MOST - program mobilności studentów i doktorantów

MOST - program mobilności studentów i doktorantów
System Mobilności Studentów, zwany dalej Programem MOST, jest ofertą kształcenia w uniwersytetach polskich. Program MOST jest adresowany do studentów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.
Więcej informacji w Przewodniku po Moście.