Instrukcja

Instrukcja rejestracji

Rejestracja odbywa się na stronie usosweb.dak.uw.edu.pl

Na górze, po prawej stronie widać rysunek klucza, należy kliknąć po najechaniu myszą na “zaloguj się” lewy przycisk myszy. Pojawi się strona Logowanie do USOSweb. System poprosi nas o login i hasło. Login to Twój numer pesel, hasło jest takie samo jak przy IRK czy rejestracji na lektoraty i wf. Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła jak najszybciej zgłoś się do sekretariatu. 

Następnie, aby się zarejestrować na przedmioty należy kliknąć na pasku poleceń po prawej stronie na górze ekranu przycisk “rejestracja”. Wtedy po lewej stronie ekranu pojawi się menu. Aby dokonać rejestracji na przedmioty należy wybrać z menu “przedmioty w rejestracji”. Pokaże się wtedy lista przedmiotów dostępnych w rejestracji. Wybieramy przedmiot nas interesujący i klikamy “zarejestruj”. Dopóki trwa ten etap rejestracji można się dowolnie rejestrować i wyrejestrowywać oby na koniec rejestracji mieć wybrane ten/te przedmiot/przedmioty, na które chcemy się na prawdę zarejestrować. 

Rejestracja do grup.
Podobnie jak wyżej po zalogowaniu do USOSweb wybieramy “rejestrację”, ale tym razem w menu po lewej stronie ekranu wybieramy “rejestrację do grup”. Tam mamy kilka opcji umożliwiających podanie naszych preferencji. Jeżeli nie podamy żadnych preferencji system wybierze nam grupę losowo. Jeżeli podamy, że interesuje nas tylko jedna grupa, jeżeli nie uda nam się do niej dostać system losowo przydzieli nas do którejś z pozostałych grup. Jeżeli podamy więcej możliwości system będzie po kolei sprawdzał do której z wybranych przez nas grup może nas przypisać. Teoretycznie lepiej podać jak najwięcej preferencji, w praktyce czasem nie podając żadnych można mieć szczęście i trafić dobrze. 

Zestawy grup 
(ze względu na to iż w tym semestrze rejestracja dotyczy jednego przedmiotu ciężko mówić o “zestawach”, teraz to raczej będzie tylko ustawienie grup od najbardziej pożądanej do najmniej, ale opis przydatny na przyszłe lata) wybieramy “utworzenie nowego zestawu”, najpierw tworzymy pierwszy zestaw, czyli wybieramy te grupy zajęciowe, które nam najbardziej pasują i na które najbardziej byśmy chcieli sie zapisać. Potem możemy stworzyć kolejny zestaw wybierając znów “utworzenie nowego zestawu”, który będzie się składał tez z tych wymarzonych grup, ale np. przedmiot X w tym zestawie będzie we wtorek (a nie w środę jak w 1 zestawie) co juz nam mniej pasuje, ale nadal nie jest złe. Potem tworzymy 3 zestaw, gdzie oprócz tego, ze przedmiot X będzie w gorszym terminie (w porównaniu do zestawu 1), to jeszcze przedmiot Y będzie z mniej lubianym przez nas prowadzącym. itd. Możemy takich zestawów stworzyć dowolnie dużo. Gdy wybierzemy “listę zestawów” możemy jeszcze dokonać tam przesunięć który zestaw jest bardziej przez nas preferowany, a który mniej. Można również któryś zestaw usunąć.

Terminy
umożliwia podawanie preferencji dla terminów, w których odbywają się zajęcia. Czyli podanie który dzień/godzina nam pasują, a które zupełnie nie.

Preferencje grup ćwiczeniowych 
podanie preferencji dla konkretnych grup ćwiczeniowych (czyli w pewnym sensie dla prowadzących te grupy).

Dopuszczenie kolizji terminów 
można podać, ze dopuszczamy możliwość, że w tym samym czasie mamy np. wykład X i ćwiczenia Y. Ta funkcja teraz raczej nam się nie przyda, skoro rejestrujemy się tylko na jeden przedmiot. Uwaga! Podawanie tych preferencji jest możliwe tylko w trakcie trwania rejestracji, także uwaga na terminy, żeby się nie spóźnić. Preferencje możemy podawać i zmieniać aż do zamknięcia rejestracji, kiedy to system dokona przydzielenia nas do grup.

Giełda
wymiany miejsc pozwala na składanie ofert wymiany. Tak jak wcześniej wybieramy “rejestracje” następnie “rejestracje do grup” a następnie “giełdę”. Studenci składają oferty, a w ustalonym czasie administrator zapuszcza automat, który te oferty rozpatruje i przydziela miejsca w grupach. W ofercie znajdą się zarówno wolne miejsca w grupach, jak i miejsca zgłoszone do wymiany.