Terminy zjazdów

Terminy zjazdów w roku akademickim 2019/2020
• Październik
05 – 06 października
12 – 13 października
26 – 27 października

• Listopad
16 – 17 listopada
30 – listopada

• Grudzień
01 – grudnia
14 – 15 grudnia

• Styczeń
11 – 12 stycznia
25 – 26 stycznia

• Luty
01 – 02 lutego
15 – 16 lutego (sesja)

II SEMESTR
29 – lutego
• Marzec
01 – marca
14 – 15 marca
28 – 29 marca

• Kwiecień
04 – 05 kwietnia
18 – 19 kwietnia

• Maj
16 – 17 maja
23 – 24 maja

• Czerwiec
06 – 07 czerwca
20 – 21 czerwca
27 – 28 czerwca (sesja)

Terminy zjazdów w poprzednich latach

Terminy zjazdów 2012/2013
Terminy zjazdów 2013/2014
Terminy zjazdów 2014/15
Terminy zjazdów w roku akademickim 2015-16