Prowadzone Strona domowa Wyżej program zajęć i lektur dr hab. Ireneusz Krzemiński, prof.UW- Studia Doktoranckie
BulletPrzebieg kariery naukowej BulletSpis publikacji
BulletProwadzone zajęcia BulletSeminarium Badawcze
BulletZajęcia z poprzednich lat BulletCurriculum Vitae
BulletStudia Doktoranckie BulletAdres

 

STUDIA DOKTORANCKIE IS UW
PROGRAM ZAJĘĆ Z METODOLOGII

Rok 2004/2005, semestr II


 

I.              Polskie koncepcje socjologii humanistycznej

 

1.      E. Mokrzycki, Założenia socjologii humanistycznej, Wwa 1971

2.      E. Mokrzycki, Filozofia nauki a socjologia; 1. Wprowadzenie; 3. Filozofia nauki w perspektywie teorii kultury; 4. Jedność nauki jako „logiczna konieczność”; 5. Od doktryny metodologicznej do praktyki badawczej, Wwa 1980

3.      E. Mokrzycki, Socjologia w filozoficznym kontekście, cz. I. R.1 Socjologia jako nauka lokalna

4.      Anna Wyka, Badacz społeczny wobec doświadczenia, Wwa 1993, cz.I, cz.II r.1; cz.III

5.      ew. A. Wyka, W poszukiwaniu nowych wzorów badań społecznych, w: Poza granicami socjologii ankietowej. Wwa 1989

6.      P. Gliński, Z doświadczeń jakościowego badania stylu  życia, w: Poza granicami socjologii ankietowej.

 

Zajęcia: 9 i 16. 03. 2005.

 

II.              Symboliczny interakcjonizm jako propozycja nowego paradygmatu dla socjologii.

 

1.      I. Krzemiński, Symboliczny interakcjonizm a socjologia, Wstęp, r. I, IV-VI.

2.      J. Huber, Symbolic Interaction as a Pragmatic Perspectives: The Bias of Emergent Theory; Am.Soc. Review, 1973, vol. 38, no2

3.      H. Blumer, Comment on Symbolic Interaction as a Pragmatic Perspectives: The Bias…; Am.Soc. Review, 1973, vol.38. no6

4.      J. Huber, Replay too Blumer, but who will scrutinize the scrutinizers? Am.Soc. Review, 1973, vol. 38, no6

5.      Commentary and Debate, Am. Journal of Soc. 1997, vol.102, no 5:

· N.K. Denzin, Whose sociology is it? Comment on Huber

· J. Huber, J. Mirowsky, Of Facts and Fables: Replay to Denzin

6.      I. Krzemiński, Solidarność. Projekt polskiej demokracji; Wwa 1997, Założenia badawcze i przebieg badania.

 

Zajęcia: 6.04.2005

 

III.              Ewolucja amerykańskiej socjologii humanistycznej.


1.      N.K. Denzin, Symbolic Interactionism and Cultural Studies: The Politics of Interpretation, r. IV-VII

 

Zajęcia: 13.IV.2005

 

IV.              Koncepcja “grounded theory”.

 

1.      B.G. Glaser, A. Strauss, The Discovery of Grounded Theory: Strategy foe Qualitative Research, NY, 1967

2.      G. Rieman, F. Schutze, „Trajektoria“ jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizie cierpienia i bezładnych procesów społecznych, Kultura i Społeczeństwo, 1992, nr 2, t.36

3.      E. Zakrzewska – Manterys, Down i zespół wątpliwości. r. Trajektoria oraz Narracje; Wyzwanie i alibi; Zakończenie: w stronę socjologii cierpienia.


Zajęcia: 20.04.2005

 

V.              Alain Touraine’a socjologia działania i badanie ruchów społecznych.

 

1.      A. Touraine, The Voice and the Eye, Cambridge 1981; r. Man make their history; oraz Part II.

2.      P. Kuczyński, M. Frybes, W poszukiwaniu ruchu społecznego, Wwa 1994;

· M. Frybes, Touraine’a koncepcja ruchu społecznego;

· M. Frybes, Od ruchu społecznego do problemu społecznego;

· P. Kuczyński,  Metoda interwencji socjologicznej: uwagi techniczne;

· P. Kuczyński, Badanie „Solidarności”: kontekst społeczny i kontekst poznawczy;

· J. Strzelecki, Wyobraźnia społeczno-polityczna działaczy związkowych.

3.      Kryzys i schizma, pod red. E. Mokrzyckiego:

· A. Touraine, Socjologia akcjonalistyczna;

· J-D. Reynaud, P. Bourdieu, Czy socjologia działania jest możliwa?

· A. Touraine, Racje i cele socjologii działania.

4.      K. Nowak, Interwencja socjologiczna – socjologia działania i socjologia w działaniu, w: Poza granicami socjologii ankietowej.


Zajęcia: 27.04.2005


VI.              Teoria queer i przykład badania.

 

1.      M. Kirsch, Queer Theory and Social Change

2.      J. Kochanowski, Przemiany tożsamości gejów. Analiza genealogiczno – dekonstrukcyjna.


Zajęcia: 11.05.2005


VII.              Nauka a postmodernizm – refleksja nad relatywizmem E. Gellnera.

 

1.      E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia; rr. Postmodernizm i relatywizm; Relativismus uber Alles; Gracz i trzeci gracz; Racjonalistyczny fundamentalizm     ]


Zajęcia: 18.05.2005   

     

 

                

 

     

 

 

 

Na początek strony Komentarze dotycz±ce funkcjonowania strony prosimy kierować do J. Kot