Materiały dyd. II stopień

Globalizacja

1. Globalizacja jako problem badawczy socjologii 2. Najważniejsze debaty o globalizacji 3. Teorie objaśniające globalizację 4. Doświadczanie globalizacji w życiu codziennym 5. Globalizacja ekonomiczna i jej konsekwencje 6. Upadek panstwa narodowego G ...

Rynek pracy

1. Rynek pracy w perspektywie socjologicznej 2. Wykład rynek pracy zakotwiczenie 3. Pomiar rynku pracy 4. Legitymizacja rynku 5. Segmentacja rynku pracy1 6. Segmentacja rynku pracy 2 7. elastyczne formy zatrudnienia 8. Bezrobocie 9. Mobilność na ryn ...