Pracownicy Instytutu

Katarzyna Abramczuk

Dyżur

dyżuryabramczukk

Kontakt

Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, pokój 22
tel. 22-55-20-273
e-mail: k.abramczuk@uw.edu.pl

Kariera naukowa
 • 2012 doktor, Instytut Socjologii UW
Zainteresowania naukowe
 • teoria geir, ewolucyjna teoria gier
 • koncepcje racjonalności ograniczonej
 • zaufanie, społeczeństwo obywatelskie
 • wykluczenie cyfrowe
 • wiarygodnosc tresci internetowych
 • badania eksperymentalne w naukach społecznych
 • modelowanie matematyczne w naukach społecznych
Publikacje
 • Abramczuk, K., Herbst J. 2008. Sektor spółdzielczy. w: Dąbrowska J. (red.) „Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej – wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce” Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Abramczuk, K. Dobre powody, by pomóc nieznajomemu. Problem relewantnej informacji w sytuacjach wzajemności pośredniej. Decyzje,10 (2008), 83-103.
Zajęcia dydaktyczne
 • Wprowadzenie do statystyki
 • Teoria gier i jej zastosowania w naukach społecznych

Małgorzata Arcichowska-Maj

Starszy referent

Kontakt

sekretariat studiów wieczorowych, zaocznych i doktoranckich pokój 101
tel./fax 22-55-20-721
e-mail: majm@is.uw.edu.pl

Anna Baczko-Dombi

Jerzy Bartkowski

Dyżurjerzy bartkowski 3_m

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Polityki, pok. 114
tel. 22-55-20-701
email: BartkowskiJ@is.uw.edu.pl
j.z.bartkowski@uw.edu.pl

Kariera naukowa

magister – 1982 Instytut Socjologii UW
magister – 1987 Wydział Fizyki UW
doktor – 1990 Instytut Socjologii UW
habilitacja – 2004 Wydział Filozofii i Socjologii UW
profesor 2006 – Uniwersytet Warszawski

Pełnione funkcje

członek Rady Instytutu Socjologii UW i Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW
członek Rady CBOS w kadencji 2008-2009
członek redakcji „Polish Sociological Review”

Zainteresowania naukowe
 • socjologia polityki
 • społeczeństwo obywatelskie
 • badania porównawcze
 • społeczności lokalne
Wybrane publikacje
 • Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne (Żak, Warszawa 2003)
 • Samorząd a rozwój (z Barbarą Gąciarz, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2012)
 • Strategie władz lokalnych (z Pawłem Swianiewczem i Andrzejem Kowalczykiem, UW, Warszawa 1990)
 • Lokalne elity władzy w Polsce 1966-1995 (Inter-Art, Warszawa 1996)
 • Working Poles and the Crisis of Fordism (z Juliuszem Gardawskim, Jackiem Męciną, Janem Czarzastym, Scholar, Warszawa 2010)
 • Wpływ czynnika przestrzeni i odległości na zachowania wyborcze w Polsce 1990-1997 (w: Jerzy J. Wiatr (red.), Przemiany polityczne lat dziewięćdziesiątych, „Scholar”, Warszawa 1999).
 • Polityka w życiu Polaków (w: Aleksandra Jasińska-Kania, Mira Marody (red.), Polacy wśród Europejczyków, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2002)
 • Samorząd terytorialny (W: Jerzy J. Wiatr i in., Demokracja Polska. 1989-2003, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2002).
 • Social Capital in Poland (w: Badescu Gabriel, Uslaner Eric (eds.), Social Capital in Post-communist Countries, Routledge Publ., London 2003)
 • Historyczne doświadczenia rozwoju stowarzyszeń w Polsce na przełomie XIX i XX w. a zagadnienia kapitału społecznego („Wieś i Rolnictwo”, nr. 3/2003).
 • Nazewnictwo lokalne jako mechanizm konstruowania przestrzeni społeczno-kulturowej, centralnej i peryferyjnej („Kultura Współczesna”, nr.4/2004).
 • Więź społeczna i aktywność stowarzyszeniowa (w: Gawkowska Aneta, Gliński Piotr, Kościański Artur, red., „Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna”, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005).
 • Politycy jako administratorzy. Elita rządowa jako grupa zarządzająca (w: Jacek Raciborski, red., Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny. Wyd. „Trio”, Warszawa 2006).
 • Tradycja i lokalność na pograniczu – refleksja teoretyczna (w: Maria Zielińska, Beata Trzop, Krzysztof Lisowski, red., Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicze Polski w integrującej się Europie, Zielona Góra 2007).
 • Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym (w: Herbst Mikołaj, red., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2007).
 • Tradycja zaborów a współczesne zachowania społeczne w Polsce (W: Krzemiński Ireneusz, Raciborski Jacek, red., Oswajanie wielkiej zmiany, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2007).
 • Spacjalna teoria przywództwa a elektorat partyjny w wyborach w 2005 r. (w: Jerzy Sielski, Marek Czerwiński, red., Partie polityczne – przywództwo partyjne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2008).
 • Europeizacja jako modernizacja. Samorządy polskie a idea integracji europejskiej (w: Joanna Kurczewska, red., Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2008).
 • Hybris jako patologia charyzmy (w: Jacek Sieradzan, red., Charyzma. Jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2008).
 • Wartości społeczne i polityczne, niepewność a struktura społeczna (w: Piotr Gliński, Ireneusz Sadowski, Alicja Zawistowska, red., Kulturowe aspekty struktury społecznej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2010)
 • Państwo, prawa i obowiązki obywatelskie w świadomości społecznej (w: Jacek Raciborski, red., Praktyki obywatelskie Polaków, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2010).
 • Globalizacja i opinia publiczna w Polsce (w: Witold Morawski, red., Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer, 2011.
 • Polityka w życiu Polaków (w: Aleksandra Jasińska-Kania, red., Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2012).
 • Powiatowe elity władzy – rekrutacja, skład społeczny i polityczny (w: Małgorzata Dajnowicz, red., Regionalne elity polityczne II i II Rzeczypospolitej, Wyd. Uniw. W Białymstoku, Białystok 2012).
Zajęcia dydaktyczne
 • Społeczności lokalne
 • Analiza danych ilościowych
 • SPSS – zastosowanie w badaniach socjologicznychi
 • Wstęp do socjologii

Barbara Bossak-Herbst

Dyżurbarbara bossak-herbst 2_m
Kontakt

bbossakherbst@gmail.com

Kariera naukowa

magister – Instytut Socjologii UW
doktor – Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • antropologia społeczna
 • socjologia kultury
 • antropologia miasta
Badania

2004 – udział w badaniach terenowych w Grecji pod kierownictwem prof. Ewy Nowickiej-Rusek (badania dot. repatriantów greckich z Polski w ramach grantu KBN)

Zajęcia dydaktyczne
 • Warszawa w perspektywie miejskich ruchów społecznych, (razem z mgr Joanną Erbel i mgr Joanną Kusiak), seminarium badawcze, zajęcia roczne
 • Współczesne zróżnicowanie kulturowe – problemy kultury lokalnej, narodowej i masowej, (z dr Małgorzatą Głowacką-Grajper), seminarium licencjackie, zajęcia roczne

Marta Bucholc

Stopień i tytuł naukowybucholcm
dr hab.
Stanowisko
adiunkt
Adres
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Karowa 18, 00-927 Warszawa, p. 303
Telefon
22 55 20 714
e-mail
Zainteresowania i problemy naukowe
 • historia myśli socjologicznej
 • socjologia wiedzy
 • tłumaczenia tekstów naukowych
Wybrane publikacje
 • A Global Community of Self-Defense. Norbert Elias on Normativity, Culture, And Involvement, Frankfurt am Main: Klostermann 2014, 200 s.
 • Samotność długodystansowca. Na obrzeżach socjologii Norberta Eliasa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, 291 s.
 • Konserwatywna utopia kapitalizmu. Etyczne iluzje międzywojennego kupiectwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, 287 s.
 • On the Potential of Norbert Elias’s Approach in the Social Memory Research in Central and Eastern Europe, „Polish Sociological Review” 2013, nr 3 (183), s. 317–334.
 • Die Reaktion polnischer Soziologen auf Max Webers Polenschriften – der Verlust an Schärfentiefe, w: Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung, red. Max Weber Stiftung, Tübingen: Mohr Siebeck 2014, s. 103–124.
CV

Łukasz Bukowiecki

Joanna Caban

Specjalista

Kontakt

sekretariat studiów dziennych, pokój 101
tel. 22-55-20-704
fax 22-55-23-502
e-mail: sekretariat_dyd@is.uw.edu.pl

Marcin Darmas

Karolina Dziedzic

Sekcja Badań, pokój 106
tel. 22 55 23 741
email: finanse.badania@is.uw.edu.pl

Maciej Gdula

Dyżurmaciej gdula 2_m

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Ogólnej, pokój 212
tel. 22-55-20-709, 22-55-20-885
email: gdulam@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

2001 – magister IS UW
2006 – doktor IS UW
2016 – habilitacja IS UW

Zainteresowania naukowe
Zajęcia dydaktyczne
 • Wyzwania i dylematy współczesnej teorii socjologicznej (WTS II), konwersatorium, zajęcia roczne
 • Nowoczesność, kapitalizm, rozwój (kontynuacja), (razem z dr Mikołajem Lewickim, mgr Adamem Ostolskim i dr Przemysławem Sadurą), seminarium, zajęcia roczne
 • Style życia i system klasowy II, (razem z dr Przemysławem Sadurą)seminarium badawcze, zajęcia roczne
 • Problemy i wyzwania społeczeństwa nowoczesnego – teorie socjologiczne i wielokulturowość (z dr hab. Sławomirem Łodzińskim, dr Lechem Nijakowskim, i dr Renatą Włoch) – seminarium licencjackie Zakładu Socjologii Ogólnej, zajęcia roczne

Anna Giza-Poleszczuk

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Psychologii Społecznej, pokój 312
tel. 22-55-20-718
email: gizap@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

1978 – magister Instytut Socjologii UW
1985 – doktor Instytut Socjologii UW
2006 – habilitacja Wydział Filozofii i Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej
 • socjologia ewolucyjna
 • marketing w perspektywie socjologicznej
Zajęcia dydaktyczne
 • Polacy i służba zdrowia, (razem z mgr Łukaszem Raciborskim)seminarium badawcze, zajęcia roczne
 • Marketing i badania rynkowe – wykład, semestr zimowy

