Rekrutacja na studia doktoranckie

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie

Uchwała Rady Instytutu Socjologii UW w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku ak. 2018/19

Uchwała Rady Instytutu Socjologii UW w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku ak. 2018/19

Skład Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie

Przewodnicząca Komisji:
prof. dr hab. Wiesława Kozek

Członkowie:
dr hab. Maciej Gdula
dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW
dr hab. Michał Kowalski
dr hab. Sławomir Mandes
dr hab. Tomasz Maślanka
prof. dr hab. Jacek Raciborski

Sekretarz:
dr hab. Mikotaj Jasiński

Przedstawiciel doktorantów:
mgr Justyna Koscińska