Kierownik/sekretariat

Sekretariat Studiów Zaocznych
Instytut Socjologii UW
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa

Tel. 022 55 20 721
Fax. 022 82 78 599
majm@is.uw.edu.pl

mgr Małgorzata Arcichowska (sekretarz studiów)
poniedziałek 10:00 – 14:00,
wtorek : 10:00 – 18:00
czwartek: 10:00 – 14:00
soboty zjazdowe: 9:00 – 14:00
środa i piątek nieczynne

dr Paweł Poławski (kierownik studiów) dyżuruje w soboty zjazdowe po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się studenta w sekretariacie 101.