Małgorzata Głowacka-Grajper

Stopień i tytuł naukowymałgorzata grajper 2_m
doktor habilitowany
Stanowisko
adiunkt
Adres
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Karowa 18, 00-927 Warszawa
Zakład Antropologii Społecznej, s. 301
Telefon
22 55 20 711
e-mail
Zainteresowania i problemy naukowe
  Mniejszościowe grupy etniczne i ich działania na rzecz kulturowego przetrwania, przemiany współczesnych tożsamości etnicznych i narodowych, społeczne relacje z miejscem i terytorium oraz problematyka pamięci społecznej i tradycji oraz ich przekazu międzypokoleniowego.
Wybrane publikacje
 • Mniejszościowe grupy etniczne w systemie szkolnictwa w Polsce. Przekaz kulturowy a więź etniczna, 2009, Warszawa: IS UW, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, str. 312.
 • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne, redakcja wraz z R. Wyszyńskim, 2012, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, str. 421.
 • Szamani i nauczyciele. Przemiany kultury Buriatów zachodnich, współautorzy: Ewa Nowicka, Wojciech Połeć, 2013, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, str. 236.
 • Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Levi-Straussa, redakcja wraz z E. Nowicką, 2013, Kraków: Nomos.
 • Zbiorowości polskie w zachodnich republikach byłego ZSRR, „Studia Biura Analiz Sejmowych”, 2013, nr 2 (34), str. 51-84.
CV

Mirosława Grabowska

Dyżurmirosława grabowska 2_m

dyżury

Kontakt

Zakład Metodologii Badań Socjologicznych, pokój 103
tel. 22-55-20-707, 22-55-20-708
email: grabomir@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

1972 – magister Instytut Socjologii UW
1982 – doktor Instytut Socjologii UW
2005 – habilitacja Instytut Socjologii UW
2010 – prof. UW

Zainteresowania naukowe
 • teorie demokracji, partie polityczne
 • religijność, stosunki Państwo Kościół
Zajęcia dydaktyczne

20 lat minęło…Społeczeństwo polskie po transformacji, seminarium, zajęcia roczne

Artur Grygiencz

Pracownia Przetwarzania Danych

Kontakt

email: grygiencza@is.uw.edu.pl
tel. 55 20 222

Aleksandra Grzymała-Kazłowska

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Ogólnej, pokój 212
tel. 22-55-20-709, 22-55-20-885
email: akazlowska@uw.edu.pl

Kariera naukowa

2000 – magister Wydział Psychologii UW
2005 – doktor Instytut Socjologii UW
20117 – doktor habilitowany Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • studia migracyjne
 • socjologia etniczności
 • nowe teorie socjologiczne
 • problematyka tożsamości oraz instytucjonalnych i demograficznych przemian społeczeństw
Zajęcia dydaktyczne

Introduction into migration and ethnic relation studies (internet Course), seminarium, semestr zimowy

Elżbieta Hałas

Stopień i tytuł naukowyE_Hałas
Prof. dr hab.
Stanowisko
Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Socjologii Kultury
Adres
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Karowa 18, 00-927 Warszawa, p. 204
Telefon
22 55 20 706
e-mail
Strona www
Zainteresowania i problemy naukowe
 • socjologia kulturowa i teoria kultury
 • współczesne procesy kulturowe i tożsamość kulturowa
 • symbolizm społeczny, pamięć zbiorowa i polityka symboliczna
 • relacje społeczne i komunikacja społeczna
 • socjologia jednostki i praw człowieka
 • mikrosocjologia i interakcje symboliczne
 • zaangażowanie do ruchów społecznych i zmiany kulturowe
 • socjologia religii, socjologia konwersji i procesy sekularyzacji
 • socjologia teoretyczna, historia myśli socjologicznej i historia idei
Wybrane publikacje
 • Between Rejection of Religion and World-Saving. Itineraries of Sociology and Postsecular Social Theory, “Polish Socjological Review” 2014, nr 2, s. 167-178.
 • The Past in the Present. Lessons on Semiotics of History from George H. Mead and Boris A. Uspensky, “Symbolic Interaction”, 2013, vol. 36, nr 1, s. 60-77.
 • The Multiple Symbolism of 3 May in Poland After the Fall of Communism, w: Ljiljana Saric, Karen Gammelgaard, Kjetil Ra Hauge (red.) Transforming National Holidays: Identity Discourse in the West and South Slavic Countries, 1985-2010, Amsterdam/Philadelphia 2012: John Benjamins Publishing Company, s. 181-100.
 • Towards the World Culture Society. Florian Znaniecki’s Culturalism, Frankfurt am Main 2010: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften.
 • Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej, Warszawa 2007: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jacek Haman

Stopień i tytuł naukowyjacek haman 2_m
dr hab.
Stanowisko
adiunkt
Adres
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Karowa 18, 00-927 Warszawa
Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, pok. 22
Telefon
22 55 20 273
e-mail
Zainteresowania i problemy naukowe
 • teoria wyboru społecznego
 • formalna teoria polityki
 • teoria gier i jej zastosowania w socjologii i naukach politycznych
 • metody statystyczne w naukach społecznych
 • metodologia badań ilościowych, w tym szczególności badań edukacyjnych oraz badań mediów
Wybrane publikacje
 • Demokracja, decyzje, wybory, Warszawa 2003
 • G.Lissowski, J.Haman, M.Jasiński: Podstawy statystyki dla socjologów, Warszawa 2008, 2011
 • Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier, Warszawa
 • Degresywnie proporcjonalny podział mandatów w Parlamencie Europejskim, Decyzje 8/2007
 • Degresywnie proporcjonalny podział mandatów w Parlamencie Europejskim, Decyzje 8/2007
CV

Albert Izdebski

Dyżur

dyżury

Kontakt

Pracownia Przetwarzania Danych
tel. 22-55-20-222
email:

Kariera naukowa
Zainteresowania naukowe
Zajęcia /spandydaktyczne

Małgorzata Jacyno

Dyżurmałgorzata jacyno 1_m

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Kultury, pokój 204
tel. 22-55-20-720
email: jacynoma@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa
Zainteresowania naukowe
 • socjologia kultury
 • kultura nowoczesnego indywidualizmu
 • kultura terapeutyczna
Zajęcia dydaktyczne
 • Bohater kultury popularnej i nowa „arystokracja świętych”, seminarium, semestr zimowy
 • Interakcja kultur – interpretacja kultur. Seminarium z socjologii kulturowej – (z prof. dr hab. E. Hałas, dr T. Maślanką i dr R. Wyszyńskim), seminarium magisterskie, zajęcia roczne
 • Od „człowieka publicznego” do „człowieka wewnętrznego” i z powrotem – wykład, semestr zimowy

Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz

jasiewiczDyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Metodologii Badań Socjologicznych, pokój 103
tel. 22-55-20-707, 22-55-20-708
e-mail: ajasiew@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

1998 – magister, Instytut Socjologii UW
2003 – doktor, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • socjologia polityki
 • teorie elit politycznych
 • socjologia społeczności lokalnych

Marta Jasińska

Specjalista

Kontakt

sekretariat studiów dziennych, pokój 101
tel. 22-55-20-704
fax 22-55-23-502
e-mail: sekretariat_dyd@is.uw.edu.pl

Mikołaj Jasiński

Dyżur

dyżury

Kontakt

email: mikoj@is.uw.edu.pl
strona prywatna

Kariera naukowa

1997 – magister, Instytut Socjologii UW
2002 – doktor, Instytut Socjologii UW
2017 – habilitacja, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • teoria wyboru społecznego
 • formalna teoria polityki
 • statystyka
 • metodologia badań społecznych
 • ewaluacja
Publikacje
 • Wolność od poniżającego traktowania a prawa ucznia w szkole (współautor M. Kowalski). Warszawa. Fundacja „Dzieci Niczyje”, 2007
 • Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa, czy ilościowa (współautor M. Kowalski). Rozdział w podręczniku metodologii ewaluacji ex-post. Warszawa. PARP, 2007
 • Podstawy statystyki dla socjologów. (wspólnie z Jackiem Hamanem i Grzegorzem Lissowskim). Seria Wykłady z socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2008
 • Raport badawczy z pierwszej edycji ogólnouniwersyteckich badań jakości kształcenia na UW (współautor i redaktor wydania). Warszawa. Uniwersytet Warszawski, 2008
 • Nota metodologiczna w: „Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II” Warszawa. Centrum Myśli Jana Pawła II, 2009.
Zajęcia dydaktyczne
 • Statystyka II – (z dr M. Styczniem) wykład z ćwiczeniami, zajęcia roczne

Marta Kiełkowska

Dyżurmarta kiełkowska 3_m

dyżury

Kontakt

Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, pokój 22
tel. 22-55-20-273, 22-23-503
email: mkielkowska@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

1999 – magister, Instytut Socjologii UW
2006 – doktor, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

– Teoria wyboru społecznego

Publikacje

Pod nazwiskiem Kuc:

 • Analiza zasad sprawiedliwości Klemensa Szaniawskiego, Studia Socjologiczne 1-2 2000
 • Klemensa Szaniawskiego metody sprawiedliwego podziału dóbr, Filozofia Nauki 1-2 2001
 • Kiedy metoda zwykłej większości zapewnia przechodniość preferencji społecznej ?, Decyzje 2 (2004)
 • Respektowanie praw indywidualnych a optymalność, Decyzje 7 (2007)
Zajęcia dydaktyczne

– Statystyka

Anna Kiersztyn

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Problemów Społecznych i Planowania Społecznego, pokój 208
tel. 22-55-20-710
email: chaber@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

2000 – magister, Instytut Socjologii UW
2005 – doktor, Instytut Socjologii UW
2018 – habilitacja, Instytut Socjologii UW

Aktualne zainteresowania badawcze

Nierówności na rynku pracy i ich dynamika, społeczno-ekonomiczne konsekwencje niestandardowych form zatrudnienia, sytuacja pracy młodego pokolenia

