Habilitacje w Instytucie Socjologii

Habilitacje w Instytucie Socjologii
Z przyjemnością informujemy, że Anna Przybylska, Małgorzata Sikorska i Mikołaj Lewicki zostali doktorami habilitowanymi.
Gratulujemy!