Oferty praktyk

Praktyki w instytutach i jednostkach miejskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018
19-115 miasto_Wawa
Centrum Kultury Wilanów
Dom Kultury Dorożkarnia
Dom Kultury Śródmieście
Dom Kultury Świt
Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”
Centrum Myśli Jana Pawła II
Centrum Myśli Jana Pawła II
Centrum Myśli Jana Pawła II
Centrum Myśli Jana Pawła II
Młodzieżowy Dom Kultury Ochota
Muzeum Warszawy
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Praktyki w serwisie MamPrawoWiedziec.pl

Projekt koordynator charakter projektu liczba miejsc ogółem liczba miejsc dostępnych
Studenci dla miast i mieszkańców.
Podnoszenie jakości konsultacji społecznych w administracji publicznej

marzec-czerwiec, 30 godz. praktyki
więcej…
dr Anna Przybylska badawczo-stosowany 8 8

Współpraca w firmie badawczej Ośrodek Ewaluacji

Wymagania: umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office 2007/ 2010 (Excel, Word, Power Point, Outlook), znajomość zagadnień związanych z metodologią badań społecznych.

Magdalena Szostakowska, Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o.,ul. Nalewki 5/40; 00-187 Warszawa,tel.: +22 831 48 29 szostakowska@ewaluacja.eu badawczy 1 1
Agencja badawcza HumanGraph
Zgłoszenia do 15.04.2016r.
szczegóły
Adrian Wróblewski a.wroblewski@humangraph.pl badania marketingowe: udział w realizacji, opracowywanie wyników, przygotowywanie baz danych, pomoc w przygotowaniu raportów ograniczona kilka
Wolontariat w projekcie Uniwersytet Dzieci;
od października 2016
szczegóły
Aneta Dąbrowska, Koordynator Wolontariatu i Praktyk UD;
wolontariat_warszawa@ud.edu.pl, tel. 0 664 142 628 3
edukacyjny połączony ze szkoleniem dla uczestników kilka kilka
Polski Instytut Badań Jakości sp. z o.o. (PIBJA), badania jakości produktów i usług.
szczegóły
elzbieta.marciniak@pibja.pl research i analiza rynków branżowych, przygotowywanie narzędzi badawczych ograniczona: 5 kilka
Badania opinii i rynku w firmie Indicator
szczegóły
Daniel Mider tel.(22) 595-15-61; dmider@indicator.pl staż badawczy ograniczona; rekrutacja na podstawie cv bd

Spisywanie księgozbiorów

podarowanych przez osoby zasłużone dla socjologii; praca w Połączonej Bibliotece Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Kandydaci muszą stawić się z własnym komputerem przenośnym. Program zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Projekt trwa od lutego 2013 do 30.06.2013. Zgłoszenia do programu są przyjmowane do 13.03.2013

Aleksadra Łabuńska, Kierownik Połączonych Bibliotek,(Krakowskie Przedmieście 3, I piętro). wsparcie biblioteki WFiS 5-6 5-6
Umowa ramowa z Muzeum Spotkań z Historią. Początek współpracy: kwiecień 2012 Magda Szymańska-Szwąder; m.szymanska@dsh.waw.pl kompleksowy: udział w działalności statutowej i projektach badawczych nieokreślona, w zależności od potrzeb DSH wszystkie określone umową
Umowa ramowa z agencją badawczą IPSOS.Początek współpracy grudzień 2012.
szczegóły…
Gabriela Marczak; mail: praca@ipsos.com; tel.: 022 448 77 00 kompleksowy: udział w całym procesie badawczym. na razie 2-3 wszystkie określone umową
Umowa ramowa z Instytutem Badań Edukacyjnych.Początek współpracy 15 listopad 2012.
szczegóły…
Agnieszka Rybińska, Lider Zespołu Współpracy Krajowej i Zagranicznej; wymagany kontakt z pełnomocnikiem w IS uczestniczenie w tworzeniu metodologii badań dotyczących uwarunkowań ekonomicznych edukacji,tworzenie i testowanie narzędzi,możliwość przeprowadzenia własnych analiz. 10 8

Współpraca z Instytutem Obywatelskim przy realizacji różnych projektów.

Program stażu zostanie dostosowany do profilu, zainteresowań i dotychczasowego doświadczenia kandydata. Szczegóły

Aneta Chałońska; wspolpraca@instytutobywatelski.pl badawczo-organizacyjny nieokreślona, uzależniona od zainteresowania w miarę potrzeb
Serwis Mam Prawo Wiedzieć Magdalena Wnuk, magdalena.wnuk@art61.pl

projekt badawczy

Gromadzenie, analiza i publikowanie informacji o doświadczeniu, aktywności i poglądach polskich polityków
więcej

nieokreślona nieokreślona

Współpraca z Biurem ds. Jakości Kształcenia  na UW

Dr Mikołaj Jasiński kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia na UW zaprasza osoby zainteresowane do odbycia praktyk zawodowych w Biurze przy realizacji następujących zadań:

  1. Udział w przygotowaniu raportu z badań dotyczących jakości kształcenia. Realizacja zadania rozpocznie się w końcu października. Oczekuje się, że praktykanci będą posługiwali się pakietem Excel. Biuro poszukuje 5 osób.
  2. Przygotowanie klucza kodowego i kodowanie pytań otwartych występujących we wcześniej zrealizowanym badaniu. Praca rozpocznie się w połowie w końcu roku. Biuro oczekuje na 5 współpracowników.
dr Mikołaj Jasiński analityczno-badawczy 10 10

Współpraca przy projektach badawczych Ośrodka Karta – współpraca bezterminowa

umowa i załączniki

dr Grażyna Kacprowicz projekt badawczy zależy od zainteresowania studentów i możliwosci Ośrodka zależy od zainteresowania studentów i możliwosci Ośrodka