Podstawowe publikacje
 • Kiersztyn, A. (2013). „Stuck in a mismatch? The Persistence of Overeducation During Twenty Years of the Post-Communist Transition in Poland”, Economics of Education Review, 32: 78-91. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.econedurev.2012.09.009
 • Kiersztyn, A. (2012). “Employment instability: A Dynamic Perspective”, International Journal of Sociology, Vol. 21, No. 1 (special issue: „Structural Constraints, Gender, and Images of Inequality. The Polish Panel Survey, POLPAN 1988-2008”), pp. 6-30
 • Kiersztyn, A. (2008). Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem, a przestępczością. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Kiersztyn, A., Dzierzgowski, J. (2012). „Portret zatrudnionego na czas określony: wyniki analiz ilościowych”, w: Bednarski, M., Frieske, K. (red.) Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS, s. 67-92.
 • Kiersztyn, A. (2012). „Analiza ekonomicznych konsekwencji zatrudnienia na czas określony dla jednostek i gospodarstw domowych”, w: Bednarski, M., Frieske, K. (red.) Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS, s. 93-121.
 • Kiersztyn, A. (2012). „Nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy: młodzi w zawodach poniżej kwalifikacji”, Studia Ekonomiczne Nr 115 (“Polityka edukacyjna wobec wyzwań rynku pracy”), s. 77-86
 • Kiersztyn, A. (2011). “Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje? Nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy”, Polityka Społeczna, rocznik 38 (2011), nr 1, s. 7-14.
 • Kiersztyn, A. (2011). “Szkoła jako wspólnota? Szkolny kapitał społeczny a wyniki egzaminu gimnazjalnego”, Polityka Społeczna, rocznik 38 (2011), nr 7, s. 28-32.
Udział w projektach badawczych
 • Od roku 2012: “Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna” (kierownik projektu: prof. dr hab. Kazimierz Maciej Słomczyński; grant NCN MAESTRO 1, od 2012).
 • W latach 2010-2013: “Doświadczenia na rynku pracy a ryzyko bezrobocia i szanse powrotu do pracy w latach 1988-2008: Integracja analizy ilościowej i jakościowej” (kierownik projektu: Dr Irina Tomescu-Dubrow, grant MNiSW nr NN116 135339)
 • W latach 2010-2011: “Underemployment: społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska” (kierownik projektu: prof. Marek Bednarski, grant MNiSW nr NN112324938)
 • W latach 2008-2011: “Dostęp do pełnowartościowego zatrudnienia wśród młodych Polaków: znaczenie, tendencje, bariery” (kierownik projektu: dr Anna Kiersztyn; grant MNiSW nr NN112336835).
Zajęcia dydaktyczne
 • “Socjologia prawa”, wykład
 • “Zarządzanie przestępczością: między nauką a ideologią”, wykład
 • “Przestępczość białych kołnierzyków, społeczna odpowiedzialność biznesu”, wykład

Jarosław Kilias

Dyżurjarosław kilias 2_m

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Polityki, pokój 114
tel. 22-55-20-701
email: jkilias@is.uw.edu.pl
strona prywatna

Kariera naukowa
 • 1991 – magister, Instytut Socjologii UW
 • 1997 – doktor Instytut Socjologii UW
 • 2005 – habilitacja Wydział Filozofii i Socjologii UW
Zainteresowania naukowe
 • Historia socjologii
 • Socjologia historyczna
 • Socjologia wojska, wojny i konfliktów zbrojnych
Wybrane publikacje
 • Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 296.
 • The Good Soldier Švejk and a Sociological Account of National Identification, „Polish Sociological Review“ nr 2/2005, s. 163-178.
 • „Někerej Maďar taky za to nemůže, že je Maďar”: o sociologickém popisu národní identifikace, „Sociologický časopis” nr 4/2005, s. 675-692.
 • O problemach z kategorią legitymacji władzy politycznej: w stronę negatywnego pojęcia legitymacji, „Studia Socjologiczne” nr 1/2005, s. 43-65.
 • Uczeni i politycy – polityka a pole akademickie, rozdz. VIII w: Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, red. Jacek Raciborski, Trio, Warszawa 2006, s. 253-281.
 • Swoistości socjologii polskiej z perspektywy socjologa, „Societas/Communitas” nr 1/2007, s. 189-199.
 • Masarykovy učebnice sociologie v dobovém kontextu, w: T.G. Masaryk a česká státnost. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořadané (…) ve dnech 4.-5. září 2007 v Brně, Ústav T.G. Masaryka, Praha 2008, s. 152-160.
 • O dyskusji wokół modernizmu i konstruktywizmu w badaniach narodu, „Kwartalnik Historyczny” nr 4/2009, s. 105-116.
 • Válka, armada, stát a národ: byrokracie, disciplina a nacionalismus, „Historická sociologie – Historical Sociology” nr 1/2009, s. 45-64.
 • Naród a państwo – przynależność narodowa a obywatelstwo, w: Jacek Raciborski (red.), Praktyki obywatelskie Polaków, IFiS PAN, Warszawa 2010, s. 21-50.
 • Klasycy obcy, rodzimi i bohaterowie nekrologów: zainteresowanie przeszłością dyscypliny a perspektywy historii socjologii, „Rocznik Lubuski” t. 37 (2011), cz. 1: Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku, s. 13-28.
 • Sociological Traditions in the Polish Textbooks of the Communist Period, „Comparative Sociology” nr 5/2011, s. 766-780.
 • Maurice Halbwachs and Social Memory Studies: On Two Translations and Their Contexts, „Historická sociologie – Historical Sociology” nr 2/2011, s. 107-114.
 • Jak socjologowie opowiadali o socjologii. Dwa studia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 266.
Zajęcia dydaktyczne
 • Techniki Pracy Naukowej,
 • Wojna, nacjonalizm i komunizm w zwierciadle literatury i filmu, konwersatorium
 • Sociology, Science and Technology, konwersatorium

Katarzyna Kołacińska

Sekcja Badań, pokój 106
tel. 22 55 23 741
email: finanse.badania@is.uw.edu.pl

Agata Komendant-Brodowska

komendant-brodowska 2_m

Stopień i tytuł naukowy
doktor
Stanowisko
Adres
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Karowa 18, 00-927 Warszawa, pok. 22
Telefon
22 55 20 273
e-mail
Zainteresowania i problemy naukowe
 • Teoria racjonalnego wyboru, teoria gier i jej zastosowania w naukach społecznych
 • Modelowanie zjawisk społecznych, popularyzacja myślenia komputacyjnego oraz myślenia modelowego w naukach społecznych
 • Socjologia edukacji, a w szczególności decyzje edukacyjne
 • Problem przemocy szkolnej (szczególnie dręczenie szkolne, ang. bullying)
Wybrane publikacje
 • Uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych w kontekście polityki lokalnej – wpływ polityki lokalnej na zachowania gospodarstw domowych. W: Rószkiewicz, M., Saczuk, K. (red.) Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki drugiej rundy badania panelowego gospodarstw domowych (2015; współautor, z Anną Baczko-Dombi i Tomaszem Zającem)
 • Świadkowie przemocy na strukturalnym polu minowym. Analiza zależności między strukturą grupy a zakresem reakcji na agresję. Decyzje, nr 22/2014, s.117-146
 • Agresja i przemoc szkolna – raport o stanie badań. Analizy IBE 2014/01, opublikowany na stronie http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista.html (pobrano 1.09.2014)
 • Między głosem sumienia a więzami przyjaźni. Zachowanie świadków dręczenia (bullying) a struktura klasy szkolnej. Decyzje, nr 20/2013, s.67-104
 • Teoria racjonalnego wyboru – integracja nauk społecznych. Zastosowanie diagramu Jamesa Colemana w analizie zjawisk społecznych. w: Ścigaj, P. i Krauz-Mozer, B. (red.), Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce. Kraków: Księgarnia Akademicka, s.339-348 (współautor, z Anną Baczko-Dombi)
CV
plik pdf

Joanna Konieczna-Sałamatin

Dyżurjoanna konieczna 1_m

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Ogólnej, pokój 212
tel. 22-55-20-709, 22-55-20-885
email: jkonieczna@uw.edu.pl
strona prywatna

Kariera naukowa

1992 – magister, Instytut Socjologii UW
2002 – doktor, Instytut Socjologii UW
2018 – habilitacja, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • funkcjonowanie kultury politycznej w Polsce i Europie wschodniej, (szczególnie na Ukrainie)
 • zmiany wartości podzielanych przez społeczeństwa Europy wschodniej – w szczególności w odniesieniu do życia publicznego, polityki zagranicznej itp.
 • procesy integracji europejskiej i ich wpływ na społeczeństwa Europy wschodniej
 • rozwój i funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie Wschodniej
 • zastosowanie zaawansowanych metod analizy statystycznej w socjologii (w szczególności do opisu ww. zjawisk)
Zajęcia dydaktyczne

– statystyka, pracownia komputerowa (zajęcia uzupełniające do kursu statystyki)
– seminarium badawcze z Europejskich systemów wartości
– SPSS w badaniach – seminarium
– seminarium “Wschodni wymiar Europy”

Krzysztof Koseła

Dyżurkrzysztof koseła 2_m

dyżury

Kontakt

Zakład Metodologii Badań Socjologicznych, pokój 103
tel. 22-55-20-707, 22-55-20-708
email: k.kosela@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

1973 – magister, Instytut Socjologii UW
1982 – doktor, Instytut Socjologii UW
2004 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • metodologia
 • socjologia religii
 • socjologia młodzieży
Zajęcia dydaktyczne
 • Socjologia religii-współczesne debaty, seminarium, semestr zimowy
 • Badania polskiego społeczeństwa-instytucje, procesy, ludzie – (z dr A. Jasiewicz-Betkiewicz i dr T. Szawielem), seminarium magisterskie, zajęcia roczne

Michał Kowalski

Dyżurmichał kowalski 1_m

dyżury

Kontakt

kowalmi@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

1994 magister – Instytut Socjologii UW
2003 doktor – Instytut Socjologii UW
2016 doktor habilitowany – Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • antropologia społeczna
 • metodologia badań społecznych
 • ewaluacja
Zajęcia dydaktyczne
 • „Dlaczego Aborygeni zjedli Cooka?”, konwersatorium, semestr zimowy
 • Antropologia stosowana – zastosowania antropologii we współczesnym świecie – (z prof. dr hab. Ewą Nowicką-Rusek), seminarium magisterskie, zajęcia roczne

