Studia II stopnia (magisterskie) – zaoczne

Program studiów

Studenci magisterskich, niestacjonarnych (zaocznych) studiów II stopnia w IS UW studiują w ramach specjalizacji, które umożliwiają systematyczne poznanie powiązanych ze sobą zagadnień, pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach licencjackich i zdobycie ...

Plan zajęć

Plan zajęć na semestr letni 2016-17 Plan zajęć na semestr zimowy 2016-17 Plan zajęć na semestr letni 2015-16 Plan zajęć na semestr zimowy 2015-16 ...

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów w roku akademickim 2016/2017 • Sesja poprawkowa 24- 25 września – po wcześniejszym (do 14.10) zapisaniu się w sekretariacie • Październik 01 – 02 października 15 – 16 października 22 – 23 października • Listopad 05 – 06 listopada 19 ...

Płatności

Studia są płatne, a czesne wynosi 5500 zł rocznie. Wpłatę czesnego należy dokonać przed dniem rozpoczęcia zajęć. Ze studentami I roku studiów II stopnia po immatrykulacji będzie podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia oraz aneks zawierający ...

Ogłoszenia i informacje

Regulamin studiów oraz inne dokumenty związane ze studiowaniem w IS UW Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 dla studentów I roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów magisterskich drugiego stopnia odbędzie się w dniu 1 października o g ...

Kontakt

Sekretariat Studiów Zaocznych Instytut Socjologii UW ul. Karowa 18 00-927 Warszawa Tel. 022 55 20 721 Fax. 022 82 78 599 majm@is.uw.edu.pl mgr Małgorzata Arcichowska (sekretarz studiów) poniedziałek 10:00 – 14:00, wtorek : 10:00 – 18:00 czwartek: 10: ...