Stypendia

TERMINARZ WYPŁAT STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW

stypendium na miesiąc doktoranckie i dla cudzoziemców zwiększenie z dotacji projakościowej dla najlepszych doktorantów FPM (socjalne, specjalne, zapomogi)
luty 2018 1 lutego 2018 r. 9 lutego 2018 r. 12 lutego 2018 r. 15 lutego 2018 r.
marzec 2018 1 marca 2018 r. 9 marca 2018 r. 12 marca 2018 r. 15 marca 2018 r.
kwiecień 2018 3 kwietnia 2018 r. 10 kwietnia 2018 r. 12 kwietnia 2018 r. 13 kwietnia 2018 r.
maj 2018 2 maja 2018 r. 10 maja 2018 r. 14 maja 2018 r. 15 maja 2018 r.
czerwiec 2018 1 czerwca 2018 r. 8 czerwca 2018 r. 11 czerwca 2018 r. 15 czerwca 2018 r.
lipiec 2018 2 lipca 2018 r. 10 lipca 2018 r.
sierpień 2018 1 sierpnia 2018 r. 10 sierpnia 2018 r.
wrzesień 2018 3 września 2018 r. 10 września 2018 r.

Stypendium doktoranckie
Plik zawiera listę z numerami indeksów osób rekomendowanych do stypendium doktoranckiego. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Rektor. Wypłaty powinny nastąpić w I połowie listopada. Listy rekomendacji do tzw. „zwiększenia stypendium” i stypendium dla najlepszych doktorantów zostaną umieszczone na stronie w późniejszym terminie. Pierwsze wypłaty są przewidziane dopiero w grudniu.

Lista rankingowa – stypendium doktoranckie
Lista rankingowa – stypendium dla najlepszych doktorantów
Lista rankingowa – zwiększenie stypendiumPismo od Pani Prorektor ws. terminów składania wniosków o stypendia dla doktorantów oraz ich oceny przez komisje
Pismo od Pani Prorektor ws. terminów składania wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów oraz ich oceny przez komisje
Pismo od Pani Prorektor ws. terminów składania wniosków o zwiększenie stypendium oraz ich oceny przez komisjeZasady przyznawania stypendiów oficjalnie zatwierdzone przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich.
Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Instytucie Socjologii
Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w Instytucie Socjologii
Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w Instytucie Socjologii