Stypendia

TERMINARZ WYPŁAT STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW

stypendium na miesiąc doktoranckie i dla cudzoziemców zwiększenie z dotacji projakościowej dla najlepszych doktorantów FPM (socjalne, specjalne, zapomogi)
luty 2018 1 lutego 2018 r. 9 lutego 2018 r. 12 lutego 2018 r. 15 lutego 2018 r.
marzec 2018 1 marca 2018 r. 9 marca 2018 r. 12 marca 2018 r. 15 marca 2018 r.
kwiecień 2018 3 kwietnia 2018 r. 10 kwietnia 2018 r. 12 kwietnia 2018 r. 13 kwietnia 2018 r.
maj 2018 2 maja 2018 r. 10 maja 2018 r. 14 maja 2018 r. 15 maja 2018 r.
czerwiec 2018 1 czerwca 2018 r. 8 czerwca 2018 r. 11 czerwca 2018 r. 15 czerwca 2018 r.
lipiec 2018 2 lipca 2018 r. 10 lipca 2018 r.
sierpień 2018 1 sierpnia 2018 r. 10 sierpnia 2018 r.
wrzesień 2018 3 września 2018 r. 10 września 2018 r.

Stypendium doktoranckie
Plik zawiera listę z numerami indeksów osób rekomendowanych do stypendium doktoranckiego. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Rektor. Wypłaty powinny nastąpić w I połowie listopada. Listy rekomendacji do tzw. „zwiększenia stypendium” i stypendium dla najlepszych doktorantów zostaną umieszczone na stronie w późniejszym terminie. Pierwsze wypłaty są przewidziane dopiero w grudniu.

Stypendium doktoranckie 2018/19

LP NR INDEKSU Liczba punktów
1 242960 42,3
2 290694 50,6
3 262298 95,0
4 293342 9,05
5 403982 16,4
6 293202 78,6
7 318887 11
8 339579 9,8
9 262299 72,0
10 320156 51,6
11 374893 21,3
12 307798 9,08
13 339200 10,13
14 403953 81,0
15 254863 89,9
16 235283 38,9
17 333473 57,3
18 208180 27,4
19 340340 50,0
20 307539 37,8
21 310727 8,0
22 348072 8,22
23 294005 47,9

Zwiększenie stypendium doktoranckiego 2018/19

 
L.p.
NR INDEKSU LICZBA PUNKTÓW
1 310960 35,2
2 242960 27,5
3 290694 38,7
4 262298 66,2
5 293342 7,8
6 293202 55,1
7 318887 13,8
8 262299 57,0
9 320156 36,3
10 339200 8,3
11 403953 52,3
12 254863 67,0
13 333473 44,9
14 340340 40,4
15 307539 24,5
16 294005 35,3

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Lp NR INDEKSU LICZBA PUNKTÓW
1 318887 11,0
2 403953 119,0
3 320156 167,0
4 262298 141,0
5 262299 175,0

Pismo od Pani Prorektor ws. terminów składania wniosków o stypendia dla doktorantów oraz ich oceny przez komisje
Pismo od Pani Prorektor ws. terminów składania wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów oraz ich oceny przez komisje
Pismo od Pani Prorektor ws. terminów składania wniosków o zwiększenie stypendium oraz ich oceny przez komisje

Zasady przyznawania stypendiów oficjalnie zatwierdzone przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich.
Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Instytucie Socjologii
Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w Instytucie Socjologii
Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w Instytucie Socjologii