Praktyki zawodowe Erazmusa

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłasza możliwość ubiegania się o stypendium na praktyki Erasmus + w roku akademickim 2017/2018 – do rozdania 155 miejsc na praktyki zagraniczne.
Minimalny czas trwania praktyk wynosi 60 dni, maksymalny 180 dni.
Miesięczne stypendium wynosi:
a. 600 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
b. 550 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
c. 450 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu
Komunikat BWZ
kontakt w ISUW: dr Julia Kubisa kubisaj@is.uw.edu.pl

Erasmus krok po kroku

OGÓLNE ZASADY KWALIFIKACJI

Komunikat BWZ z 2 czerwca 2016 – 124 miejsca na praktyki zagraniczne

Oferty praktyk Erasmusa

Pliki do ściągnięcia