Samorząd doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów IS UW

mgr Agnieszka Karlińska (przewodnicząca) a.karlinska@is.uw.edu.pl, tel. 793-653-947
mgr Krzysztof Gubański (zastępca przewodniczącej) krzysztof.gubanski@gmail.com, tel. 609-227-022
mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@is.uw.edu.pl, tel. 502-463-847
mgr Monika Helak m.helak@is.uw.edu.pl
mgr Justyna Kościńska j.koscinska@is.uw.edu.pl
mgr Jan Kujawski j.kujawski@is.uw.edu.pl
mgr Michał Nawrocki mjnawro@gmail.com
dr Marta Pietrusińska mpietrusinska@uw.edu.pl
mgr Camill Trepka k.trepka@is.uw.edu.pl

Reprezentanci doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu Socjologii

mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@is.uw.edu.pl
mgr Jan Kujawski j.kujawski@is.uw.edu.pl
mgr Camill Trepka k.trepka@is.uw.edu.pl

Reprezentanci doktorantów w Radzie Wydziału Filozofii i Socjologii

mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@is.uw.edu.pl
mgr Agnieszka Karlińska a.karlinska@is.uw.edu.pl

Reprezentant doktorantów w Komisji Dydaktycznej IS UW

dr Marta Pietrusińska mpietrusinska@uw.edu.pl

Delegat IS UW do Rady Samorządu Doktorantów UW

mgr Jan Kujawski j.kujawski@is.uw.edu.pl

Skład Komisji Stypendialnej Doktorantów IS

dr Marta Kiełkowska
mgr Maria Ferenc Piotrowska m.ferenc@is.uw.edu.pl
mgr Agnieszka Karlińska a.karlinska@is.uw.edu.pl
mgr Paulina Skorupińska paskorupka@gmail.com

Reprezentant doktorantów w Wydziałowym Zespole Zapewniania Jakości Kształcenia

mgr Justyna Kościńska j.koscinska@is.uw.edu.pl

Reprezentant doktorantów w Komisji Rekrutacyjnej na studia doktorackie w IS UW

mgr Justyna Kościńska j.koscinska@is.uw.edu.pl

Komisja Doktorancka IS UW

dr hab. Sławomir Mandes
prof. UW dr hab. Mirosława Grabowska
prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński
dr Joanna Stepaniuk j.stepaniuk@is.uw.edu.pl (przedstawicielka doktorantów)