Studia II stopnia (magisterskie) – zaoczne

Program studiów

Studenci magisterskich, niestacjonarnych (zaocznych) studiów II stopnia w IS UW studiują w ramach specjalizacji, które umożliwiają systematyczne poznanie powiązanych ze sobą zagadnień, pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach licencjackich i zdobycie ...

Plan zajęć

Plan zajęć na semestr zimowy 2017-18 Plan zajęć na semestr letni 2016-17 Plan zajęć na semestr zimowy 2016-17 Plan zajęć na semestr letni 2015-16 Plan zajęć na semestr zimowy 2015-16 ...

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów w roku akademickim 2017/2018 • Sesja poprawkowa 23- 24 września – po wcześniejszym (do 14.09) zapisaniu się w sekretariacie • Październik 30 września – 01 października 07 – 08 października 21 – 22 października • Listopad 04 – 0 ...

Płatności

Studia są płatne, a czesne wynosi 5500 zł rocznie. Wpłatę czesnego należy dokonać przed dniem rozpoczęcia zajęć. Ze studentami I roku studiów II stopnia po immatrykulacji będzie podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia oraz aneks zawierający ...

Ogłoszenia i informacje

Regulamin studiów oraz inne dokumenty związane ze studiowaniem w IS UW Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 dla studentów I roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów magisterskich drugiego stopnia odbędzie się w dniu 30 września (sobot ...

Kontakt

Sekretariat Studiów Zaocznych Instytut Socjologii UW ul. Karowa 18 00-927 Warszawa Tel. 022 55 20 721 Fax. 022 82 78 599 majm@is.uw.edu.pl mgr Małgorzata Arcichowska (sekretarz studiów) Urlop w dniach 31 lipca – 15 sierpnia 2017 poniedziałek 10 ...