Wiesława Kozek

Dyżurwiesława kozek 2_m

dyżury

Kontakt

w.kozek w domenie is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

1974 – magister, Instytut Socjologii UW
1979 – doktor, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
1988 – habilitacja, Instytut Socjologii UW
1991 – profesor Uniwersytetu Warszawskiego
2008 – kierownik Zakładu Socjologii Pracy i Organizacji
2015 – profesor tytularny
2016- Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania naukowe

rynek pracy, zbiorowe stosunki pracy, kultura organizacyjna, zmiana organizacyjna, nowe typy pracy i nowe zawody, ewaluacja projektów rynku pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi

Prowadzone badania
 • Combating Poverty in Europe: Re-organising Active Inclusion through Participatory and Integrated Modes of Multilevel Governance, 7. Program Ramowy Unii Europejskiej, 2012-2015
 • Bieda w cyklu życia, badania własne 2013/14
 • Pracownicy szpitali samorządowych pod presją zmian, badania własne 2012 – 2013.
 • Projekt wg metodologii CRANET. Zarządzanie zasobami ludzkimi w średnich i dużych przedsiębiorstwach Mazowsza, badanie własne 2008 – 2012
 • Kontrakt vs. salariat. Lekarze na rynku pracy, badanie własne 2012-13
 • PIQUE “Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and Productivity” Program Ramowy Unii Europejskiej (2006-2009)
Zajęcia dydaktyczne aktualnie prowadzone

Urlop naukowy w roku akademickim 2017/18

Najważniejsze publikacje (ostanie cztery lata)
 • „Utrzymać się na powierzchni”. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa, wspólnie z Julią Kubisą i Marianną Zieleńską, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017, w opracowaniu wydawniczym
 • Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
 • „Polaktor. Aktorzy na rynku pracy” wspólnie z Julią Kubisą Wydawca: Związek Zawodowy Aktorów Polskich, Warszawa, recenzent:. Barbara Fatyga,
 • „Gra o jutro usług publicznych”, redakcja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, Warszawa, recenzent: Włodzimierz Pańków
 • wspólnie z Beatą Radzką i Christophem Hermanem: “Privatisation and the Impact on Employment”, w: Privatization of Public Services. Impacts for Employment, Working Conditions, and Service Quality in Europe, Edited by Christoph Hermann, Jörg Flecker , 2012 by Routledge, Series: Routledge Studies in Employment and Work Relations in Contex, recenzenci: Bryan Evans, Bob Russell, Franz Traxler.
 • wspólnie z Jane Hardy, 2011, Changing Workplace Relations in Foreign Investment Firms in Poland, Employee Relations, Vol. 33 Iss: 4, pp.375 – 394
Doktoranci pod opieką

mgr Michał Dobrołowicz
mgr Karolina Majewska
mgr Elżbieta Oknińska
mgr Justyna Kinga Zielińska

Wypromowani Doktorzy

Dr Karolina Sztandar – Sztanderska
Dr Agnieszka Maciuk- Grochowska
Dr Julia Kubisa
Dr Beata Radzka
Dr Małgorzata Durska
Dr Piotr Ostrowski
Dr Krzysztof Nowakowski

Ireneusz Krzemiński

Dyżur

dyżury

Kontakt

Pracownia Teorii Zmiany Społecznej, pokój 313
tel. 22-55-20-713
email: krzemire@is.uw.edu.pl
strona www

Kariera naukowa

1972 – magister, Instytut Socjologii UW
1980 – doktor, Instytut Socjologii UW
1993 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW
1996 – profesor Uniwersytetu Warszawskiego
1997-1998 profesor Uniwersytetu Gdańskiego
2013 – tytuł profesora

Zainteresowania naukowe
 • socjologia zmiany społecznej
 • antysemityzm, stereotypy narodowe
 • metodologiasocjologia humanistyczna
 • społeczna i moralna problematyka HIV/AIDS
Zajęcia dydaktyczne

Semestr zimowy 2017/18:

 1. Teorie interakcji społecznych – wykład, egzamin (5 lutego 2018, g, 10-16)
 2. Czy demokracja niweczy antysemityzm? m- seminarium badawcze
 3. Ruch społecznego protestu – badanie KOD – warsztat badawczy

Semestr letni 2018:

 1. Antysemityzm i jego badanie w Polsce – dynamika zmian – 2 część seminarium ubiegłorocznego.
 2. Ruchy społeczne 2 – ruch społeczny Obrońców Życia i podobne – warsztat badawczy
 3. Zogniskowany wywiad grupowy w praktyce – warsztaty badawcze

Julia Kubisa

Dyżur

dyżuryjuliakubisa foto

Kontakt

Zakład Socjologii Pracy i Organizacji p.306
tel. 22-55-20-714
e-mail: kubisaj@is.uw.edu.pl
juliakubisa@gmail.com

Kariera naukowa

2004 – magister, Instytut Socjologii UW
2011 – doktor, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • Gender w świecie pracy, perspektywa feministyczna
 • Zbiorowe stosunki pracy i demokracja związkowa
 • Socjologia pracy i organizacji
 • Przemiany w usługach publicznych
Zajęcia dydaktyczne
 • Praca i płeć, konwersatorium
 • Socjologia organizacji
 • Socjologia pracy
 • Wprowadzenie do socjologii gospodarki
 • Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
Ostatnie projekty badawcze
 • 2011 – 2015 “COPE: Combating Poverty in Europe” VII Program Ramowy (FP7) Komisji Europejskiej http://cope-research.eu Projekt koordynowany przez The Jean Monnet Centre for Europeanization and Transnational Regulations na University of Oldenburg
 • 2013 ekspertka krajowa. Raport dla UNI Europa Post and Logistics na temat liberalizacji i prywatyzacji rynku usług pocztowych oraz wpływu na zatrudnienie i warunki pracy. Projekt koordynowany przez Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt w Wiedniu (FORBA)
 • 2011 – 2012 ekspertka krajowa project “Praca niepewna wśród studentów (PRECSTUDE)” dla Komisji Europejskiej. Projekt koordynowany przez Working Lives Research Institute (London Metropolitan University)
 • 2012 ekspertka krajowa projekt badawczy “International mobility of health care workers. Impact on trade unions” dla European Federation of Public Service Unions (EPSU). Projekt koordynowany przez University of Hertfordshire, Wielka Brytania.
 • 2010 „Aktorzy na rynku pracy. Przypadek rynku warszawskiego” badanie i raport dla Związku Zawodowego Aktorów Polskich wraz z prof. Wiesławą Kozek.
Ostatnie publikacje
W druku
 • ‘The cross border mobility of health workers in an enlarged Europe: a multiscalar approach’ Jane Hardy (University of Hertfordshire), Moira Calveley (University of Hertfordshire), Julia Kubisa(University of Warsaw), Steve Shelley (University of Hertfordshire), Rebecca Zahn (Strathclyde University) złożone do European Urban and Regional Studies.
 • ‘Praca studencka – praca niepewna?’ Humanizacja Pracy 2013
 • „Młodzi w polskich związkach zawodowych. Rewitalizacja czy reprodukcja?”
  Julia Kubisa, Piotr Ostrowski rozdział w Czarzasty Jan, Mrozowicki, Adam (2013) Organizowanie związków zawodowych w Europie: badania i praktyka
Opublikowane
 • „Urlopy ojcowskie i ustawa żłobkowa w Polsce” Gender Studies, Praga, Czechy 2012
 • “Consequences for Trade Unions and Collective Bargaining” Christoph Hermann, Thorsten Schulten, Julia Kubisa w Privatization of Public Services Impacts for Employment, Working Conditions, and Service Quality (red.) Christoph Hermann, Jörg Flecker, Routledge 2012
 • „Feministyczne macierzyństwo – AKCJA! O działalności Fundacji MaMa” w Renata Ewa Hryciuk, Elżbieta Korolczuk (red.) Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2011
 • „POLAKTOR Aktorzy na rynku pracy” Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Związek Zawodowy Aktorów w Polsce, Warsaw 2011
 • „Kobiety w długotrwałym kryzysie – sytuacja zawodów sfeminizowanych okiem działaczek związków zawodowych” in Kobiety z zielonej wyspy. Kryzys w Polsce. red. T. Kowalik, Henrich Boell Foundation i Fundacja Feminoteka, 2010
 • „Związki Zawodowe Pielęgniarek i Położnych: w obronie jakości usług zdrowotnych” w książce Gra o jutro usług publicznych w Polsce red. Wiesława Kozek , wyd. WUW 2010r.

Mikołaj Lewicki

Dyżurmikołaj lewicki 2_m

dyżury

Kontakt

Zakład Psychologii Społecznej, pok. 312
tel. 22-55-20-497
e-mail: m.lewicki@uw.edu.pl

Kariera naukowa
 • 1995-2000 – studia magisterskie w Międzywydziałowym Kolegium Indywidualnych Studiów Międzywydziałowych
 • 1997-2000 – studia magisterskie w Ośrodku Studiów Amerykańskich, magister kulturoznawstwa
 • 2008 – tytuł doktora, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania naukowe
 • socjologia czasu
  Badania polskiego społeczeństwa-instytucje, procesy, ludzie – (z dr A. Jasiewicz-Betkiewicz i dr T. Szawielem), lili
 • kultura gospodarcza Polski (ekonomia polityczna)
 • problematyka mediów masowej komunikacji
Zajęcia dydaktyczne

Sławomir Łodziński

Stopień i tytuł naukowysławomir łodziński 1_m
dr hab., prof. UW
Stanowisko
Profesor UW, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej
Adres
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Karowa 18, 00-927 Warszawa
Telefon
22 55 20 709
e-mail
Zainteresowania i problemy naukowe

Główne obszary zainteresowań naukowych to socjologia etniczności, ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, polityka państwa wobec mniejszości oraz cudzoziemców (imigracji) oraz kwestie wielokulturowości (ma publikacje z wymienionych zagadnień).

