Joanna Konieczna

Tożsamość narodowa a wartości
polityczne, religijne i moralne w transformacji ustrojowej

Ukraina na tle Polski i innych krajów Europy Wschodniej.

Autoreferat


SPIS TREŚCI

Wstęp

Cele badawcze i hipotezy
Charakterystyka wykorzystanych danych empirycznych

Rozdział 1. Tożsamość narodowa, jej uwarunkowania i konsekwencje

Tożsamość narodowa – definicje, podejścia analityczne
Tożsamość narodowa a demokracja
Niebezpieczeństwa związane z odwoływaniem się do narodowości
Tożsamość narodowa i procesy narodotwórcze na Ukrainie
Konsekwencje ukraińskich kłopotów z tożsamością narodową dla transformacji

Rozdział 2.  Wartości polityczne w transformacji na Ukrainie i w innych krajach Europy Wschodniej.

Demokracja jako wartość
Doświadczenia z życia w nowym systemie
Zaufanie do instytucji
Wartości demokratyczne w życiu
Wartości ekonomiczne i ich związek z demokracją
Podsumowanie

Rozdział 3. Religijność wewnętrzna a postawy wobec instytucji religijnych na Ukrainie

Ogólna charakterystyka religijności na Ukrainie
Treść wiary
Rola religii w życiu publicznym
Wpływ religijności na postawy i oceny moralne
Podsumowanie

Rozdział 4Wzajemne postrzeganie Polaków i Ukraińców

Wizerunek Ukrainy i Ukraińców w Polsce,
Polacy o stosunkach polsko-ukraińskich,
Ukraińcy w oczach Polaków – podsumowanie
Polska i Polacy w oczach Ukraińców
Opinie o stosunkach ukraińsko-polskich
Polska i Polacy w oczach Ukraińców – podsumowanie

Rozdział 5Postrzeganie pozycji Ukrainy na arenie międzynarodowej

Postawy wobec zachodu i ich związek z tożsamością narodową
Opinie o pozycji Ukrainy wobec unii europejskiej i związku Białorusi i Rosji
Postrzeganie pozycji Ukrainy wobec NATO
Sąsiedztwo z NATO i perspektywa sąsiedztwa z Unią Europejską
Podsumowanie

Uwagi końcowe i wnioski

Bibliografia

Aneks

Opisy konstrukcji wykorzystywanych indeksów
Podział regionalny Ukrainy i podstawowe dane statystyczne
Podział regionalny Polski
Tabele współczynników niektórych równań regresji

[Strona tytułowaj]