„Historia socjologii na UW” est arrivée!

„Historia socjologii na UW” est arrivée!

W tych dniach, w „czas morowy” pojawiła się, długo pisana książka Nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim, tom jubileuszowych Monumentów Universitatis Varsoviensis, 1816-2016. Tom obejmuje ekonomię, politologię, psychologię, socjologię i prawo; redaktorem całości był prof. Marek Wąsowicz.

Dział „Socjologia” składa się z krótkiego wprowadzenia Joanny Wawrzyniak, która była jego redaktorem; napisanego przez Antoniego Sułka systematycznego wykładu historii osiągnięć socjologii uniwersyteckiej „od czasów Szkoły Głównej do naszych dni”; uzupełniających studiów o socjologach z UW wobec Solidarności (Ireneusz Krzemiński) i ich badaniach nad konsolidacją demokracji po 1989 r. (Jacek Raciborski), a wszystko to zamyka esej Marty Bucholc „Socjologia na UW: w sieciach społecznych” - ostatnia część eseju nazywa się „Duch i wyobraźnia”.

Wykład historii osiągnięć historii socjologii na UW został napisany przy wykorzystaniu wielu źródeł i opracowań. Wyjątkowe miejsce wśród nich zajmują robocze szkice o socjologiach szczegółowych, napisane na prośbę autora; ci z kolegów, którzy odpowiedzieli na prośby, mogą się uważać za współautorów tej syntezy, znajdą w niej wiele swoich trafnych myśli, a nawet zgrabnych słów. Są to: Izabela Bukraba-Rylska, Małgorzata Głowacka-Grajper, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Elżbieta Hałas, Aleksandra Jasińska-Kania, Grażyna Kacprowicz, Jarosław Kilias, Wiesława Kozek, Grzegorz Lissowski, Sławomir Łodziński, Lech Nijakowski, Jacek Raciborski, Cezary Trutkowski, Andrzej Waśkiewicz, J. Wawrzyniak i Marta Zahorska, wszyscy z Karowej oraz Elzbieta Ciżewska, Barbara Fatyga i Anna Kwak, z ISNS UW.

Więcej: https://www.wuw.pl/product-pol-12389-Nauki-spoleczne-na-Uniwersytecie-Warszawskim.html