Wybrane publikacje
 • (współredakcja i współautorstwo razem z Dorotą Pudzianowska i Martą Szaranowicz-Kusz), Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, grudzień 2014, ss.197;
 • Towards the Polish Nation-State. National Minorities in Poland between 1945 and 1989, “History of Communism in Europe” 2012, nr 3, s. 59-80;
 • Between History and Europe. Europeanization of Post-1989 National Minority in Poland, “Polish Sociological Review” 2009, nr 4, s. 555-574;
 • (współautorstwo razem z Maciejem Ząbkiem), Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Oficyna Wydawnicza ASPA-JR, Warszawa 2008, ss. 473;
 • Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, ss. 320.
CV

Michał Łuczewski

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Metodologii Badań Społecznych, pokój 103
tel. tel. 22-55-20-707, 22-55-20-708
email: luczewskim@is.uw.edu.pl
luczewski@gmail.com

Kariera naukowa

2003 – magister, Instytut Socjologii UW
2007 – doktor, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

Ruchy społeczne, socjologia moralności, nacjonalizm, pamięć społeczna, tożsamość narodowa i europejska, socjologia religii, teologia polityczna, historia idei, metodologia nauk społecznych, totalitaryzm, demokracja, socjologia filmu

Zajęcia dydaktyczne
 • Narodziny demokracji, narodziny totalitaryzmu II. Seminarium filmowe.(we współpracy muzeum Powstania Warszawskiego), konwersatorium, zajęcia roczne
 • Tożsamość, moralność, ruch społeczny, seminarium, semestr zimowy

Sławomir Mandes

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Psychologii Społecznej, pokój 312
tel. 22-55-20-718
email: mandess@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

1998 – magister Instytut Socjologii UW
2003 – doktor Instytut Socjologii UW
2017 – habilitacja IS UW

Zainteresowania naukowe
 • teoria socjologiczna
 • socjologia religii
 • teoria komunikacji
 • teoria i praktyka polityki społecznej
Zajęcia dydaktyczne

W ramach modułu „Media i komunikacja” (ścieżki tematycznej dla studiów I stopnia) prowadzę: seminarium licencjackie pt. „Komunikacja i media” (ponad 30 prac licencjackich), wykład „Komunikacja interpersonalna” oraz seminarium „Komunikacja w życiu codziennym”.
W bieżącym roku prowadzę również warsztaty w ramach studiów II stopnia pt. „Religia jako forma komunikacji – warsztaty z analiz treści” uczące wykorzystania programu Atlas.ti do analizy treści.

Najważniejsze publikacje
 • I don’t reject the Catholic Church; the Catholic Church rejects me’: How Twenty- and Thirty-Somethings Live and Lose Their Religion in Today’s Poland (co-author M. Rogaczewska) Journal of Contemporary Religion, 2013, Vol. 28, No. 2
 • Życie religijne, w „Współczesne społeczeństwo polskie” red. A. Giza, M. Sikorska, Warszawa: PWN, 2012
 • Religia i naród: powikłane związki religii i nacjonalizmu w „Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków jednoczącej się Europie” red. A. Jasińska-Kania, Warszawa:Scholar
 • „Pojęcie świata przeżywanego”, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2012
 • Religijność bardziej intymna (współautor: Maria Rogaczewska), Więź nr 640, 2012
 • Problem bezdomności w Niemczech na przykładzie Hamburga, Forum. O bezdomności bez lęku, Gdańsk 2011
 • „Polska po 20 latach wolności” (współredaktor wraz z: Marta Bucholz, Tadeusz Szawiel, Joanna Wawrzyniak), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2011
 • Miejsce Obcego w kulturze w: „Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce” red. Paweł Średziński, Warszawa: Fundacja ‘Afryka Inaczej’, 2010
 • Parafia rzymskokatolicka w środowisku lokalny (współautor: M. Rogaczewska) w: „Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego”; red. J. Kurczewska, Warszawa: WIFiS 2008
 • Konwersacyjne mechanizmy konstruowania i utrwalania systemów wartości. Przyczynek do teorii w: „Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologów” red. Anna Horolets, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek, 2008
 • Mechanizmy wykluczenia społecznego; w: „Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania”, red. K. Skrażyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academika” 2007
 • Ruchy społeczne w Polsce; w: „Wymiary życia społecznego”, red. M. Marody, Warszawa: Scholar 2007
 • Doświadczenia urzędników administracji publicznej ze współpracy z partnerami zachodnimi w: „Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej”, red. J. Kochanowicz, M. Marody, S. Mandes, Warszawa: ISP 2007
 • Proces konwergencji na przykładzie historii firm zakładanych przez reemigrantów, w: „Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej”, red. J. Kochanowicz, M. Marody, S. Mandes, Warszawa: ISP 2007
 • On Functions of Religion in Molding the National Identity of Poles (co-author: M. Marody) in: “International Journal of Sociology”, vol. 35, no. 4, Winter 2005-6
 • Kultura ekonomiczna Polaków w zderzeniu z zachodem, (współautor: J. Kochanowicz, M. Marody) w: „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, 2005
 • „Kapitał Społeczny w małych miastach”, (współautor: C. Trutkowski) Warszawa: Scholar 2005,
 • Forms of Religiousness in Polish Society in: “Poles among Europeans”, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2004, ed. A. Jasińska-Kania i M. Marody
 • Social Communication. Perception of Costs and Advantages of Poland’s Accession to the EU, w: “Costs and Benefits of Poland’s Membership in the European Union”. (co-author M. Marody) Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, 2003, s. 243-252
In reviewing:
 • Le rôle de la religion et de l’église catholique w: Politique de la Pologne Anna Pacześniak et Jean-Michel De Waele (red.) Paris,
 • Religious dimensions of national and European identities – Evidence from cross-national survey research (co-author: Sabine Trittler, Matthias Koenig) – przewidywana publikacja w wydawnictwie Palgrave
 • Changing frameworks of national identity in post-communist Poland (co-author: Mikołaj Lewicki) – przewidywana publikacja w wydawnictwie Palgrave
Granty, projekty
 • 2005-2008: Projekt badawczy w ramach grantu KBN „Nowe reguły życia społecznego w sferze publicznej”. Rola: członek zespołu
 • 2005- 2007: Projekt badawczy pt.: „Eastern Enlargement – Western Enlargement. Cultural Encounters in the European Economy and Society“. Projekt finansowany przez UE w ramach 6 programu ramowego.
  Lider projektu: CEU z Budapesztu oraz Institute for Human Sciences z Wiednia. Realizowany w Polsce przez Instytut Spraw Publicznych. Rola w projekcie: członek zespołu badawczego. http://www.dioscuriproject.net/
 • 2008-2009: Projekt badawczy pt.: “Religion and Values: Central and Eastern European Research Network”, Projekt finansowany przez UE w ramach 6 programu ramowego.
  Lider projektu: University of Szeged (Węgry). Od 2007 realizowany w Polsce przez Instytut Socjologii UW. Rola – kierownik polskiego zespołu.
 • 2008-11 Projekt badawczy pt.: „Europäisierung, multiple Modernitäten und kollektive Identitäten – Religion, Nation und Ethnizität in einem erweiterten Europa” finansowane przez Volkswagen Stiftung.
  Lider projektu: Georg-August-Universität Göttingen. Realizowany w Polsce przez Instytut Socjologii UW. Rola – kierownik polskiego zespołu.
 • 2009-12 Projekt badawczy pt.: “Making Capabilities Work” Projekt finansowany przez UE w ramach 7 programu ramowego.
  Lider projektu: Bielefeld Center for Education and Capability Research, Faculty of Educational Science, Bielefeld University. Realizowany w Polsce przez Instytut Socjologii UW. Rola – kierownik polskiego zespołu. http://www.workable-eu.org/
 • 2011-14 Projekt badawczy pt.: „Local Worlds of Social Cohesion. The Local Dimension of Integrated Social and Employment Policy” Projekt finansowany przez UE w ramach 7 programu ramowego.
  Lider projektu: Jean Monnet Centre for Europeanisation and Transnational Regulations, University of Oldenburg. Rola – kierownik polskiego zespołu. http://www.localise-research.eu/
 • 2013-2015 Projekt badawczy pt.: “Internet Tools for Research in Europe on New Drugs (I-TREND): interdisciplinary and integrated approaches to substances, users and markets”. Projekt finansowany przez UE w ramach programu “Drug – Prevantion and Information” (DPIP).
  Lider projektu: OFTD: Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Rola – członek polskiego zespołu. http://www.i-trend.eu/

Mirosława Marody

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Psychologii Społecznej, pokój 312
tel. 22-55-20-718
email: marodymi@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

1970 – magister, Instytut Socjologii UW
doktor Instytut Filozofii i Socjologii PAN
1985 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • społeczeństwo ponowoczesne
 • społeczeństwo polskie
 • społeczna historia jednostki
Zajęcia dydaktyczne
 • Mass media jako źródło wiedzy o społeczeństwie, seminarium badawcze, zajęcia roczne
 • Marketing, media, komunikacja – seminarium magisterskie, zajęcia roczne

Tomasz Maślanka

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Kultury, pokój 204
tel. 22-55-20-720
email: maslankat@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa
 • 2000 – magister, Instytut Filozofii UJ
 • 2005 – magister, Instytut Socjologii UJ
 • 2007 – doktor Wydział Filozoficzny UJ
 • 2017 – habilitacja IS UW
Zainteresowania naukowe
 • socjologia i filozofia kultury
 • współczesna myśl hermeneutyczna
 • współczesna socjologia teoretyczna
 • filozofia społeczna i polityczna
Zajęcia dydaktyczne
 • Od idei postępu do globalizacji, konwersatorium, semestr zimowy
 • Interakcja kultur – interpretacja kultur. Seminarium z socjologii kulturowej – (z prof. dr hab. E. Hałas, dr M. Jacyno i dr R. Wyszyńskim), seminarium magisterskie, zajęcia roczne
 • Socjologia i filozofia kultury – wykład, zajęcia roczne

Jakub Motrenko

jakub motrenko 2_m

Agnieszka Nowakowska

Specjalista ds. obsługi badań

Kontakt

pokój 106,
tel. 22-55-23-502,
mail: nowakowskaa@is.uw.edu.pl

Lech Nijakowski

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Ogólnej, pokój 212
tel. 22-55-20-709, 22-55-20-885
email: nijakowskil@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

2001 – magister, Instytut Socjologii UW
2003 – magister, Instytut Filozofii UW
2005 – doktor, Instytut Socjologii UW
2014 – habilitacja, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • mniejszości narodowe i etniczne (aspekty p mail: rawne, socjologiczne i historyczne)
 • animozje i konflikty narodowościowe, stereotypy i uprzedzenia etniczne
 • teorie agresji, przemocy i wojny (ujęcie interdyscyplinarne)
 • problematyka czystek etnicznych, ludobójstwa i masakr
 • współczesne teorie socjologiczne
 • ciało i transgresja, dewiacja i pornografia,
 • polityka pamięci
 • filozofia społeczna.
Zajęcia dydaktyczne
 • Teologia bomby atomowej. Broń jądrowa jako przedmiot geopolityki, kultury masowej i teologii – seminarium, semestr zimowy
 • Pamięć wyzwolenia, pamięć zniewolenia. Narracje o wojnie, zemście i wyzwoleniu 1939-194limarodymi@is.uw.edu.pl8 – seminarium badawcze, zajęcia roczne
 • Problemy i wyzwania społeczeństwa nowoczesnego – teorie socjologiczne i wielokulturowość (z dr hab. Sławomirem Łodzińskim, dr Maciejem Gdulą i dr Renatą Włoch) – seminarium licencjackie Zakładu Socjologii Ogólnej, zajęcia roczne

