Studia II stopnia (magisterskie) – zaoczne

Program studiów

PROGRAM ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZACZNĄ STUDIA W ROKU 2019/20   Poprzedni program studiów Plan studiów: Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia I rok studiów Przedmioty kierunkowe – obowiązkowe W ...

Plan zajęć

Plan zajęć na semestr letni 2018-19 Plan zajęć na semestr zimowy 2018-19 Plan zajęć na semestr letni 2017-18 Plan zajęć na semestr zimowy 2017-18 Plan zajęć na semestr letni 2016-17 Plan zajęć na semestr zimowy 2016-17 Plan zajęć na semestr letni 201 ...

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów w roku akademickim 2018/2019 • Sesja poprawkowa 29 – 30 września – po wcześniejszym (do 20.09) zapisaniu się w sekretariacie • Październik 06 – 07 października 20 – 21 października 27 – 28 października • Listopad 17 – 18 listopa ...

Płatności

Studia są płatne, a czesne wynosi 5500 zł rocznie. Wpłatę czesnego należy dokonać przed dniem rozpoczęcia zajęć. Ze studentami I roku studiów II stopnia po immatrykulacji będzie podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia oraz aneks zawierający ...

Ogłoszenia i informacje

Regulamin studiów oraz inne dokumenty związane ze studiowaniem w IS UW Dyżury mgr Arcichowskiej-Maj: patrz dyżury sekretariatów. W dniach 21 – 25 stycznia 2019 mgr Małgorzata Arcichowska-Maj będzie nieobecna. ...

Kierownik/sekretariat

Sekretariat Studiów Zaocznych Instytut Socjologii UW ul. Karowa 18 00-927 Warszawa Tel. 022 55 20 721 Fax. 022 82 78 599 majm@is.uw.edu.pl mgr Małgorzata Arcichowska (sekretarz studiów) poniedziałek 10:00 – 14:00, wtorek : 10:00 – 18:00 czwartek: 10: ...