Doktoranckie

Ramowy program studiów

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UW Ramowy program studiów doktoranckich w IS UW ...

Plan zajęć

Rok akademicki 2018/19 Plan i spis zajęć na rok akademicki 2018/2019 Ogólny plan zajęć Opis zajęć obowiązkowych Opis zajęć fakultatywnych Lista osób prowadzących zajęcia Rok akademicki 2017/18 Plan i spis zajęć na rok akademicki 2017/2018 Opis zajęć ...

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendia

TERMINARZ WYPŁAT STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW stypendium na miesiąc doktoranckie i dla cudzoziemców zwiększenie z dotacji projakościowej dla najlepszych doktorantów FPM (socjalne, specjalne, zapomogi) luty 2018 1 lutego 2018 r. 9 lutego 201 ...

Samorząd doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów IS UW mgr Monika Helak (przewodnicząca) m.helak@is.uw.edu.pl, tel. 691-923-314 dr Marta Pietrusińska (zastępczyni przewodniczącej) mpietrusinska@uw.edu.pl mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@is.uw.edu.pl, tel. 502-463-847 m ...

Słuchacze studiów doktoranckich

I rok Paweł Bagiński Filip Flisowski Antoni Głowacki Monika Halak Gabriela Kamecka Krzysztof Kopczyński Małgorzata Maryl-Wójcik Magda Matysiak Michał Nawrocki An Nguyen Huu Piotr Starzyński Maria Staszyńska Justyna Weber II rok Adrianna Drozdowsk ...

Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie roczne doktoranta, plik pdf (nowe – wrzesień 2018). Sprawozdanie roczne doktoranta, plik docx (nowe – wrzesień 2018). Zaświadczenie o odbyciu praktyk. ...

Czynności w przewodzie doktorskim

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego w Instytucie Socjologii UW Podanie do Rady Naukowej Instytutu o otwarcie przewodu doktorskiego propon ...

Sekretariat

Dyżury kierownika studiów doktoranckich

Rekrutacja na studia doktoranckie

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie Uchwała Rady Instytutu Socjologii UW w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku ak. 2018/19 Uchwała Rady Instytutu Socjologii UW w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku ak. 2018/19 Skład K ...

Ogłoszenia

Od dnia 2 października 2017 r. (wieczorem) doktoranci będą mogli wypełniać i rejestrować w USOSweb wnioski dotyczące: a) stypendium socjalnego (w to też wchodzi osobny wniosek – oświadczenie o dochodach), b) stypendium specjalnego dla osób ni ...

Program MOST dla doktorantów

Program MOST 2017/2018 PROGRAM MOST DLA DOKTORANTÓW Uprzejmie informujemy, że od 15 kwietnia do 15 maja 2017 r. będzie trwała rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018. W tym okresie na stronie internetowej Program ...

Erasmus

Koordynatorem programu Erasmus w Instytucie Socjologii jest dr Tomasz Maślanka: maslankat@is.uw.edu.pl Ogólne, szczegółowe i aktualne w danym roku akademickim informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie oraz pliki do pobrania znajdują ...