Kamilla Nowak

Specjalista

Kontakt

sekretariat ogólny, pokój 105
tel./fax 22-827-85-99, tel. 22-55-20-706
e-mail: sekretariat@is.uw.edu.pl

Adam Ostolski

Dyżuradam ostolski 1_m

dyżury

Kontakt

a.ostolski@gmail.com

Kariera naukowa
Zainteresowania naukowe
Zajęcia dydaktyczne

Justyna Pokojska

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Ogólnej, pokój 212
tel. 22-55-20-885, 22-55-20-709
email: justyna.pokojska@gmail.com

Paweł Poławski

Dyżur

dyżurypolawskip

Kontakt

Zakład Socjologii
Problemów Społecznych i Planowania Społecznego
pokój 208
tel. 22-55-20-710
email: polapaw@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

1994 – magister Instytut Socjologii UW
2002 – doktor Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • polityka społeczna
 • marginalność społeczna
 • socjologia problemów społecznych
Zajęcia dydaktyczne
 • Badania aktywne (Action research) i praktyka rozwiązywania problemów społecznych. – konwersatorium
 • Funkcje integracji: ćpuny i menele w strukturze społecznej– seminarium badawcze.
 • Socjologia dewiacji (socjologia szczegółowe) – wykład.

Laura Pozzi

Anna Przybylska

Dyżur

PrzybylskaAdyżury

Kontakt

Zakład Psychologii Społecznej, pokój 312
tel. 22-55-20-718
e-mail: a.przybylska@uw.edu.pl

Kariera naukowa
 • 1998, magister, Instytut Polityki Społecznej, WDiNP, UW
 • 2000, magister, European Comparative Communication Studies, School of Humanities and Social Sciences, Uniwersytet Amsterdamski (UvA), Holandia
 • 2007, doktor, Instytut Dziennikarstwa, WDiNP, UW
Zainteresowania naukowe
 • Teoria, metody i narzędzia deliberacji
 • Konsultacje społeczne
 • Socjologia mediów
 • (Nowe) media i władza
 • Społeczności lokalne
Zajęcia dydaktyczne
 • Deliberation – beyond a town hall meeting – seminarium.
 • Media and public involvement in politics – wykład.

Jacek Raciborski

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Polityki, pokój 114
tel. 22-55-20-701
email: RaciborskiJ@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

1979 – magister, Instytut Socjologii UW
1985 – doktor, Instytut Socjologii UW
1998 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW
2002 – profesor UW
2013 – tytuł profesora

Zainteresowania naukowe
 • socjologia polityki, zwłaszcza socjologia wyborcza, elity polityczne, systemy partyjne i systemy wyborcze,
 • instytucjonalne podstawy ładu politycznego,
 • teoria demokracji,
 • aktualnie kieruje badaniami nad polskimi elitami rządowymi (grant KBN)
Zajęcia dydaktyczne
 • Instytucje, procesy, systemy

Wojciech Rafałowski

Stopień i tytuł naukowyrafalowski
doktor
Stanowisko
adiunkt
Adres
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Karowa 18, 00-927 Warszawa, p. 114
Telefon
22 55 20 701
e-mail
Zainteresowania i problemy naukowe

Podstawowe zainteresowania naukowe pracownika obejmują rywalizację polityczną na obszarze krajów pokomunistycznych, w tym zagadnienia funkcjonowania systemów partyjnych, transformacji ustrojowej oraz
wyborów. Interesuje się również praktyczną stroną realizacji porównawczych badań sondażowych.
Ponadto jego ostatnie badania obejmują problematykę funkcjonowania państwa współczesnego.

Wybrane publikacje
 • Rafałowski, Wojciech. 2018. “Parties’ Issue Emphasis Strategies on Facebook”, Accepted for publication in East European Politics & Societies and Cultures.
 • Rafałowski, Wojciech. 2018 “Values versus Interests Dynamics of Parliamentary Campaigns” Political Preferences 19.
 • Raciborski, Jacek and Wojciech Rafałowski. 2018 “State Identity in Europe Today: Some Determinants” Zarządzanie Publiczne 2(44).
 • Rafałowski, Wojciech. 2016 “The Quality of Government and National Identification” “Polish Sociological Review” 4(196): 403-419.
 • Rafałowski, Wojciech. 2016. „Polaryzacja systemów partyjnych w krajach pokomunistycznych”. Studia Polityczne 1(41): 41–66.
 • Rafałowski, Wojciech. 2015. “Pozycja prezydenta w systemach politycznych krajów pokomunistycznych a fragmentacja systemu partyjnego.” Studia Socjologiczne 219 (4): 79–100.
 • Rafałowski, Wojciech. 2015. “Kryzys gospodarczy a fragmentacja europejskich systemów partyjnych.” Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 1(03): 9–34.
 • Rafałowski, Wojciech. 2015. „Instytucjonalizacja systemów partyjnych a konsekwencje ordynacji wyborczych. Analiza porównawcza na materiale z krajów pokomunistycznych”. Studia Polityczne (1 (37)): 139–160.
 • Rafałowski, Wojciech. 2013. “Politologiczne i socjologiczne teorie fragmentacji systemów partyjnych: od izolacji do interakcji.” Studia Socjologiczne 210 (3): 53–74.
 • Rafałowski, Wojciech i Przemysław Sadura. 2012. “Polityka i władza”. W Współczesne społeczeństwo polskie, red. Anna Małgorzata Giza-Poleszczuk i Małgorzata Elżbieta Sikorska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
CV in English

Przemysław Sadura

Dyżurprzemysław sadura 1_m

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Polityki, pokój 114
tel. 22-55-20-701

Kariera naukowa

2008 – doktor, Instytut Socjologii UW
2018 – habilitacja, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

Zajęcia dydaktyczne
 • Instytucje, procesy, systemy: makrosocjologia – ćwiczenia.
 • Nowoczesność, kapitalizm, rozwój cz.2 – seminarium.
 • Polityka, historia i władza – seminarium magisterskie.
 • Style życia i system klasowy II – seminarium badawcze.

Tomasz Rawski

Maja Sawicka

Stopień i tytuł naukowy
dr
e-mail

Małgorzata Sikorska

Dyżurmałgorzata sikorska 1_m

dyżury

Kontakt

malgorzata_sikorska@wp.pl

Kariera naukowa
 • 2007 – doktorat w IS UW; temat rozprawy doktorskiej: „Socjalizacja w kontekście zmian społeczno-kulturowych”; promotor – prof. dr hab. Mirosława Marody
 • 1998 – magisterium w IS UW
 • 1995 – 1998 – Collegium Invisibile (Stypendium naukowe, współpraca z tutorem)
 • czerwiec 1997 – sierpień 1997 – Uniwersytet Michigan, Ann Arbor, USA; Stypendium sponsorowane przez Instytut Studiów Społecznych UW oraz ISR – Institute for Social Research, Uniwersytet Michigan
Zainteresowania naukowe
 • socjologia rodziny: szczególnie zmiana wzorów socjalizacji we współczesnej Polsce; zmiany w sferze życia rodzinnego, nowe role matki, ojca i dziecka;
 • współczesne społeczeństwo polskie;
 • psychologia społeczna traktowana jako dziedzina naukowa zajmująca się działaniami jednostek na „poziomie mezo”: między poziomem jednostkowym a poziomem społecznym.
Zajęcia dydaktyczne w roku akad. 2013/2014
 • Wykład: Współczesne społeczeństwo polskie
 • Seminarium: O tym się mówi – najważniejsze społeczne debaty we współczesnej Polsce
 • Seminarium: Przemiany obyczajowości we współczesnej Polsce – teorie oraz codzienne praktyki
 • Seminarium badawcze: Między salonem, kuchnią a sypialnią – o przemianach sfery życia prywatnego
 • Ćwiczenia: Psychologia społeczna
Ważniejsze publikacje:
 • Sikorska M. (2014) „Changes in the area of family life in Poland” (w:) Zsombor Rajkai (red.) Family and Social Change in Socialist and Post-Socialist Societies: Change and Continuity in East Europe and East Asia, Brill, Leiden (w przygotowaniu)
 • Sikorska M. (2013), „Ile ojca w polskim ojcu” (w:) Kultura Liberalna, nr 259 (51/2013) (tekst dostępny: http://kulturaliberalna.pl/2013/12/24/tt-tata/)
 • Sikorska M. (2013), „Rodzenie dzieci: obowiązek niemal narodowy” (w:) Kultura Liberalna, nr 231 (24/2013) (tekst dostępny: http://kulturaliberalna.pl/2013/06/11/sikorska-rodzenie-dzieci-obowiazek-niemal-narodowy-komentarz-do-tematu-tygodnia/
 • Giza A., Sikorska M. (2012) (red.) Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
 • Sikorska M. (2012) raport: Ciemna strona macierzyństwa, publikacja wydana w ramach programu AXA „Wspieramy mamy”, Warszawa (tekst dostępny: http://www.axa-polska.pl/WspieramyMamy/)
 • Sikorska M. (2012) „Coraz mniej rodziny, coraz więcej jednostek, czyli o przemianach sfery życia rodzinnego w Polsce” (w:) Przemiany wartości Polaków w jednoczącej się Europie, (red.) Aleksandra Jasińska-Kania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Sikorska M. (2012) „Ile matki Polki, a ile ‘nowej matki’? O wzorach macierzyństwa we współczesnej Polsce” (w:) Między rutyną a codziennością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego (red.) Konstanty Strzyczkowski, Tomasz Maślanka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Sikorska M. (2011) Ojciec nadchodzi (w:) Tygodnik Powszechny (tekst dostępny: http://tygodnik.onet.pl/30,0,64845,ojciec_nadchodzi,artykul.html)
 • Sikorska M. (2009) Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko – o nowym układzie sił w polskich rodzinach, WAiP, Warszawa
 • Sikorska M. (2009) Być rodzicem we współczesnej Polsce – nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009

Marek Styczeń

Dyżur

dyżury

Kontakt

stymar@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

1964 – magister, Instytut Socjologii UW
1974 – doktor, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
Publikacje

Wnioskowanie statystyczne, Warszawa 1994

Zajęcia dydaktyczne
 • Statystyka II – wykład
 • Statystyka II – ćwiczenia

Karolina Sztandar-Sztanderska

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Pracy i Organizacji p.306
tel. 22-55-20-714
email: k.sztanderska@gmail.com

Kariera naukowa
 • 2005 – magister filozofii, Université Nancy 2 (Francja)
 • 2007 – magister socjologii, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 • 2015 – doktor socjologii, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 • 2015 – doktor socjologii, Centre de Recherches Internationales, Sciences Po de Paris (Francja)
Zainteresowania naukowe
 • socjologia i antropologia nauki
 • teoria socjologiczna
 • socjologia i antropologia polityki publicznej
 • socjologia i antropologia organizacji
Publikacje (wybrane)

Książki

 • Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016.
 • Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

Numery specjalne czasopisma

 • Numer tematyczny Lokalna polityka społeczna, Polityka społeczna, nr 1., 43 s. (współredaktor S. Mandes).

Artykuły w czasopismach recenzowanych

 • Usługi publiczne dla wszystkich i dla nikogo. Krytyczne studium wymogów administracji pracy w: K. Sztandar-Sztanderska, S. Mandes (red. tematyczni) Lokalna polityka społeczna, Polityka społeczna, nr 1., s. 15-2, 2015.
 • Politiche di sostegno alle transizioni scuola-lavoro e promozione delle capacita, Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, nr 3 (współautorki L. Bifulco, C. Mozzana, M. Zieleńska), 2015.
 • Un projet de nomenclature socioprofessionnelle européenne, Sociologie, (współautorzy A. Filhon, J. Deauvieau, L. De Verdalle, A. Pelage, T. Poullaouec, C. Brousse, M. Mespoulet), 2013.
 • The Development of Capabilities of Young People with Low Skills. The Case Study of a Vocational Education Programme in Poland, Social Work and Society. International Online Journal, 2012 (współautorka M. Zieleńska).
 • Activation of the unemployed in Poland: from policy design to policy implementation, International Journal of Sociology and Social Policy, 29 (11/12), s. 624 – 636, 2009.

Rozdziały w książkach:

 • Negotiating Social Citizenship at the Street-Level: Local Activation Policies and Individualization in Sweden and Poland w: M. Heidenreich, D. Rice, D. (red.), Integrating Social and Employment Policies in Europe: Active Inclusion and Challenges for Local Welfare Governance, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, s. 265-293, 2016 (współautorki C. Garsten, K. Jacobsson).
 • The Development of Capabilities of Young People in a Public-Private Programme w: Hans-Uwe Otto (red.) Facing Trajectories from School to Work, s. 2015 (współautorka M. Zieleńska).
 • The Mobilization That was Not. Explaining the Weak Politicization of the Issue of Unemployment in Poland w: The Mobilization of the Unemployed in Europe. From Acquiescence to Protest?, s. 247-275, Palgrave-Macmillan, 2011 (współautorka C. Spieser)
 • Unemployment benefit: haunted by a lack of legitimacy w: Unemployment benefit systems in Europe and North America: reforms and crisis, s. 261-280, ETUI, 2010 (współautor S. Portet)
 • Klienci powiatowych urzędów pracy w: Analiza funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia po ich włączeniu do administracji samorządowej, s. 45-70, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, 2008 (współautorki M. Zieleńska, I. Wóycicka)
 • Powiatowy urząd pracy jako animator i partner w zakresie polityki rynku pracy na szczeblu lokalnym i regionalnym w: Analiza funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia po ich włączeniu do administracji samorządowej, s. 13-43, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, 2008 (współautorzy: B. Piotrowski, M. Zieleńska)
 • Poland: Vulnerability under Pressure from Unemployment w: The evolving world of work in the enlarged EU. Progress and vulnerability, s. 357-395, International Labour Office and European Commission, 2007 (współautor S. Portet)

Grażyna Szymańska-Matusiewicz

Po Polsku

Realizowane grantygrażyna szymańska 1_m
 • 2014-2016: grant Narodowego Centrum Nauki, “Transnarodowa społeczność Wietnamczyków z Polski jako pomost pomiędzy Polską a Wietnamem”
 • 2010-2011: grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NNN N116 436337, „Oblicza westernizacji. Kontakt z kulturą Zachodu a przemiany instytucji rodziny oraz tożsamości etnicznej współczesnych Wietnamczyków”
Stypendia
 • 2007-2008: Stypendium w Hanoi, Wietnam, Wydział Języka Wietnamskiego Dla Cudzoziemców, Narodowy Uniwersytet Wietnamski) – przeprowadzanie badań do pracy doktorskiej
Aktualne zainteresowania badawcze
 • migracje międzynarodowe
 • powiązania transnarodowe
 • kultura i społeczeństwo współczesnego Wietnamu
 • tożsamość etniczna drugiego pokolenia migrantów
Publikacje książkowe (monografie)
 • 2013: „Co się dzieje z tradycyjną rodziną wietnamską? Antropologiczne studium
  Wietnamczyków z Hanoi i Warszawy”
  , Dom Wydawniczy DUET – Wydawnictwo Adam
  Marszałek, Toruń, ss. 320 (w druku, 2013)
Artykuły w czasopismach
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • 2013: The Policy of Socialist Republic of Vietnam towards the Vietnamese Tradition, Dilemmas
  of Contemporary Asia. Deliberations on Culture and Education
  , Marszałek-Kawa J. (ed.), Toruń,
  Wydawnictwo Adam Marszałek ss. 78-97
 • 2013: Funkcjonowanie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
  w oczach cudzoziemców
  , w: Natalia Klorek i Witold Klaus (red.),PRZYJAŹNIEJSZY URZĄD?
  Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu
  Wojewódzkiego w 2012 roku, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2013, s. 37-68
  (w druku)
 • 2012: ‘New trends in the family life in contemporary Hanoi’, w: Is the 21st Century the Age of
  Asia? Deliberations on Culture and Education, Marszałek-Kawa J. (red.), Toruń, Wydawnictwo
  Adam Marszałek, 2012, ss. 184-205
 • 2011: „Tożsamość narodowa w całokształcie tożsamości jednostki. Portrety czterech
  studentów wietnamskich wychowanych w Polsce”
  , w: Blaski i cienie imigracji. Problemy
  cudzoziemców w Polsce (Nowicka E. [red.]), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss.
  49-72
 • 2009: „»Tradycyjna rodzina wietnamska« a konstruowanie obrazu współczesnej rodziny w
  Wietnamie”
  , w: Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych
  kontekstach, (Obracht-Prondzyński C., Rancew-Sikora D., Woroniecka G. [red]), Polskie
  Towarzystwo Socjologiczne, Gdańsk 2009, ss. 142-153
 • 2007: „Interakcyjne wymiary tożsamości młodych Wietnamczyków w Polsce” w: Wokół
  tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje (Borowik I., Leszczyńska K. [red.]), Wydawnictwo
  Nomos, ss. 228-243
 • 2007: „Tożsamość etniczna studentów wietnamskich wychowanych w Polsce”, w: Kulturowe
  wymiary imigracji do Polski (Nowicka E., Łodziński S.[red.]), wydawnictwo ProLog 2007, ss.
  278-306
 • 2005: „Edukacja mniejszości słowackiej w Polsce”, w: Andrejuk K., “Transnarodowa społeczność Wietnamczyków z Polski jako pomost pomiędzy Polską a Wietnamemed), „Edukacja w świecie wielokulturowym”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 101-108
Artykuły popularnonaukowe:

English

Grants / research projectsgrażyna szymańska 1_m
 • 2014-2016: „Vietnamese from Poland – Transnational migrant community as a bridge between Poland and Vietnam” (“Wietnamczycy z Polski – transnarodowa społeczność migrancka jako pomost pomiędzy Polską a Wietnamem”), research project (principal investigator), sponsored by National Centre for Science, Poland (SONATA grant)
 • 2014-2015: research project „Analysis of tourist experience – the case of ethnic tourism in Vietnam” (Analiza spektrum doświadczenia turystycznego na przykładzie turystyki etnicznej w Wietnamie), sponsored by University of Warsaw (DSM)
 • 2013-2014: Participation in the research project „Socio-cultural identification of foreigners”, performed by Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University, Poznan, sponsored by NCBiR (National Centre for Research and Developement) (author of research report concerning the Vietnamese community)
 • 2013-2014: research project „Strategies concerning returning to the homeland among the young Vietnamese brought up in Poland” („Strategie młodych Wietnamczyków wychowanych w Polsce wobec podjęcia decyzji o powrocie do kraju pochodzenia”), sponsored by University of Warsaw (DSM)
 • 2010-2011: „Dimensions of westernization. Contact with Western culture and changes in family life and ethnic identity of the Vietnamese” („Oblicza westernizacji. Kontakt z kulturą Zachodu a przemiany instytucji rodziny oraz tożsamości etnicznej współczesnych Wietnamczyków”), research project, sponsored by Ministry of Science and Higher Education, Poland (grant no NNN N116 436337)
Research interests
 • Culture and society of contemporary Vietnam
 • International migration
 • Transnational communities
 • Identity and adaptation strategies of second-generation migrants
 • Ethnic tourism
International scholarships
 • 2007/2008, Hanoi, Faculty of Vietnamese Language for Foreigners, Vietnam National University in Hanoi (studying Vietnamese language, conducting research for PhD thesis)
Publication list

Book (in Polish):

 • 2013: Co się dzieje z tradycyjną rodziną wietnamską? Antropologiczne studium Wietnamczyków z Hanoi i Warszawy („What is hapening to the traditional Vietnamese family? Anthropological study of the Vietnamese from Hanoi and Warsaw), Wydawnictwo Duet, Toruń, pp. 320

Edited volume (in English):

 • 2014: The Age of Asian Migration: Continuity, Diversity, and Susceptibility (Volume II), edited by Yuk Wah Chan, Heidi Fung and Grażyna Szymańska-Matusiewicz, London: Cambridge Scholars Publishing (in print)
Journal articles:

In English:

In Polish:

