Plan zajęć

Rok akademicki 2018/19

Plan i spis zajęć na rok akademicki 2018/2019
Ogólny plan zajęć
Opis zajęć obowiązkowych
Opis zajęć fakultatywnych
Lista osób prowadzących zajęcia

Rok akademicki 2017/18

Plan i spis zajęć na rok akademicki 2017/2018
Opis zajęć obowiązkowych
Opis zajęć fakultatywnych
Lista osób prowadzących zajęcia

Rok akademicki 2016/17

Harmonogram (siatka zajęć)

Rok akademicki 2015/16

Harmonogram (siatka zajęć)
Plan zajęć, sylabusy, punkty ECTS, lista osób prowadzących zajęcia

Rok akademicki 2014/15

Harmonogram (siatka zajęć)
Plan zajęć, sylabusy, punkty ECTS – I rok
Plan zajęć, sylabusy, punkty ECTS – II, III, IV rok
Lista osób prowadzących zajęcia
Zajęcia Prof. M. Krajewskiego

Rok akademicki 2013/14

Harmonogram (siatka zajęć)
Plan zajęć, sylabusy, punkty ECTS
Lista osób prowadzących zajęcia