Dyżury pracowników

DYREKTOR INSTYTUTU SOCJOLOGII UW:
prof. UW, dr hab. Andrzej Waśkiewicz
wtorek 13.30 – 15.30 i czwartek 10.00- 12.00, pokój 105

ZASTĘPCA DYREKTORA D/S NAUKOWYCH i WSPÓŁPRACY z ZAGRANICĄ:
dr hab. Renata Włoch
wtorek 15.00 – 16.00, pokój 105

ZASTĘPCA DYREKTORA D/S STUDENCKICH:
dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
W czasie sesji poprawkowej lato 2017 dr Agnieszka Jasiewicz dyżurować będzie w środy w godz. 11-14, pok. 101.

Kierownik studiów doktoranckich:
dr hab. Sławomir Mandes
czwartek, 10.00 – 11.00, p. 312

Kierownik studiów niestacjonarnych zaocznych:
dr Paweł Poławski
po umówieniu e-mailem: polapaw@is.uw.edu.pl
dla studentów zaocznych: w soboty zjazdowe po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się studenta w sekretariacie 101

IMIĘ NAZWISKO TELEFON DYŻUR
Katarzyna Abramczuk 22-55-20-273 środa 12.00 – 13.00, p. 22
Anna Baczko-Dombi 22-55-20-273 wtorek 9.10 – 10.10, p.22
Henryk Banaszak 22-55-20-273 habanasz@is.uw.edu.pl
Jerzy Bartkowski 22-55-20-701 środa 11:30 – 12:30, p. 114
Barbara Bossak-Herbst
Marta Bucholc 22-55-23-503 urlop do 31.08.2020
Izabella Bukraba-Rylska 22-55-20-702 poniedziałek 15.00 – 16.00, p. 211
Maciej Gdula 22-55-20-709 wtorek 14.00 – 15.00, p. 212
Anna Giza-Poleszczuk 22-55-20-718
Małgorzata Głowacka-Grajper 22-55-20-711 glowackam@is.uw.edu.pl
Mirosława Grabowska 22-55-20-707 środa 17.30 – 18.30, p. 103
Aleksandra Grzymała-Kazłowska 22-55-20-709 urlop, akazlowska@wp.pl
Elżbieta Hałas 22-55-20-720 urlop
Jacek Haman 22-55-20-273 wtorek 12.00 – 13.00, p. 22
Małgorzata Jacyno 22-55-20-702 poniedziałek 15:00 – 16:00, p. 211
Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz 22-55-20-707 patrz: góra strony
Mikołaj Jasiński 22-55-20-273 środa 15.00 – 16.00, p. 22
Grażyna Kacprowicz 22-55-20-709 wtorek 15.30 – 16.30, p. 212
Marta Kiełkowska 22-55-20-273 piątek 9.00 – 10.00, p. 22
Anna Kiersztyn 22-55-20-710 środa 11.00 – 12.00, p. 208
Jarosław Kilias 22-55-20-701 środa 14:00 – 15:00, p. 114
Agata Komendant-Brodowska 22-55-20-273 urlop: komendanta@is.uw.edu.pl
Joanna Konieczna-Sałamatin 22-55-20-709 piątek 12.00 – 13.00, p. 22
Krzysztof Koseła 22-55-20-707 czwartek 14.00-15.00, p. 103
Michał Kowalski 22-55-20-711 czwartek 15.00 -16.00, p. 301
Wiesława Kozek 22-55-20-714 wtorek 18.30 – 19.30, p. 306
Ireneusz Krzemiński 22-55-20-713 czwartek 15.00 – 16.00, p. 313
Julia Kubisa 22-55-20-714 wtorek 12:00-13:30, p. 306
Tuesday 12:00-13:30, room 306
Urszula Kurczewska 22-55-20-713 środa 13.00 – 14.00, p. 313
Mikołaj Lewicki 22-55-20-702 środa 12.00 – 13.00, p. 312 (po mailowym umówieniu się): m.lewicki@uw.edu.pl
Grzegorz Lissowski 22-55-20-273 gliss@is.uw.edu.pl
Aleksandra Lompart 22-55-20-709 wtorek 17.30 – 18.30, p. 212
Sławomir Łodziński 22-55-20-709 poniedziałek 13.00 – 14.00, p. 212
s.lodzinski@uw.edu.pl
Michał Łuczewski 22-55-20-707 poniedziałek 13.30 – 14.00, 15.30 – 16.00,  p. 103
Sławomir Mandes 22-55-20-718 patrz: góra strony
Paweł Marczewski 22-55-20-712 urlop
Mirosława Marody 22-55-20-718 środa 13.00 – 14.00, p. 312,
po mailowym umówieniu się:
marodymi@is.uw.edu.pl
Tomasz Maślanka 22-55-20-720 poniedziałek 17.30 – 18.30, p. 204
Jakub Motrenko 22-55-20-707 czwartek 14.00 – 15.00, p. 103
Ewa Nasalska 22-55-20-230 wtorek 14.30-15.30, pok. 404
Lech Nijakowski 22-55-20-709  poniedziałek 12.00 – 13.30, p. 212
Ewa Nowicka-Rusek 22-55-20-711 czwartek 15.00 – 16.45, p. 301
Adam Ostolski 22-55-20-702 wtorek 11.00 – 12.00, p. 211
Piotr Ostrowski 22-55-20-714 środa 15.30 – 16.30, p. 306
Justyna Pokojska 22-55-20-709  poniedziałek i wtorek 10.00 – 11.00, p. 212
Paweł Poławski 22-55-20-710 patrz: góra strony
Anna Przybylska 22-55-20-718 urlop naukowy
a.przybylska@uw.edu.pl
Dariusz Przybysz 22-55-20-273 czwartek 8.45 – 9.45, p. 22
Jacek Raciborski 22-55-20-701  środa 15.00 – 16.00, p. 113
Wojciech Rafałowski 22-55-20-701 środa 16.00 – 17.00, p. 113
Przemysław Sadura 22-55-20-701 urlop
Justyna Salamońska 22-55-20-714 środa 10.00 – 11.00, p. 305
(po wcześniejszym umówieniu emailowym)
Małgorzata Sikorska 22-55-20-718 urlop
malgorzata_sikorska@wp.pl
Konstanty Strzyczkowski 22-55-20-720 piątek 11.00 – 12.00, p. 204
Marek Styczeń 22-55-20-273 wtorek 14.00 – 15.00, p.22
Antoni Sułek 22-55-20-707 środa 15.00 – 16.00, p.103
Tadeusz Szawiel 22-55-20-707 czwartek 13:45 – 14:45, p. 103
Karolina Sztandar-Sztanderska 22-55-20-714 czwartek godz. 12-13, p. 306 (po wcześniejszym umówieniu się przez email)
Grażyna Szymańska-Matusiewicz 22-55-20-711 środa 12.00 – 13.00, p. 301
Paweł Śpiewak 22-55-20-712 urlop
Krzysztof Świrek 22-55-20-712 piątki 15.30 – 16.30
Sylwia Urbańska 22-55-20-707 środa 11.00 – 12.00, pok. 103
Izabela Wagner-Saffray 22-55-20-714
Andrzej Waśkiewicz 22-55-20-712 patrz: góra strony
Joanna Wawrzyniak 22-55-20-714 urlop
Karolina Wigura-Kuisz 22-55-20-712 piątek 10.00 – 11.00, p. 302
Renata Włoch 22-55-20-709 patrz: góra strony
Robert Wyszyński 22-55-20-720 czwartek 8.30 – 9.30
Dariusz Zalewski 22-55-20-710 środa 13.00 – 14.00, p. 208