Studia doktoranckie

Ramowy program studiów

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UW Ramowy program studiów doktoranckich w IS UW ...

Plan zajęć

Rok akademicki 2018/19 Plan i spis zajęć na rok akademicki 2018/2019 Ogólny plan zajęć Opis zajęć obowiązkowych Opis zajęć fakultatywnych Lista osób prowadzących zajęcia Rok akademicki 2017/18 Plan i spis zajęć na rok akademicki 2017/2018 Opis zajęć ...

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendia

TERMINARZ WYPŁAT STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW stypendium na miesiąc doktoranckie i dla cudzoziemców zwiększenie z dotacji projakościowej dla najlepszych doktorantów FPM (socjalne, specjalne, zapomogi) luty 2018 1 lutego 2018 r. 9 lutego 201 ...

Samorząd doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów IS UW mgr Agnieszka Karlińska (przewodnicząca) a.karlinska@is.uw.edu.pl, tel. 793-653-947 mgr Krzysztof Gubański (zastępca przewodniczącej) krzysztof.gubanski@gmail.com, tel. 609-227-022 mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@ ...

Słuchacze studiów doktoranckich

I rok Drozdowska Adrianna Anna Grabowska Ewa Joanna Hrynevich Yauhen Malarczyk Mateusz Adam Palęcka Alicja Pietrusińska Marta Jadwiga Przecherska Weronika Ewa Przepiórkowski Mikołaj Mateusz Rakowska Katarzyna Skorupińska Paulina Trepka Camill Michae ...

Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie roczne doktoranta, plik pdf (nowe – wrzesień 2018). Sprawozdanie roczne doktoranta, plik docx (nowe – wrzesień 2018). Zaświadczenie o odbyciu praktyk. ...

Czynności w przewodzie doktorskim

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego w Instytucie Socjologii UW Podanie do Rady Naukowej Instytutu o otwarcie przewodu doktorskiego propon ...

Sekretariat

Dyżury kierownika studiów doktoranckich

Rekrutacja na studia doktoranckie

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie Uchwała Rady Instytutu Socjologii UW w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku ak. 2018/19 Uchwała Rady Instytutu Socjologii UW w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku ak. 2018/19 Skład K ...

Ogłoszenia

Od dnia 2 października 2017 r. (wieczorem) doktoranci będą mogli wypełniać i rejestrować w USOSweb wnioski dotyczące: a) stypendium socjalnego (w to też wchodzi osobny wniosek – oświadczenie o dochodach), b) stypendium specjalnego dla osób ni ...

Program MOST dla doktorantów

Program MOST 2017/2018 PROGRAM MOST DLA DOKTORANTÓW Uprzejmie informujemy, że od 15 kwietnia do 15 maja 2017 r. będzie trwała rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018. W tym okresie na stronie internetowej Program ...

Erasmus

Koordynatorem programu Erasmus w Instytucie Socjologii jest dr Tomasz Maślanka: maslankat@is.uw.edu.pl Ogólne, szczegółowe i aktualne w danym roku akademickim informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie oraz pliki do pobrania znajdują ...