Samorząd doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów IS UW

mgr Monika Helak (przewodnicząca) m.helak@is.uw.edu.pl, tel. 691-923-314
dr Marta Pietrusińska (zastępczyni przewodniczącej) mpietrusinska@uw.edu.pl
mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@is.uw.edu.pl, tel. 502-463-847
mgr Krzysztof Gubański krzysztof.gubanski@gmail.com
mgr Agnieszka Karlińska a.karlinska@is.uw.edu.pl
mgr Justyna Kościńska j.koscinska@is.uw.edu.pl
mgr Jan Kujawski j.kujawski@is.uw.edu.pl
mgr Michał Nawrocki mjnawro@gmail.com
mgr Camill Trepka k.trepka@is.uw.edu.pl

Reprezentanci doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu Socjologii

mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@is.uw.edu.pl
mgr Jan Kujawski j.kujawski@is.uw.edu.pl
mgr Camill Trepka k.trepka@is.uw.edu.pl

Reprezentanci doktorantów w Radzie Wydziału Filozofii i Socjologii

mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@is.uw.edu.pl
mgr Monika Helak m.helak@is.uw.edu.pl

Reprezentant doktorantów w Komisji Dydaktycznej IS UW

dr Marta Pietrusińska mpietrusinska@uw.edu.pl

Delegat IS UW do Rady Samorządu Doktorantów UW

mgr Michał Nawrocki mjnawro@gmail.com

Skład Komisji Stypendialnej Doktorantów IS

dr Marta Kiełkowska
mgr Krzysztof Gubański krzysztof.gubanski@gmail.com
mgr Justyna Kościńska j.koscinska@is.uw.edu.pl
mgr Camill Trepka k.trepka@is.uw.edu.pl

Reprezentant doktorantów w Wydziałowym Zespole Zapewniania Jakości Kształcenia

mgr Justyna Kościńska j.koscinska@is.uw.edu.pl

Komisja Doktorancka IS UW

dr hab. Sławomir Mandes
dr hab. Małgorzata Jacyno
dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper
dr Marta Pietrusińska mpietrusinska@uw.edu.pl (przedstawicielka doktorantów)