. dr hab. Renata Włoch
 • prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński
 • doktor Katarzyna Abramczuk
 • prof. UW, Jerzy Bartkowski
 • dr hab. Marta Bucholc
 • dr hab. Maciej Gdula
 • prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk
 • dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper
 • prof. dr hab. Mirosława Grabowska
 • prof. dr hab. Elżbieta Hałas
 • dr hab. Jacek Haman
 • dr hab. Małgorzata Jacyno
 • prof. ucz. Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
 • dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz
 • dr Adam Ostolski
 • prof. UW, prof. dr hab. Jarosław Kilias
 • dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin
 • dr hab. Małgorzata Sikorska
 • dr hab. Mikołaj Jasiński
 • dr Paweł Poławski
 • dr Sylwia Urbańska
 • prof. dr hab. Wiesława Kozek
 • dr hab. Michał Kowalski
 • prof. UW, dr hab. Krzysztof Koseła
 • prof. ucz. dr hab. Anna Kiersztyn
 • prof. dr hab. Mirosława Marody
 • dr hab. Ewa Nasalska
 • dr hab. Tomasz Maślanka
 • prof. ucz. dr hab. Lech Nijakowski
 • prof. dr hab. Jacek Raciborski
 • dr hab. Joanna Wawrzyniak
 • dr Agata Komendant-Brodowska
 • prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński