Strona domowa Wyżej Prowadzone zajęcia dr hab. Ireneusz Krzemiński, prof.UW - Przebieg kariery naukowej
BulletPrzebieg kariery naukowej BulletSpis publikacji
BulletProwadzone zajęcia BulletSeminarium Badawcze
BulletZajęcia z poprzednich lat BulletCurriculum Vitae
BulletStudia Doktoranckie BulletAdres


tytuły naukowe:

1972 - magister socjologii, Instytut Socjologii UW
1980 - doktor socjologii, Instytut Socjologii UW.
1993 - habilitacja, Instytut Socjologii UW
1996 - profesor Uniwersytetu Warszawskiego
1997-1998 - profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Pełnione funkcje

- kierownik Pracowni Teorii Zmiany Społecznej
- członek Rady Instytutu i Rady Wydziału
- członek Zarządu Polskiego PEN - Clubu
- rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem
- rektor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia

Zainteresowania badawcze

- socjologia zmiany społecznej
- antysemityzm, stereotypy narodowe
- metodologia-socjologia humanistyczna
- społeczna i moralna problematyka HIV/AIDS
Na początek strony Komentarze dotyczące funkcjonowania strony prosimy kierować do J. Kot