PUBLIKACJE
JOANNA KONIECZNA-SAŁAMATIN

2008

 • J. Konieczna, Szkoła etocentryzmu? w: Polski raport Social Watch 2008. Czas na prawa, Wyd. Karat Coalition, Warszawa
 • S. Nałęcz i J. Konieczna-Sałamatin, Polska spółdzielczość na progu XXI wieku: zasoby oraz wybrane funkcje społeczno-ekonomiczne, „Spółdzielczy kwartalnik naukowy” nr 1 (93) 2008, str. 9-52.
 • Sławomir Nałęcz i Joanna Konieczna, Sektor spółdzielczy – główny pracodawca gospodarki społecznej w Polsce, w: Sławomir Nałęcz (red.) Gospodarka społeczna w Polsce, wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008, str. 42-87
 • Mobilność polskich naukowców, (współautor). Raport wydany przez Fundację Nauki Polskiej. Warszawa.
 • Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, (współautor). Raport wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy. Warszawa.

2007

 • Białoruś 2005 - próba diagnozy społecznej, w: Jacek Borkowicz, Jacek Cichocki, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (red.), Okręt Koszykowa, PWN, Warszawa.
 • In anticamera sau după uşa Europei? (W przedsionku, czy za drzwiami Europy? - w języku rumuńskim) - economic weekly "ECO", Moldova, 14.03.2007
 • Wirtualny europejski wybór Ukrainy? w: Bogumiła Berdychowska, Ola Hnatiuk (red.), Polska. Ukraina. Osadczuk, Wyd. UMCS, Lublin.

2006

 • Prospects for EU-Moldova economic relations (współautor), CASE Network Reports No. 67, edited by Małgorzata Jakubiak
 • Ukraina po rewolucji pomarańczowej - co się zmieniło w postawach i wartościach społecznych, Raport OSW, kwiecień 2006 (w językach polskim, angielskim i ukraińskim);
 • Polsko-rosyjskie asymetrie, uprzedzenia i nadzieje, w: A. de Lazari i T. Rogińska (red.) Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń, ss. 137-147. Ibidem, Łódź.

2005

 • "Jszły na zachid..." Pro mihracijni plany ukrajinciw, w: Ukrajins'ka trudowa mihracija u konteksti zmin suczasnoho switu, ss.126-139, Kompania Manuskrypt, Lwiw. Artykuł (w języku ukraińskim) w zbiorze wydanym przez Instytut Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Centrum Wspierania Prywatnej Inicjatywy.
 • Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie. Próba zrozumienia przyczyn, w serii "Prace OSW", Zeszyt 18. Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa. (wersja językowa polska i angielska).
 • Obcy i kompetentni. Obraz Niemców w oczach studentów Szczecina i Warszawy, z Norbertem Obryckim. Broszura wydana przez Wyższą Szkołe Administracji publicznej w Szczecinie w serii "Polsko-niemiecka biblioteka szczecińska". Szczecin.

2004

 • "Europejski wybór" Ukrainy - kłopot z wyborem, posłowie do książki: Droga do Europy. Opinie ukraińskich elit, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
 • tłumaczenie z języka ukraińskiego na język polski artykułu Mykoły Riabczuka Retoryka i polityka: paradoksy ukraińskiej wielowektorowości, Polski Przegląd Dyplomatyczny, t.4, nr 2(18).
 • More than Neighbours. Final Report of The Enlarged European Union and Ukraine: New Relations project, współautor. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa. (w języku angielskim, ukraińskim i polskim)
 • Unia i Rosja. O Planach migracyjnych Ukraińców - artykuł napisany w ramach projektu Fundacji im. Stefana Batorego "Rozszerzona Unia Europejska i Ukraina - nowe relacje".

2003