Prowadzone Strona domowa Wyżej program zajęć i lektur dr hab. Ireneusz Krzemiński, prof.UW- Seminarium Badawcze
BulletPrzebieg kariery naukowej BulletSpis publikacji
BulletProwadzone zajęcia BulletSeminarium Badawcze
BulletZajęcia z poprzednich lat BulletCurriculum Vitae
BulletStudia Doktoranckie BulletAdres

 

 

SEMINARIUM BADAWCZE 2003/2004.

LISTA LEKTUR. Semestr letni.

 

I.                    Ruchy społeczne i ich badanie.

1.      T. Doktór, P. Karpowicz, Ruchy hinduistyczne i buddyjskie w Polsce. Studia nad ruchami społecznymi w Polsce, t. 6, pod red. W. Modzelewskiego

2.      Zaradność społeczna. Z badań nad społecznymi inicjatywami w dziedzinie rozwiązywania problemów Polski lat 80tych, pod red. J. Kwaśniewskiego, R. Sobiecha, J. Zameckiej (wybrane teksty)

3.      T. Doktór, Kim są i czego chcą. Niektóre problemy…, w: Ruchy pogranicza religii i nauki jako zjawisko socjopsychologiczne, pod red. T. Doktora i K. Koseły, t. 2

4.      K. Koseła, Wiara i serce czy mędrca  oko?, tamże

5.      W. Schinzel, Funkcjonowanie jednostki w ruchu paranaukowym – przykład grupy astrologów, tamże

6.      T. Doktór, Kto wierzy w astrologię?, w: Ruchy pogranicza…, t.3, pod red. T. Doktora i K. Koseły

7.      T. Doktór, A. Czarnecka, Zen i psychoterapia, tamże

8.      E. Hebanowa –Siemieńska, Monografia buddyjskiej grupy wyznaniowej”Zen –Shanga”, tamże.

9.      D. Powałka, Psychologiczna charakterystyka uczestników wybranych ruchów religijnych, w:  Ruchy pogranicza…, pod red. T. Doktora, t.5

10.  W Pawlik, Prawo, moralność, gospodarka alternatywna, r. I, r. V- XI.

II.                 Metodologia.

1.      A. Sułek, W terenie, w archiwum i laboratorium, cz. W archiwum

2.      Poza granicami socjologii ankietowej…