 • 2012: Pomiędzy drażliwą kwestią polityczną a atrakcją turystyczną: mniejszości etniczne w Wietnamie (in Polish), in: Azja-Pacyfik. Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka, nr 14/2012, ss. 138-162
 • 2012: Abolicja jako element polskiej polityki migracyjnej (in Polish), Infos – Biuletyn Analiz Sejmowych, nr 19 (133)/2012, ss. 1-4
Chapters in edited volumes:

In English:

 • 2014: Intergenerational Conflicts in Vietnamese Families in Poland, in: Um K., Gaspar S., (ed.), Southeast Asian Migration: People on the Move in Search of Work, Marriage and Refugee, Eastbourne: Sussex Academic Press. (in print)
 • 2014: Vietnamese from Eastern Europe as a Transnational Migrant Community. In: The Age of Asian Migration: Continuity, Diversity, and Susceptibility (Volume I), Yuk Wah Chan, D. Haines and J.X.Lee (red.), London: Cambridge Scholars Publishing
 • 2013: The Policy of Socialist Republic of Vietnam towards the Vietnamese Tradition (in English), in: Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Culture and Education, Marszałek-Kawa J. (ed.), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 78-97
 • 2012: New trends in the family life in contemporary Hanoi, w: Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Culture and Education (in English), Marszałek-Kawa J. (red.), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, ss. 184-205

In Polish:

 • 2013: Funkcjonowanie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w oczach cudzoziemców (in Polish), w: Klaus W., Klorek N. (red), Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ss. 37-68
 • 2011: Tożsamość narodowa w całokształcie tożsamości jednostki. Portrety czterech studentów wietnamskich wychowanych w Polsce, w: Blaski i cienie imigracji. Problemy cudzoziemców w Polsce (in Polish), (Nowicka E. [red.]), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, ss. 49-72
 • 2009: »Tradycyjna rodzina wietnamska« a konstruowanie obrazu współczesnej rodziny w Wietnamie, w: Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, (in Polish), (Obracht-Prondzyński C., Rancew-Sikora D., Woroniecka G. [red]), Gdańsk 2009, ss. 142-153
 • 2007: Interakcyjne wymiary tożsamości młodych Wietnamczyków w Polsce, w: Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje (in Polish), (Borowik I., Leszczyńska K. [red.]), wydawnictwo Nomos 2007, ss. 228-243
 • 2007: Tożsamość etniczna studentów wietnamskich wychowanych w Polsce, w: Kulturowe wymiary imigracji do Polski (in Polish), (Nowicka E., Łodziński S.[red.]), wydawnictwo ProLog 2007, ss. 278-306
 • 2005: Edukacja mniejszości słowackiej w Polsce, w: Andrejuk K. (red), „Edukacja w świecie wielokulturowym” (in Polish), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 101-108
Conference presentations (only international conferences)
 • 2014: 6th Engaging with Vietnam conference, Oregon, November 2014: “Vietnamese migrant communities in Eastern Europe: remnant a post-war Era or potential of future cooperation? Case of the Vietnamese from Poland”
 • 2013: Asian Migration and the Global Asian Diaspora, September 2013, Conference organized by the City University of Hong Kong and International Organization for Migration (IOM), “Vietnamese from Eastern Europe as a Transnational Migrant Community” (paper published in volume edited by Y. Chan, D. Haines and J. X. Lee).
 • 2013: 7th Plenary conference, EuroSEAS, July 2013, Lizbona: „Attitudes Towards Family Life Among the Vietnamese From Former Soviet Bloc Countries – Intergenerational Conflicts and Beyond” (conference paper to be published in edited volume edited by K. Um and S. Gaspar, in English)
 • 2010: European Association of Social Anthropologists 2010 Conference, Maynooth: “The dusk of patrilinearity? Patrilinear kinship system and contemporary urban families in Hanoi, Vietnam”
 • 2008: European Association of Social Anthropologists 2008 Conference, Lubljana: “Ethnic minorities in Vietnam in official discourse. The case of Vietnam Museum of Ethnology”

Krzysztof Świrek

Stopień i tytuł naukowy
dr
Adres
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Karowa 18, 00-927 Warszawa, p. 303
Telefon
22 55 20 712
e-mail
Kariera naukowa

2009 – magister, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
2012 – magister, Instytut Socjologii UW
2016 – doktor – Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • historia myśli społecznej z naciskiem na nowoczesną myśl polityczną
 • marksizm i psychoanaliza jako teorie społeczne
 • teorie ideologii
 • teorie klas społecznych
Zajęcia dydaktyczne
 • Klasyczne teorie socjologiczne – wykład i ćwiczenia
 • Psychoanaliza jako teoria społeczna – seminarium
 • Klasyczne teorie socjologiczne – wykład gościnny w IEiAK

Sylwia Urbańska

Dyżur

dyżury

Kontakt

Email: urbanskas@is.uw.edu.pl
Zakład Metodologii Badań Socjologicznych, pokój 103
tel. 22-55-20-707, 22-55-20-708

Izabela Wagner-Saffray

Dyżur

dyżury

Kontakt

wagneri@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

1987 – magister, Akademia Muzyczna w Poznaniu
1997 – Master (DEA) – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżliu (EHESS)
2006 – doktorat – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
2012 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
 • socjalizacja do pracy w zawodach artystycznych i naukowych
 • migracje zawodowe w zawodach o wysokich kwalifikacjach
 • międzynarodowa kultura zawodów artystycznych i pracowników nauki
 • kariery członków elit naukowych i artystycznych
Badania
 • Badanie socjalizacji i karier wirtuozów, znaczenie i sposób funkcjonowania sieci współpracy w środowisku elit muzycznych, funkcjonowanie elitarnych środowisk międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki profesjonalnej, międzynarodowej kultury, grupa badawcza GETI – “Edukacja, Praca i Instytucje” wspieranej przez Ecole Normale Superieure, Uniwersytetu Paris, VIII i EHESS, 2003- 2006.
 • Badania etnograficzne w środowisku elit naukowych (nauki przyrodnicze) w ośrodkach badawczych francuskich, niemieckich, amerykańskich i polskich, 2003- 2006.
 • Badania zjawiska “ucieczki mózgów” wśród mikrobiologów europejskich, zajmujących się badaniami podstawowymi, 2006 – 2009.
 • Międzynarodowe kariery pracowników nauki – etnografia laboratoriów biologii molekularnej, badanie własne, (między innymi w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, 2007/2009).
 • Mobilność i kariery stypendystów FNP (nauki przyrodnicze, matematyczne, humanistyczne), Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2008/2009, kierownik.
 • Mobilność i socjalizacja młodych naukowców a międzynarodowa kultura pracy (w naukach przyrodniczych). GR 2936 – badanie finansowane przez MNISZW: okres realizacji: 25. 09.2009 – 25.03.2011 r.
 • Becoming transnational professional: polish elites of science – their careers and mobility in the US – badanie finansowane w ramach stypenium Fundacji Kościuszkowskiej afiliacja – HARVARD UNIVERSITY – the Department of the History of Science (visiting scholar) sierpień 2010 – styczeń 2011.
Zajęcia dydaktyczne

semestr letni 2011

 • Sociology of Excellence – konwersatorium w jęz. ang.
 • Socjologia zawodów twórczych – wykład.

Andrzej Waśkiewicz

Stopień i tytuł naukowyandrzej waśkiewicz 1_m
dr hab., profesor UW
Stanowisko
Adres
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Karowa 18, 00-927 Warszawa, p. 303
Telefon
22 55 20 714
e-mail
Zainteresowania i problemy naukowe
 • historia idei społecznych i politycznych
 • współczesna mysl polityczna
Wybrane publikacje
 • Interpretacja teorii politycznej. Spór o metode we współczesnej literaturze anglosaskiej (Scholar 1998)
 • Polityka dla dorosłych. Eseje (Scholar 2006)
 • Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej (Prószynski i S-ka 2008)
  wyd. angielskie: Strangers by Choice. An Asocial Philosophy of Life (Peter Lang Pub., 2015)
 • Paradoksy idei reprezentacji politycznej (Scholar 2012)
CV

Joanna Wawrzyniak

Dyżurjoanna wawrzyniak 3_m

dyżury

Kontakt

wawrzyniakj@is.uw.edu.pl

Stopień naukowy

doktor

Zainteresowania naukowe
 • Pamięć zbiorowa i biograficzna
 • Socjologia historyczna
 • Socjologia i antropologia ekonomiczna
Wybrane publikacje – zob. CV

CV in ENGLISH

Karolina Wigura-Kuisz

Dyżurbanaszakhenryk

dyżury

Kontakt

Zakład Historii Myśli Społecznej, pokój 302
tel. 55 20 712
Karolina.Wigura@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

2003- magister, Instytut Socjologii UW (w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
2005 – magister, Instytut Nauk Politycznych UW (w ramach MISH)
2004-2009 – studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UW oraz na Uniwersytecie Ludwiga Maksymiliana w Monachium
2009 – doktorat, Instytut Socjologii UW. Tytuł pracy doktorskiej: „Deklaracje przebaczenia i skruchy w polityce na przykładach z historii Polski, Niemiec i Ukrainy w latach 1945 – 2006. Teorie i praktyka”.

Zainteresowania naukowe

– Zagadnienia etyczne
– Problematyka pamięci i tożsamości w teorii społecznej i politycznej, socjologia stereotypu

Zajęcia dydaktyczne

– Teorie demokracji – wykład, wraz z profesorem Pawłem Śpiewakiem
– Klasyczne teorie socjologiczne – ćwiczenia
– Techniki pracy naukowej – ćwiczenia
– Sztuka pisania – warsztaty
– Socjologia stereotypu – seminarium w Instytucie Kultury Polskiej UW

Renata Włoch

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Ogólnej, pokój 212
tel. 22-55-20-885, 22-55-20-709

Kariera naukowa

2004 – magister, Instytut Socjologii
2008 – doktor, Instytut Socjologii
2017 – habilitacja, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
Zajęcia dydaktyczne

WTS – ćwiczenia
Socjologia stosunków międzynarodowych. Socjologia szczegółowa – wykład

Tomasz Zając

Marcin Zaród

Marianna Zieleńska

Maria Złotkowska

Kierownik sekcji

Kontakt

sekretariat ogólny, pokój 105
tel. 22-55-20-706, 22-55-23-501
email: sekretariat@is.uw.edu.pl