Studia II stopnia (magisterskie) – zaoczne

Rekrutacja - studia zaoczne

Program studiów

Plan studiów: Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia I rok studiów Przedmioty kierunkowe – obowiązkowe Współczesna myśl społeczna Wykład 30 5 Zaliczenie na ocenę Teorie w analizach i badaniach socjolo ...

Plan zajęć

Plan zajęć na semestr letni 2017-18 Plan zajęć na semestr zimowy 2017-18 Plan zajęć na semestr letni 2016-17 Plan zajęć na semestr zimowy 2016-17 Plan zajęć na semestr letni 2015-16 Plan zajęć na semestr zimowy 2015-16 ...

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów w roku akademickim 2017/2018 • Październik 30 września – 01 października 07 – 08 października 21 – 22 października • Listopad 04 – 05 listopada 18 – 19 listopada 25 – 26 listopada • Grudzień 09 – 10 grudnia • Styczeń 13 – 14 ...

Płatności

Studia są płatne, a czesne wynosi 5500 zł rocznie. Wpłatę czesnego należy dokonać przed dniem rozpoczęcia zajęć. Ze studentami I roku studiów II stopnia po immatrykulacji będzie podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia oraz aneks zawierający ...

Ogłoszenia i informacje

Regulamin studiów oraz inne dokumenty związane ze studiowaniem w IS UW Ustny egzamin poprawkowy ze “Współczesnej myśli społecznej”  z dr. hab. M.  Gdulą odbędzie się 25 marca 2018 (niedziela). Rozpocznie się o godz. 11:30 w Zakładzie Soc ...

Kierownik/sekretariat

Sekretariat Studiów Zaocznych Instytut Socjologii UW ul. Karowa 18 00-927 Warszawa Tel. 022 55 20 721 Fax. 022 82 78 599 majm@is.uw.edu.pl mgr Małgorzata Arcichowska (sekretarz studiów) poniedziałek 10:00 – 14:00, wtorek : 10:00 – 18:00 czwartek: 10: ...