Oferty praktyk

Praktyki w serwisie MamPrawoWiedziec.pl

Projekt koordynator charakter projektu liczba miejsc ogółem liczba miejsc dostępnych
Studenci dla miast i mieszkańców.
Podnoszenie jakości konsultacji społecznych w administracji publicznej

marzec-czerwiec, 30 godz. praktyki
więcej…
dr Anna Przybylska badawczo-stosowany 8 8

Współpraca w firmie badawczej Ośrodek Ewaluacji

Wymagania: umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office 2007/ 2010 (Excel, Word, Power Point, Outlook), znajomość zagadnień związanych z metodologią badań społecznych.

Magdalena Szostakowska, Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o.,ul. Nalewki 5/40; 00-187 Warszawa,tel.: +22 831 48 29 szostakowska@ewaluacja.eu badawczy 1 1
Agencja badawcza HumanGraph
Zgłoszenia do 15.04.2016r.
szczegóły
Adrian Wróblewski a.wroblewski@humangraph.pl badania marketingowe: udział w realizacji, opracowywanie wyników, przygotowywanie baz danych, pomoc w przygotowaniu raportów ograniczona kilka
Wolontariat w projekcie Uniwersytet Dzieci;
od października 2016
szczegóły
Aneta Dąbrowska, Koordynator Wolontariatu i Praktyk UD;
wolontariat_warszawa@ud.edu.pl, tel. 0 664 142 628 3
edukacyjny połączony ze szkoleniem dla uczestników kilka kilka
Polski Instytut Badań Jakości sp. z o.o. (PIBJA), badania jakości produktów i usług.
szczegóły
elzbieta.marciniak@pibja.pl research i analiza rynków branżowych, przygotowywanie narzędzi badawczych ograniczona: 5 kilka
Badania opinii i rynku w firmie Indicator
szczegóły
Daniel Mider tel.(22) 595-15-61; dmider@indicator.pl staż badawczy ograniczona; rekrutacja na podstawie cv bd

Spisywanie księgozbiorów

podarowanych przez osoby zasłużone dla socjologii; praca w Połączonej Bibliotece Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Kandydaci muszą stawić się z własnym komputerem przenośnym. Program zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Projekt trwa od lutego 2013 do 30.06.2013. Zgłoszenia do programu są przyjmowane do 13.03.2013

Aleksadra Łabuńska, Kierownik Połączonych Bibliotek,(Krakowskie Przedmieście 3, I piętro). wsparcie biblioteki WFiS 5-6 5-6
Umowa ramowa z Muzeum Spotkań z Historią. Początek współpracy: kwiecień 2012 Magda Szymańska-Szwąder; m.szymanska@dsh.waw.pl kompleksowy: udział w działalności statutowej i projektach badawczych nieokreślona, w zależności od potrzeb DSH wszystkie określone umową
Umowa ramowa z agencją badawczą IPSOS.Początek współpracy grudzień 2012.
szczegóły…
Gabriela Marczak; mail: praca@ipsos.com; tel.: 022 448 77 00 kompleksowy: udział w całym procesie badawczym. na razie 2-3 wszystkie określone umową
Umowa ramowa z Instytutem Badań Edukacyjnych.Początek współpracy 15 listopad 2012.
szczegóły…
Agnieszka Rybińska, Lider Zespołu Współpracy Krajowej i Zagranicznej; wymagany kontakt z pełnomocnikiem w IS uczestniczenie w tworzeniu metodologii badań dotyczących uwarunkowań ekonomicznych edukacji,tworzenie i testowanie narzędzi,możliwość przeprowadzenia własnych analiz. 10 8

Współpraca z Instytutem Obywatelskim przy realizacji różnych projektów.

Program stażu zostanie dostosowany do profilu, zainteresowań i dotychczasowego doświadczenia kandydata. Szczegóły

Aneta Chałońska; wspolpraca@instytutobywatelski.pl badawczo-organizacyjny nieokreślona, uzależniona od zainteresowania w miarę potrzeb
Serwis Mam Prawo Wiedzieć Magdalena Wnuk, magdalena.wnuk@art61.pl

projekt badawczy

Gromadzenie, analiza i publikowanie informacji o doświadczeniu, aktywności i poglądach polskich polityków
więcej

nieokreślona nieokreślona

Współpraca z Biurem ds. Jakości Kształcenia  na UW

Dr Mikołaj Jasiński kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia na UW zaprasza osoby zainteresowane do odbycia praktyk zawodowych w Biurze przy realizacji następujących zadań:

  1. Udział w przygotowaniu raportu z badań dotyczących jakości kształcenia. Realizacja zadania rozpocznie się w końcu października. Oczekuje się, że praktykanci będą posługiwali się pakietem Excel. Biuro poszukuje 5 osób.
  2. Przygotowanie klucza kodowego i kodowanie pytań otwartych występujących we wcześniej zrealizowanym badaniu. Praca rozpocznie się w połowie w końcu roku. Biuro oczekuje na 5 współpracowników.
dr Mikołaj Jasiński analityczno-badawczy 10 10

Współpraca przy projektach badawczych Ośrodka Karta – współpraca bezterminowa

umowa i załączniki

dr Grażyna Kacprowicz projekt badawczy zależy od zainteresowania studentów i możliwosci Ośrodka zależy od zainteresowania studentów i możliwosci Ośrodka